НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    Національного університету
  "Києво-Могилянська академія"
Бібліотека - серце університету
Бібліотека Антоновичів

Пн.-Нд. 8.30-20.30

Бібліотека рідкісних і цінних видань

Пн.-Пт. 13.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Б-ка ресурсного центру вивчення англійської мови

Пн. 8.00-13.00
Вт., Ср., Чт. 9.00-13.00
Пт. 8.00-13.00
Сб.-Нд. Вихідні

 

Довідкова служба

Пн.-Пт. 10.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Американська бібліотека (4 корп.)

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт.- 10.00-19.00
Сб.-Нд. Вихідні

Філологічна бібліотека

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт. 9.00-17.00
Сб.-Нд. Вихідні

Адміністрація

Пн.-Пт. 9.00-18.00
Сб., Нд. Вихідні

Наші видання

 

2018  | 2017  | 2016 | 2015 | 201420132012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1997 | 1995

2019

Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса в НаУКМА : путівник / уклад.: О. Л. Жолудь, О. В. Олофінська, Т. М. Сидорчук, Г. В. Хроболова, Н. Г. Павлів] ; відп. за випуск Т. В. Чорна ; НаУКМА, Наукова бібліотека. - Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2019. - 507 с. : фотогр. - Micтить пoкaжчик.

Повний текст

2018

Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2014-2016 рр. [електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2018. - 291 с. - Назва з екрана (переглянуто 17.04.2018). - Micтить пoкaжчик.

Повний текст

2017

Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2011-2013 рр. : бібліографічний покажчик / [уклад.: Войнаровська Г. В., Жолудь О. Л., Олофінська О. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2017. – 342 с.

Повний текст


 

2016

Анатолій Флавіанович Бурбан : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. О. Патрушева ; НаУКМА]. – Київ, 2016. – 44 с. – («Вчені НаУКМА»).

Повний текст

2015

Елеонора Соловей : біобібліогр. покажч. / [уклад. Е. С. Соловей, бібліогр. ред. Т. О. Патрушева, вступ. ст. В. Є. Панченко] ; НаУКМА, Наукова бібліотека. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. – (Серія : «Вчені НаУКМА»).

Повний текст

2014

Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - С. 285-398.

Повний текст

Назаровець С. А. Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців : дис. ... канд. наук. із соц. ком. : 27.00.03 / Сергій Андрійович Назаровець. – Харків, 2014. – 267 с.

Повний текст...

2013

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; відп. за вип. Я.Є. Сошинська] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Самміт-книга], 2013. - 63, [1] с. : іл.

Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища: посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 2013. –106 с.

2012

Масенко Лариса Терентіївна : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. : Л. Ткач, Н. Трач] ; НаУКМА, Наук. б-ка. - К., 2012. - 166 с. - (Сер. : "Вчені НаУКМА").

Повний текст

Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик : у 2-х ч. / [уклад. Н.В. Казакова, О. Кордюкова] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека. - Київ : КМ Академія, 2012. - 151, [3] с. : фотогр. - (Вчені НаУКМА). - Включ. бібліогр. - Редакційна колегія серії: В.П. Моренець (голова), В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко, Л.Є. Мечова (секретар).

Повний текст

Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM.

Повний текст

Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми.

Повний текст

2011

Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Клоченок ; авт. вступ. ст. : М. А. Мацейків, П. М. Гірник, С. Саламатова, В.О. Саламатов, Г. А. Атаманчук , Ю. І. Сватко ; НаУКМА. – К., 2011. – 54 с. – (Сер. : «Вчені НаУКМА»).

Повний текст

Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво- Могилянська академія" 2003-2007 рр." : бібліогр. покажч. / [уклад. Т. Ярошенко, Т. Патрушева ; наук. ред. Т. О. Ярошенко ; авт. вступ. ст. В. П. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - К. : НБ НаУКМА, 2011. - 465 с.

Повний текст

Юрій Миколайович Бажал : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. Патрушева; авт. вступ. ст. Ю. Бажал] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. – К. : НБ НаУКМА, 2011. – 64 с .

Повний текст

2010

Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] : Т. О. Ярошенко ; [передмова В.С. Брюховецький]. - Київ : Знання, 2010. - 215 с.

Повний текст

Правила складання предметних рубрик. Методичні рекомендації / Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", - К. : НаУКМА, 2010. - 253 с.

Повний текст

2008

Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису «Дух і Літера»] / Упоряд. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг ; Автор передмови В.Брюховецький ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія» ; Центр європейських гуманітарних досліджень. - К. : Дух і Літера, Вип. 19, 2008. - 366 с. -(Сер.: Дух і Літера)

2007

Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького / упоряд. В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко ; наук. ред. В. Моренець, В. Панченко. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. - 703 с. : фото.

Повний текст

Олег Зуєвський: «Я входжу в храм...» Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біографії /Упоряд. Н.Казакова; НаУКМА. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 840 с.

Повний текст

Марія Григорівна Горкун : Біобібліогр. нарис / Уклад. М.Г. Горкун, Н.О. Манойло, Т.О. Патрушева; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 95 с.

Повний текст

Паніотто Володимир Ілліч: Біобібліогр. Покажч. / Упоряд. О.М. Кордюкова; Ред. Кол. Серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К., 2007. – 58 с.

Повний текст

Прокопець Геннадій Олександрович: Біобібліогр. покажч. / Упоряд. Н.І. Тертичка; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К., 2007. – 38 с.

Повний текст

2006

Володимир Іванович Лаврик: Біобібліогр. покажч. / Укл. О.М. Клоченок; Авт. вступ. ст. Ю.О. Митропольський; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 64с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»)

Повний текст

Володимир Леонідович Оссовський: Біобібліогр. покажч. / Укл. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст. С. Оксамитна; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 27с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»)

Повний текст

Михайло Кірсенко: Біобібліогр. покажч. / Укл. Н.О. Манойло; Авт. вступ. ст.: М.В. Кірсенко, В.О. Щербак, В.С. Огризко, К. Штіндл, М. Гош, Є. Клочовський, С.К. Баталден, М. Богачевська-Хом’як; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 71с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»)

Повний текст

2005

Праці професорів та викладачів НаУКМА. 1992–2002 рр./ Упоряд.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава; НаУКМА.–К.: Вид. дім «КМ Академія».– К., 2005.– 523 с.

Повний текст

2004

Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах україни: Зб. матеріалів конф./ Уклад. Н.В. Казакова, О.О. Мастіпан; Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”.– К., 2004. – 112 с.

Повний текст

2003

Замостьян Віталій Павлович: Біобібліографічний покажчик / уклад. Т.В. Рава. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 43.–(Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Моренець Володимир Пилипович: біобібліографічний покажчик / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст. В.П. Моренець. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003.– 59с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

"Арка" 1947-1948: Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліогр. покажч. змісту / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Наук. б-ка / Вступ. ст. В.Є. Панченко. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2003. – 52 с.

Повний текст

2002

Києво–Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. л-ри з фондів Наук. б-ки НаУКМА: Вип. 1 / Уклад. Т.П. Шульга; Вступ. ст. З.І. Хижняк; Редкол.: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 99 с.

Повний текст

Книжковий знак Наукової бібліотеки / Упоряд.: Н.В. Казакова, Т.О. Ярошенко; Авт. ст.: П.В. Нестеренко, В.Є Перевальський; Текст англ. мовою К.Г. Мариняк-Овчаренко. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 84 с.: іл.

Повний текст

Юрій Шиманський: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд.: О.Т. Шиманська, П.І. Голод; Уклад. бібліогр. покажч. Н.В. Казакова; Авт. вступ. ст.: І. Юхновський, О. Шиманська, Л. Булавін; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 132 с. –(Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

2001

Відтворення духовних джерел [електронний ресурс] / В.С. Брюховецький, Т.О. Ярошенко; Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукова Б-ка; Книжковий простір.– К.: [б.в.], 2001.

Вільям Шекспір в українських перекладах [електронний ресурс] / Н.В. Казакова, Кульков; М-во культури і мистецтв України; Наук. б-ка НаУКМА; Брит. Рада в Україні. – К., 2001.– 1 комп’ютерній оптичний диск: 12 см.

Каталог бібліотеки Ярослава Головача: Анот. каталог / Вступ. ст. та наук. ред. П.Г. Вакулюка; Відп. ред. Т.О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, Н.В. Казакова. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 78 с. – ( Сер.: “Бібліотечні колекції”)

Повний текст

Сергій Дмитрович Ісаєв: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст.: В.П. Шерстюк, М.Ю. Корнілов; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 48 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Петрова Ольга: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. ст.: І. Дзюба, Л. Герасимчук, В. Личковах, Г. Недошивін, Г. Рудик, Дж. Тьюса; авт. листів В. Качуровський; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 85 с.: 16 іл. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

2000

Вілен Сергійович Горський: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. М.Л. Ткачук; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 32 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Володимир Полтавець: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд. І.М. Грига; Уклад. бібліогр. покажч. Н.В. Казакова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 80 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). – Із зм.: Грига І.М., Полтавець Д.В. Володимир Іванович Полтавець – лікар, вчений, людина. – С. 9–19; Семигіна Т.В. Школа, що носить ім’я Володимира Полтавця. – С. 30–41.

Повний текст

Житник Володимир Костьович: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. вступ. сл. К.А. Шахова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 60 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Микола Чмихов: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд. Л.Л. Залізняк; Упоряд. бібліогр. ч. Т.О. Патрушева; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 56 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). – Із зм.: Павленко Ю. Світоглядні засади творчості Миколи Чмихова. – С. 6–12; Пустовалов С. Життя, віддане науці. – С. 23–29.

Повний текст

Михайло Теодорович Брик: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. вступ. сл. В.В. Шевченко; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 54 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Ніна Іванівна Тоцька: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Ю.В. Юхневич; Авт. вступ. сл. В.К. Житник; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 28 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Олександр Іванович Погорілий: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. Ю.В. Павленко; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 20 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

Юрій Андрійович Мицик: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. О.М. Апанович; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 64 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

1999

Використання USMARC формату для бібліографічних даних в електронній обробці документів: методичні поради з досвіду наукової бібліотеки НаУКМА / Уклад. Т.В. Бугасова; НБ НаУКМА. – К., 1999.

Дмитро Сергійович Наливайко: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. К.А. Шахова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 1999. – 20 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА)

Повний текст

1997

Наукова бібліотека НаУКМА: Як скористатися її ресурсами: Пам’ятка першокурснику / Упоряд.: Т.О. Ярошенко; НаУКМА. Наук. б-ка. – К., 1997. – 5 с.

1995

Києво–Могилянська академія: Історія та Відродження: Бібліогр. покажч.: (до 380-річчя заснування) / Відп. за вип. Т.О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, Т.В. Бугасова; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 42 c.

Повний текст

Путівник по науковій бібліотеці Національного університету “Києво–Могилянська Академія” / Відп. за вип. Т.О. Ярошенко; Уклад. Ю.В. Юхневич; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 11 c.

Укладання списку літератури до наукової роботи: Метод. поради / Відп. за вип. Т. О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, І.Ф. Голова; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 12 с.

 © 2011-2019, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"