НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    Національного університету
  "Києво-Могилянська академія"
Університет - це лише група будинків, зібраних навколо Бібліотеки... (Шелбі Фут)
Бібліотека Антоновичів

Пн.-Нд. 8.30-20.30

Бібліотека рідкісних і цінних видань

Пн.-Пт. 13.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Б-ка ресурсного центру вивчення англійської мови

Пн. 8.00-13.00
Вт., Ср., Чт. 9.00-13.00
Пт. 8.00-13.00
Сб.-Нд. Вихідні

 

Довідкова служба

Пн.-Пт. 10.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Американська бібліотека (4 корп.)

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт.- 10.00-19.00
Сб.-Нд. Вихідні

Філологічна бібліотека

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт. 9.00-17.00
Сб.-Нд. Вихідні

Адміністрація

Пн.-Пт. 9.00-18.00
Сб., Нд. Вихідні

Правила користування Науковою бібліотекою НаУКМА

Завантажити PDF


І. Загальні положення

1.1 Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (надалі – Бібліотека) є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом НаУКМА, що сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та осіб, які навчаються в НаУКМА.

1.2 Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.3 Правила користування науковою Бібліотекою (далі – Правила користування) встановлюють порядок та умови використання фондів Бібліотеки користувачами.

1.4 Порядок користування Американською бібліотекою регулюється окремим Положенням.

ІІ. Порядок запису до бібліотеки

2.1 Право користування Бібліотекою мають право такі категорії користувачів:

 • Абітурієнт - Вступники всіх категорій 

 • Аспірант - Аспіранти НаУКМА

 • Бакалавр - Студенти бакалаврських програм 1-4 р.н., в тому числі іноземці, основного складу та вільні слухачі, що слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.

 • Викладач - Викладачі основного складу, в тому числі іноземці.

 • Випускник НаУКМА - Випускники НаУКМА.

 • Докторант - Докторанти НаУКМА.

 • Здобувач - Здобувачі НаУКМА.

 • Магістр - Студенти магістеріуму, в тому числі іноземні, основного складу; вільні слухачі, що слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.

 • Почесний читач - Особи, які отримали звання почесного читача бібліотеки.

 • Співробітник - Співробітники основного складу.

 • Сторонній читач - Громадяни України та іноземці, в тому числі іноземці-дослідники НаУКМА, на підставі листа-звернення про реєстрацію; сумісники (як викладачі, так і співробітники) на підставі посвідчення або довідки з відділу кадрів.

 • Сторонній читач (Амер. б-ка) - Громадяни України та іноземці, в тому числі іноземці-дослідники НаУКМА, на підставі паспорту з пропискою у м. Києві, для не киян додатково на підставі довідки з місця проживання.


2.2 Право користуватися абонементом, за яким література видається додому, надається:

 • особам, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземцям, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
 • професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним.


2.3 Користуватися матеріалами Бібліотеки в читальній залі та брати їх на нічний абонемент (див. «Положення про нічний абонемент») можуть:

 • особи, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземці, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
 • професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним.
 • здобувачі НаУКМА.

2.4 Професорсько-викладацький склад має право користуватися матеріалами Бібліотеки на термін «два тижні».

2.5  Випускники бакалаврських програм НаУКМА мають право на оформлення тимчасових перепусток, що дають право користуватися документами бібліотеки лише в читальних залах до 28 серпня.

2.6 Сторонні користувачі мають право користуватися фондом Бібліотеки (у разі відсутності видань в інших бібліотеках).

2.7 Почесні читачі мають право на позачергове обслуговування у всіх структурних підрозділах Бібліотеки, право на користування всіма послугами Бібліотеки безкоштовно, мають необмежений термін дії читацького квитка та  користуватися фондом Бібліотеки на термін «два тижні».

 

2.8 Запис до Бібліотеки:

 • осіб, що вступили до НаУКМА, аспірантів, докторантів та здобувачів НаУКМА відбувається на підставі наказів НаУКМА про їх зарахування;
 • співробітників НаУКМА – на підставі наказів НаУКМА про прийом на роботу або службового посвідчення;
 • іноземних студентів, викладачів та дослідників – на підставі Посвідчення з міжнародного відділу НаУКМА;
 • інших осіб – на Initiates file downloadпідставі гарантійного листа від установи, де працюють такі особи, та паспорту.

2.9 Під час запису до Бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання у відомості особистим підписом.

2.10 Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться на підставі читацького та/або студентського квитка, для осіб, що навчаються в НаУКМА – на підставі студентського квитка, для решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка.

2.11 Реєстрація студентського квитка для користування Бібліотекою відбувається на будь-якому пункті обслуговування при персональному звернені користувача. 

2.12 При вході до Бібліотеки користувач повинен пред’явити черговому студентський або читацький квиток.

2.13 При втраті читацького або студентського квитка користувач має звернутися до співробітника читальних залів Бібліотеки для блокування читацького формуляра.

2.14 Студентам бакалаврату та магістеріуму, які обслуговуються на підставі студентського квитка, видається Тимчасовий читацький квиток до поновлення студентського (у порядку, встановленому Інструкцією про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА, п. 4. Обслуговування користувачів, які втратили студентський квиток).

2.15 Користувачі, які обслуговуються на підставі читацьких квитків, можуть виготовити дублікат читацького квитка (у порядку, встановленому Інструкцією про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА, п. 3. Втрата та поновлення читацького квитка).

ІІІ. Порядок користування бібліотекою

3.1 Користування Бібліотекою є безкоштовним. Перелік окремих видів платних послуг, що надає Бібліотека, та розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до окремих регламентуючих документів.

 

3.2 Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється через інтегровану бібліотечну систему ALEPH 500 на основі електронного персонального читацького формуляра.

 

3.3 Користувачі Бібліотеки мають право:

  • користуватися документами бібліотечного фонду (замовлення матеріалів через електронний каталог, вільний доступ у читальних залах, нічний абонемент), електронними ресурсами та Інтернетом, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА), послугою ксерокопіювання та роздрукуванням матеріалів у порядку та на умовах, встановлених Правилами користування Бібліотекою та спеціальними Положеннями;
  • усі видання в Бібліотеці можна замовляти через Електронне замовлення. Виключення становлять матеріали із статусом примірника «В ч.з. (вільний доступ)» та «В ч.з. (без замов.)»; 
  • термін користування матеріалами визначається «Статусом примірника» (В читальній залі, Три місяці, Два тижні тощо) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, особи, які навчаються у НаУКМА тощо);

Примітка: Викладачам та співробітникам примірники із статусом «В читальній залі» видаються терміном до 2 тижнів.

  • вільний доступ розміщується на відкритих полицях у кожній з читальних зал. Матеріали з вільного доступу заборонено виносити поза межі Бібліотеки без дозволу бібліотекаря, але можуть бути видані на Нічний абонемент;
  • на Нічний абонемент також можуть бути видані матеріали, що мають статус примірника «В читальній залі», що регламентується «Положенням про нічний абонемент»;
  • доступ до Інтернет – одна із основних послуг, що надає Наукова бібліотека НаУКМА своїм зареєстрованим користувачам для забезпечення інформаційних дослідницьких та освітніх потреб. Доступ до Інтернет надається у всіх приміщеннях Наукової бібліотеки НаУКМА. Користування Інтернет регулюється «Правилами користування Інтернет»;
  • усі зареєстровані користувачі Бібліотеки  мають доступ до всіх електронних ресурсів бібліотеки (повнотекстові бази даних наукової періодики, електронні книжки тощо). Доступ надається з будь-якого комп’ютера в мережі НаУКМА та авторизований з поза меж НаУКМА;
  • професори та викладачі НаУКМА можуть замовити необхідну статтю (електронну копію) з міжнародних наукових журналів, які не входять до баз даних, передплачених через бібліотеку через послугу «Електронна доставка документів»; 
  • міжбібліотечним абонементом (МБА) мають право користування магістри, викладачі та співробітники НаУКМА. Можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА) наукові профільні видання, що відсутні в Бібліотеці згідно із встановленими правилами. Кожен користувач має право одноразово замовити до 3-х примірників. Видаються ці матеріали для користування тільки у читальних залах Бібліотеки на термін до 2-х тижнів;
  • користувачі бібліотеки можуть скористатися послугою «Ксерокопіювання та роздрукування» у копіювальних центрах Бібліотеки;
  • заборонено робити ксерокопії матеріалів рідкісних та цінних видань та з Наукового архіву.

3.4 Не видаються в користування поза межі Бібліотеки матеріали:

  • з Фонду рідкісних та цінних видань (користування Фондом регулюється окремим Положенням);
  • з персональних колекцій;
  • з Наукового архіву;
  • з Бібліотеки Омеляна Пріцака;
  • з позначкою «Контрольний примірник» (виключення становить художня література);
  • довідкові видання;
  • періодика;
  • картографічні матеріали;
  • аудіо-, відео матеріали, матеріали на електронних носіях.

3.5 При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з НаУКМА користувачі повинні повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування. При цьому читацький формуляр блокується. У разі неповернення матеріалів Бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна через судові органи.

3.6 Разом з бібліотечними працівниками контроль за дотриманням користувачами правил користування науковою бібліотекою НаУКМА здійснюють охоронці НаУКМА.

IV. Права та обов'язки користувачів

4.1 Користувачі мають право:

 • користуватися всіма фондами та ресурсами Бібліотеки, у т.ч. електронними;
 • отримувати довідково-інформаційне обслуговування;
 • користуватися міжбібліотечним абонементом;
 • мати доступ до інформаційної мережі Бібліотеки та мереж, в які включена Бібліотека;
 • надавати пропозиції щодо поліпшення складу і організації фондів Бібліотеки, її довідково-інформаційного апарату та режиму роботи;
 • брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.


4.2 Користувачі зобов’язані:

 • дбайливо ставитися до отриманих з фондів матеріалів та майна Бібліотеки;
 • отримані матеріали вчасно повертати у встановлений термін у належному стані;
 • не виносити з приміщення Бібліотеки матеріали, що не видані на читацький формуляр;
 • при реєстрації повідомити актуальну контактну інформацію та адресу е-пошти;
 • уважно переглядати матеріали, підібрані для роботи і про виявлені дефекти одразу повідомляти працівників Бібліотеки, оскільки відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім;
 • не псувати отримані матеріали (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо);
 • дотримуватись громадського порядку у Бібліотеці:
  • тактовно поводитись із співробітниками Бібліотеки та іншими користувачами;
  • дотримуватись тиші;
  • не проходити до Бібліотеки з великими валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами тощо;
 • виконувати вимоги працівників бібліотеки та охоронців щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо;
 • при відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені з НаУКМА повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування користувачів Бібліотеки;
 • не передавати документи, що надають право користування Бібліотекою (читацький чи студентський квитки) іншим особам.


4.3 Користувачі Бібліотеки несуть відповідальність за:

 • порушення Правил користування;
 • пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна;
 • пошкодження/втрату отриманих ними матеріалів та порушення строків їх повернення до Бібліотеки.


4.4 Відповідальність за порушення Правил користування Бібліотекою.

4.4.1 У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством, у тому числі:

 • у разі пошкодження майна Бібліотеки, користувач зобов‘язаний відшкодувати вартість ремонту (за погодженням з адміністративно-господарською службою НаУКМА);
 • у разі втрати або пошкодження матеріалів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені із Бібліотекою: примірником того ж видання, якісною копією або замінити рівноцінним виданням (за погодженням із директором Бібліотеки).

Примітка 1: У разі неможливості такої заміни користувач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість матеріалу, виходячи із реально існуючих на момент втрати цін. Ціни встановлюються Комісією наукової бібліотеки по фондах.
Примітка 2: Повернути взамін пошкоджених або загублених книжок їх ксерокопії дозволяється лише в разі неможливості її придбання.

4.4.2 За порушення термінів користування документами Бібліотеки користувач позбавляється права користуватися Бібліотекою до повного повернення всіх заборгованих матеріалів, та зобов‘язаний сплатити пеню у розмірі 3 гривні за 1 документ (видання) за кожну  добу прострочення відповідно до наказу 304 від 9.07.2018 р.

Примітка: заборгованим вважається документ з 00.00 год. наступної доби. 

4.4.3 Спроба несанкціонованого виносу книги (журналу, газети тощо) розглядається як спроба крадіжки та карається заходами позбавлення права користування бібліотекою від 3 місяців до виключення з Університету.

4.4.4 За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін до 1 місяця.

4.4.5 У разі відмови користувача розрахуватися з Бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів розглядається на рівні ректорату або передається до судових органів.

V. Обов'язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

5.1 Бібліотека зобов’язана у встановленому порядку:

5.1.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека;

5.1.2 Систематично поповнювати фонд новою навчальною та науковою літературою, цінною літературою попередніх років видання, періодичними виданнями, електронними носіями інформації згідно профілю бакалаврських та магістерських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в НаУКМА; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду;

5.1.3 Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам Бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо;

5.1.4 Сприяти навчальній та науковій роботі спудеїв, професорсько-викладацького складу та співробітників НаУКМА шляхом надання їм консультацій та допомоги в організації самостійної роботи з творами друку, рукописними та архівними матеріалами; широкою інформацією про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні ресурси великих бібліотек, архівів та музеїв Києва;

5.1.5 У разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента;

5.1.6 Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд Бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для дійснення реставраційних робіт;

5.1.7 Здійснювати видачу користувачам творів друку та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до Бібліотеки;

5.1.8 Нагадувати користувачам про необхідність повернення матеріалів за тиждень, три дні, один день до закінчення терміну користування та щотижня після закінчення терміну користування через е-mail, якщо інформація про нього наявна у формулярі користувача та поштовий зв’язок;

5.1.9 Дотримуватись оголошеного режиму роботи, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення. Вивішувати оголошення про графік роботи Бібліотеки та всіх її підрозділів на Дошці оголошень Бібліотеки та на веб-сторінці Бібліотеки.

5.1.10 В питаннях організації роботи, технічного оснащення орієнтуватися на кращі світові зразки, зокрема, сприяти створенню комфортних умов для користувачів;

5.1.11 Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи читальних залів: організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць (в санітарний день) – обезпилювання фонду;

5.1.12 Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції користувачів, підтримувати постійні контакти із Студентською колегією та іншими адміністративними та громадськими органами НаУКМА.

 © 2011-2019, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"