National University of Kyiv-Mohyla Academy
Library

Колекція Володимира Панченка (Україна)

Книжкова колекція Володимира Панченка знаходиться на стадії формування і постійно поповнюється. На даний час нараховує 1606 видань. В основному, за змістом це література гуманітарного профілю, переважає література з літературознавства та твори сучасних українських письменників.
Серед видань можна виділити цінні:
Винниченко В.К. Голота. – Харків; К.: Література і мистецтво, 1932;
Сулима, М.М. Історія українського письменства: конспект. – Харків: Державне вид-во України, 1923;
Курило О. Початкова граматика української мови. – К.: Криниця, 1918;
Костомарів М.І. Історія України в життєписах визначнійших єї діячів / Пер. О. Барвінський. – Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1918;
Метерлинк М. Полное собрание сочинений. – М.: Изданіе В.М. Саблина, 1907;
Пшибышевский Ст. Полное собраніе сочиненій. – М.: Типография Рускаго Товарищества, 1905;
Нордау М. Собраніе сочиненій Макса Нордау: въ двънадцати томахъ / Пер. под ред. В.Н. Михайлова. – К.: Изданіе Б.К. Фукса, 1902;
Всеобщая исторія литературы: составлена по источникамъ и новейшим изследованіямъ при участіи русскихъ ученыхъ и литераторовъ / Начата под ред. В.О. Корша; окончена под ред. А. Кирпичникова. – СПб.: Изданіе К.Л. Риккера, 1892.

Детальніше про Володимира Панченко

Opens external link in new windowКолекція повністю представлена в електронному каталозі

PASSPORT

 

Back

 

 © 2011-2019, National University of Kyiv-Mohyla Academy LIBRARY