НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
    Національного університету
  "Києво-Могилянська академія"
Час плинний - Києво-Могилянська академія вічна
Бібліотека Антоновичів

Пн.-Нд. 8.30-20.30

Бібліотека рідкісних і цінних видань

Пн.-Пт. 14.00-18.00
Сб., Нд. Вихідні

Б-ка ресурсного центру вивчення англійської мови

Пн. 8.00-17.00
Вт., Ср., Чт. 9.00-18.00
Пт. 8.00-16.00
Сб.-Нд. Вихідні

 

Довідкова служба

Пн.-Пт. 10.00-17.00
Сб., Нд. Вихідні

Американська бібліотека (4 корп.)

Пн.-Чт. 9.00-18.00
Пт.- 10.00-19.00
Сб.-Нд. Вихідні

Філологічна бібліотека

Пн.-Пт. 9.00-18.00
Сб.-Нд. Вихідні

Адміністрація

Пн.-Пт. 9.00-18.00
Сб., Нд. Вихідні

В eKMAIR розміщені повні тексти дисертацій, захист яких відбудеться 17 вересня 2015 р.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України («Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року) в НаУКМА створеноOpens external link in new window спеціалізовану вчену раду К26.008.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

17 вересня 2015 р. на засіданні цієї спеціалізованої вченої відбудеться захист трьох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, науковим керівником яких). Їх науковий керівник , завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович. Згідно Наказу МОН Opens external link in new window«Про оприлюднення дисертацій..» повні тексти цих досліджень уже розміщені в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR.

«Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика» - дисертація Звєрєва Євгена Олександровича виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Заєць Анатолій Павлович (Університет економіки та права «КРОК», радник ректора) та кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Бурлай Євген Володимирович (Конституційний Суд України, заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи).  В інституційному депозитарії eKMAIR можна ознайомитися із електронною версією повного тексту Opens external link in new windowавтореферату таOpens external link in new window дисертації.

«Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні» - дослідження Абрамович Руслани Миколаївни виконане на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук НаУКМА. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Тимошенко Віра Іванівна (Київський національний лінгвістичний університет) та професор кафедри права  кандидат юридичних наук, доцент Старостюк Алла Вікторівна (Національний університет Державної податкової служби України). В інституційному репозитарії eKMAIR можна ознайомитися із електронною версією повного текстуOpens external link in new window автореферату та Opens external link in new windowдисертації.

«Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права» - дисертація Євтошук Юлії Олегівни,  виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Університету економіки та права «КРОК». Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Погребняк Станіслав Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права) та кандидат юридичних наук, доцент Ковальчук Олександр Михайлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри теорії права та держави юридичного факультету). В інституційному репозитарії eKMAIR можна ознайомитися із електронною версією повного тексту Opens external link in new windowавтореферату та Opens external link in new windowдисертації.

 © 2011-2019, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"