Друкована періодика

Формування фонду друкованих періодичних  видань НБ НаУКМА розпочато в 1992 році. Сьогодні фонд становить понад 73 тисячі примірників, а також значної кількості періодики в особових колекціях бібліотеки. Вся друкована колекція фонду представлена в електронному каталозі бібліотеки. 

Основу фонду становлять періодичні видання українських, зарубіжних інституцій та видання громадських, політичних, мистецьких і молодіжних об’єднань та організацій.

У фонді представлені україномовні та іноземні видання, значна частина яких видавалась за кордоном. Бібліотека НаУКМА має потужну добірку діаспорських періодичних видань, що були видані у другій половині  ХХ ст. поза межами України. Всього налічується понад 100 назв. Слід згадати багатьох дарувальників українських часописів, зокрема Ю.Паславського, М.Брайченка-Петренка та  багатьох інших. Завдяки їхнім особистим колекціям, які були подаровані Науковій бібліотеці, ми отримали повні комплекти та раритети - поодинокі числа окремих українських періодичних видань, таких як Арка, Сучасність, Авангард, Овид та багато інших.