Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака

Науково-мистецька колекція О. Пріцака надійшла до НаУКМА у 2007 р. завдяки сприянню Києво-Могилянської Фундації в Америці. На основі колекції створено Меморіальний кабінет-бібліотеку Омеляна Пріцака, де зберігаються опрацьовані бібліотечний і архівний фонди, а також мистецька збірка. Одним із головних принципів створення та функціонування кабінету-бібліотеки є неподільність і цілісність наукової колекції вченого, який протягом всього часу її формування і використання розглядав і бібліотеку з книжковим фондом й фондом періодичних видань, і колекцію документів та рукописів, і навіть мистецьку збірку, як єдине ціле. Слідуючи за фондоутворювачем, наукова бібліотека НаУКМА упорядкувала і систематизувала за типологічними ознаками колекцію таким чином, що користувачі мають можливість при потребі працювати зі всіма її складовими одночасно і в одному приміщенні. 

В усіх приміщеннях, де зберігається колекція, дотримані нормативні параметри світлового, температурно-вологісного і санітарно-гігієнічного режимів. Крім того, відповідно до вимог забезпечення схоронності пам’яток бібліотечних, архівних і музейних установ, приміщення обладнані охоронно-пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння. 

Створений співробітниками наукової бібліотеки електронний каталог бібліотечного фонду та науково опрацьований і створений опис архівного фонду уможливили доступ до наукової колекції О. Пріцака та її подальше використання вітчизняними і зарубіжними науковцями, дослідниками, викладачами і студентами.

Унікальність постаті О. Пріцака не лише у вітчизняній, але й у світовій науці, завдяки його енциклопедичності знань, пошуків власного методу наукового пізнання, новизні інтерпретації джерел, різноманітності наукових інтересів,  багатоплановості науково-організаційної діяльності, масштабності втілюваних ним наукових проектів, a priori визначають його бібліотеку, архів та мистецьку збірку як історико-духовне надбання світової і української науки та культури.

Така характерна для О. Пріцака риса, як надання ним пріоритетного значення писемним джерелам в постановці та розв’язанні наукових проблем, відобразилася й на ставленні вченого до власної бібліотечно-архівної колекції, її формуванні, комплектуванні, використанні і збереженні. Свідоме формування бібліотеки та особистого архіву відноситься до періоду навчання О. Пріцака у Львівському університеті (1936-1940 рр.) і далі продовжувалося протягом всього його життя попри неодноразові втрати та  несприятливі й драматичні  обставини, спричинені війною і частими переїздами. Систематичне і послідовне комплектування бібліотечно-архівної колекції вченим починається з часу навчання та захисту докторської дисертації в Геттінгенському університеті (1946-1948 рр.). Окремі матеріали та колекція в цілому зі своїм власником багато разів змінювала місце перебування (Тернопіль, Львів, Київ, Уфа, Біла Церква, Берлін, Геттінген, Кіль, Гамбург, Сіетл, Бостон ) і мандрували не лише містами і державами, але й здійснювали міжконтинентальні подорожі. За 70 років активної наукової діяльності вчений зібрав значну  за обсягом та багату за структурним і змістовним наповненням бібліотечно-архівно-мистецьку колекцію, яка містить рукописні твори, друковані видання, історичні джерела, архівні матеріали та мистецько-культурні пам’ятки з різних галузей сходознавства, філології, лінгвістики, світової історії, славістики, скандинавістики, археології, нумізматики, філософії та ін.

Бібліотека розміщується за адресою  вул. Волоська 8/5 (4 корпус НаУКМА). Порядок запису та користування за посиланням

 

Архівна колекція

Бібліотека

Мистецька збірка

Відео

Аудіо

  • Лекція, присвячена пам’яті професора Омеляна Пріцака «Крим в історіософській спадщині Омеляна Пріцака». Читає професор Володимир Потульницький – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства НАН України. 7 квітня 2016 року. 

Фото