Мистецька складова колекції формувалася О. Пріцаком, починаючи з 1950-х років і відображає, з одного боку, наукові інтереси вченого, а з другого - його естетичні вподобання. Мистецька збірка включає 114 предметів декоративного-ужиткового мистецтва, 78 творів живопису і графіки та понад 100 платівок і DVD - дисків із записами класичної музики. Як відомо, О. Пріцак не формував мистецьку збірку цілеспрямовано: одна частина творів була придбана у художників і майстрів, друга частина творів була подарована їхніми авторами, третя частина творів була привезена вченим з численних міжнародних наукових поїздок.

Наукові інтереси О. Пріцака, зокрема його сходознавчі дослідження, відображає перш за все збірка декоративно-ужиткового мистецтва, що включає 12 східних килимів, 2 турецькі металеві столи, глечики, таці, тарелі, миски, підноси, чайники, кухлі, горщики, декоративні вази, керамічні прикраси і статуетки. Здебільшого ці предмети мають близькосхідне походження, а саме країнами їхнього створення та побутування є Туреччина, Єгипет, Іран, Ірак. Частина предметів була придбана в Таїланді і Японії. Цікаву з мистецької та культурологічної точки зору має мексиканський посуд, що своїм розписом і кольоровою гамою нагадує посуд трипільської культури. Предмети декоративно-ужиткової групи виготовлені з  срібла, міді, різноманітних сплавів, дерева, глини з використанням різних технік, в тому числі лиття, карбування, гравірування, насічка, різьблення тощо. Хронологічні рамки даної групи охоплюють період XVIII-XX ст. На особливу увагу мистецтвознавців заслуговують дві турецькі металеві стільниці, що мають, окрім типового східного орнаменту, викарбувані написи та датування.

Збірка творів живопису і графіки в основному представлена іменами українських художників, сучасників О. Пріцака, з якими  він був знайомий особисто. Колекція містить 6 творів Любослава Гуцалюк, а саме картини «Франція», «Білий бузок», «Місто», «Фрагмент Парижу», «Ніцца», «Georgenes». Творчість Якова Гніздовського представлена 11 дереворитами - «Дівчина», «Аспарагус в горщику», «Аспарагус в склянці», «Pinoathoxe», «Індик», Кіт», «Вівці», «Капуста», «Frederik Law Olmsted», «Johan Sebastian Bach», «Miser». Обидва митці поряд з такими українськими художниками, як Я. Геруляк, А. Оленська-Петришин, М. Уран, Ю. Соловій, в 1950-1960-х рр. творили  в Нью-Йорку художньо-творче середовище, початок якому поклали українські поети так званої Нью-Йоркської групи. Твори Л. Гуцалюка і Я. Гніздовського в колекції О. Пріцака належать до  1960-1970-х рр., коли вчений оселився в США і активно працював з українськими громадою над створенням Українського наукового інституту в Гарвардському університеті. Окрім творів діаспорних художників в колекції зберігаються твори митців з України, зокрема 6 картин Михайла Бараянца, 5 творів Ольги Петрової, 4 твори Ольги Ворони та ін., що були придбані О. Пріцаком після повернення в Україну в 1990-і рр. Слід зазначити, що за жанровими характеристиками художні твори в основному представлені пейзажами і натюрмортами.

Колекція записів класичної музики в основному представлена іменами західноєвропейських
композиторів – Й.С. Баха, Й. Гайдна, А.В. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Ж. Бізе, Й. Брамса, Дж. Верді, Й. Штрауса, К. Офф. Крім того, є записи української народної музики, а також творів  російських композиторів П. Чайковського, Н. Римського-Корсакова, А. Аренського, С. Рахманінова. З жанрової точки зору збірка містить здебільшого твори симфонічної та інструментальної музики, при цьому є також відомі зразки оперної та хорової музики від епохи бароко до XX ст. у виконанні відомих музикантів-інструменталістів, співаків, симфонічних, оперних і ансамблевих колективів.