Наукова діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА визначається комплексом наукових, технологічних, організаційних та інших заходів, орієнтованих на одержання нових фахових знань та пошуку шляхів їх практичного застосування. 

Основні напрямки наукової діяльності проводяться за такими напрямками, як управління бібліотекою, наукова бібліографія, автоматизація технологічних бібліотечних процесів, сервісні інновації в обслуговуванні користувачів, дослідження рідкісних і цінних фондів.

Теми наукових досліджень:

- Києво-Могилянська Академія: Історія та сучасність” (джерелознавчі дослідження).
- Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці.

 

Науково-практичні заходи

Видання Наукової бібліотеки НаУКМА

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою