Наукова діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА визначається комплексом наукових, технологічних, організаційних та інших заходів, орієнтованих на одержання нових фахових знань та пошуку шляхів їх практичного застосування. 

Основні напрямки наукової діяльності проводяться за такими напрямками, як управління бібліотекою, наукова бібліографія, автоматизація технологічних бібліотечних процесів, сервісні інновації в обслуговуванні користувачів, дослідження рідкісних і цінних фондів.

Теми наукових досліджень:

- Києво-Могилянська Академія: Історія та сучасність” (джерелознавчі дослідження).
- Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці.

 

Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Науково-практичні заходи

Видання Наукової бібліотеки НаУКМА

Біобібліографічні покажчики серії «Вчені НаУКМА»

Публікації співробітників