Звіти, плани, стратегія

Щорічні звіти

У щорічних звітах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" подається інформація про діяльність, напрямки роботи, інформаційні ресурси, проекти тощо, що відбулися протягом року в Бібліотеці.

2021 рік 

2020 рік 

2019 рік 

2018 рік

2017 рік 

2016 рік 

2015 рік 

2014 рік 

2013 рік 

2012 рік 

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік 

2008 рік 

2007 рік

 2002-2006 рр.  

 1998 рр.


Плани

 2021 рік

2022 рік


Фінансові звіти

2020 рік


Стратегія

  Концепція розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2021-2025

  Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2018-2023


Статистичні дані

 Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2022)

Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2021)

Станом на 01.01.2022
Штат бібліотеки 48 працівників
Площа 6266,55 кв.м
Комп'ютерів всього 85
Комп'ютерів для користувачів 29
Загальний фонд 898 330 прим.
Загальний електронний фонд 145 189 назв ресурсів (47 баз даних)
Загальний друкований фонд 753 141 прим.
Основний книжковий фонд 600 981 прим.
Резервний фонд 34 202 прим.
Основний фонд періодичних видань 95 174 прим./ 2906 назви 
(з них газет 897 комплектів / 62 назви; журналів: 94 277 прим. /2 844 назви)
Обмінний фонд 29 168 прим.
Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки 40 078 прим.
Науковий архів 26 фондів архівних документів особового походження; 
1 фонди установ; 
1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 14 332 справ
Електронна колекція

Електронні журнали – 39 748, 
електронні книги – 35 826; 
інше (звіти тощо) - 291; 
електронні газети - 1 328; 
мультимедійні матеріали - 19 844

Користувачів бібліотеки 9 378
Загальна кількість відвідувань 3 889 204
в середньому за день – 10 656
Загальна кількість книговидач 6 494 970
Електронний каталог ~ 296 801 записів
Матеріали до курсів 250 курсів/від 136 викладачів

Видання 1995-2021 рр. – 55
Публікації 2021 р. - 28
Конференції, семінари  
участь – 28 заходів, 
виступи - 28