Звіти, плани, стратегія

Щорічні звіти

У щорічних звітах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" подається інформація про діяльність, напрямки роботи, інформаційні ресурси, проекти тощо, що відбулися протягом року в Бібліотеці.

2020 рік 

2019 рік 

2018 рік

2017 рік 

2016 рік 

2015 рік 

2014 рік 

2013 рік 

2012 рік 

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік 

2008 рік 

2007 рік

 2002-2006 рр.  


Плани

 2021 рік


Фінансові звіти

2020 рік


Стратегія

  Концепція розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2021-2025

  Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2018-2023


Статистичні дані

Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2021)

Станом на 01.01.2021
Штат бібліотеки 47 працівників
Площа 6266,55 кв.м
Комп'ютерів всього 94
Комп'ютерів для користувачів 37
Загальний фонд 826 821 прим.
Загальний електронний фонд 127 022 назв ресурсів (114 баз даних)
Загальний друкований фонд 751 106 прим.
Основний книжковий фонд 599 547 прим.
Резервний фонд 10 585 прим.
Основний фонд періодичних видань 94 584 прим.
(з них газет 879 комплектів / 62 назви; журналів: 93 647 прим. /2 833 назви)
Обмінний фонд 29 283 прим.
Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки 40 230 прим.
Науковий архів 25 фондів архівних документів особового походження; 
1 фонди установ; 
1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 14 211 справ
Електронна колекція

Електронні журнали – 61276, 
електронні книги – 14163; 
інше (звіти тощо) - 322; 
електронні газети - 6852; 
мультимедійні матеріали - 769

Користувачів бібліотеки 9142
Загальна кількість відвідувань 5 168 975
в середньому за день – 14 153
Загальна кількість книговидач 6 543 374
Електронний каталог ~ 379 156 записів
Матеріали до курсів 229 курсів/від 121 викладачів

Видання 1995-2020 рр. – 52
Публікації 2020 р. - 14
Конференції, семінари організовано – 1, 
участь – 16 заходів, 
виступи - 16