Звіти та бюджети

Щорічні звіти

У щорічних звітах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" подається інформація про діяльність, напрямки роботи, інформаційні ресурси, проекти тощо, що відбулися протягом року в Бібліотеці.

2019 рік 

2018 рік

2017 рік 

2016 рік 

2015 рік 

2014 рік 

2013 рік 

2012 рік 

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік 

2008 рік 

2007 рік

 2002-2006 рр.  


Фінансові звіти


Бюджети


Стратегія

  Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2018-2023


Статистичні дані

Станом на 01.01.2020
Штат бібліотеки 50 працівників
Площа 6266,55 кв.м
Комп'ютерів всього 102
Комп'ютерів для користувачів 42
Загальний фонд 845 152 прим.
Загальний електронний фонд 101 607 назв ресурсів (44 баз даних)
Загальний друкований фонд 743 545 прим.
Основний книжковий фонд 594 178 прим.
Резервний фонд 29 456 прим.
Основний фонд періодичних видань 92 226 прим. / 2880 
(з них газет 867 комплектів / 62 назви; журналів: 91 359 прим. /2 822 назви)
Обмінний фонд 29 857 прим.
Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки 40 443 прим.
Науковий архів 24 фондів архівних документів особового походження; 
1 фонди установ; 
1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 13 820 справ
Електронна колекція

Електронні журнали – 40257, 
електронні книги – 12129; 
інше (звіти тощо) - 1418; 
електронні газети - 6902; 
мультимедійні матеріали - 753

Користувачів бібліотеки 8657
Загальна кількість відвідувань 3 936 010 
в середньому за день – 10 784
Загальна кількість книговидач 2 857 968
Електронний каталог ~ 389 154 записів
Матеріали до курсів 232 курсів/від 120 викладачів

Видання 1995-2019 рр. – 51
Публікації 2019 р. - 2
Конференції, семінари організовано – 1, 
участь – 26 заходів, 
виступи - 23