Звіти, плани, стратегія

Щорічні звіти

У щорічних звітах Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" подається інформація про діяльність, напрямки роботи, інформаційні ресурси, проекти тощо, що відбулися протягом року в Бібліотеці.

 2023 рік

2022 рік 

2021 рік 

2020 рік 

2019 рік 

2018 рік

2017 рік 

2016 рік 

2015 рік 

2014 рік 

2013 рік 

2012 рік 

2011 рік 

2010 рік 

2009 рік 

2008 рік 

2007 рік

 2002-2006 рр.  

 1998 рр.


Плани

 2024 рік 

 2023 рік

 2022 рік

 2021 рік


Фінансові звіти

2020 рік


Стратегія

  Концепція розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2021-2025

  Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА: 2018-2023


Статистичні дані

 Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2024)

 Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2023)

Інформація про НБ НаУКМА для акредитації (2022)

Станом на 01.01.2024
Штат бібліотеки 40 працівників
Площа 5971,75 кв.м
Комп'ютерів всього 89
Комп'ютерів для користувачів 31
Загальний фонд 999 120 прим.
Загальний електронний фонд 262 032 назв ресурсів (26 баз даних)
Загальний друкований фонд 737 088 прим.
Основний книжковий фонд 602 343 прим.
Резервний фонд 10 585 прим.
Основний фонд періодичних видань 96 399 прим./ 2906 назви 
(з них газет 919 комплектів / 62 назви; журналів: 95 441 прим. /2 844 назви)
Обмінний фонд 28 927 прим.
Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки 39 933 прим.
Науковий архів 26 фондів архівних документів особового походження; 
1 фонди установ; 
1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 14 332 справ
Електронна колекція

Електронні журнали – 41 910, 
електронні книги – 36 950; 
інше (звіти тощо) - 82 187; 
електронні газети - 2 001; 
мультимедійні матеріали - 35 950

Користувачів бібліотеки 9 824
Загальна кількість відвідувань 3 136 818
в середньому за день – 8 493
Загальна кількість книговидач 6 939 725
Електронний каталог ~ 369 610 записів
Матеріали до курсів 257 курсів/від 139 викладачів

Видання 1995-2022 рр. – 58
Публікації 2022 р. - 8
Конференції, семінари  
участь – 23 заходів, 
виступи - 17