Наукова бібліотека НаУКМА – академічний ресурсний центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських технологічних сервісів.
 
Бібліотека – не просто місце книгозберігання, а мозковий центр університету, що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.
 
Візія – лідируючий, динамічний та інноваційний центр університету у спільному створенні знань шляхом впровадження інноваційних послуг та ресурсів для викладання, навчання та дослідження.
 
Місія - створення, розвиток, організація та збереження власних та світових інформаційних наукових та освітніх ресурсів, першоджерел результатів наукових досліджень, які відповідають науковим та навчальним напрямкам в університеті, забезпечуючи інформаційні дослідницькі потреби студентів, викладачів, співробітників університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.
 
Бібліотека є учасником академічного та дослідницького процесів через надання сервісів у оформленні, представленні та вимірюванні результатів наукових досліджень.
 

Цінності 

Відкритість – бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності;

Науковість – бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності;

Професіоналізм – бібліотека впроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи найвищі стандарти в організації управління;

Партнерство – бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу;

Інновації – бібліотека вивчає та впроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби користувачів.

Пріоритетні напрями діяльності бібліотеки

У контексті Стратегічного плану розвитку НаУКМА, діяльність наукової бібліотеки НаУКМА спрямована на підтримку наступних напрямків:

1. Освіта. Бібліотека підтримує навчальний та дослідницький процес в університеті, забезпечуючи користувачів книгами, журналами, базами даних та іншими типами інформації, пропонуючи загальні та спеціальні бібліотечні приміщення для навчання та доступу до інформації, допомагаючи дослідникам, навчаючи основам інформаційної грамотності, забезпечуючи індивідуальні, групові й онлайнові довідкові консультації.

Підтримка освітнього напрямку передбачає:

- допомогу студентам та викладачам усіх факультетів у створенні та трансформації у навчальний процес як традиційних, так і цифрових форм інформації;
- забезпечення віртуального та фізичного простору у бібліотеці, що надихає на творчість, відкриття, інновації та співпрацю;
- розширення послуг бібліотечної підтримки процесів викладання та навчання за межі університетських аудиторій.

2. Наука. Бібліотека безпосередньо взаємодіє з дослідницьким процесом від його початку і до кінцевого результату. Ми пропонуємо консультації на всьому шляху проведення дослідження.

Підтримка наукового напрямку передбачає:

- розвиток потужних бібліотечних колекцій та створення нових механізмів забезпечення вільного доступу для всієї Могилянської наукової спільноти;
- забезпечення дослідників простором, інструментами та інформаційною підтримкою для успішного проведення досліджень та управління результатами своїх досліджень;
- підтримка у збереженні та поширенні результатів досліджень та вимірювання їх наукового впливу.

3. Партнерство. Бібліотека НаУКМА, обслуговуючи своїх основних користувачів – Могилянців, також забезпечує інформаційними послугами та ресурсами користувачів з інших державних та приватних установ і бібліотек України та світу, співпрацюючи у галузі міжнародного книгообміну, МБА, організовуючи та беручи участь у конференціях навчаннях та тренінгах, проектах державного та міжнародного масштабу.

Підтримка напрямку передбачає:

- співпрацю з бібліотеками, установами та організаціями України державно-приватного сектору;
- партнерство з навчальними закладами;
- міжнародне партнерство.

4. Навчання та розвиток. Навчання співробітників наукової бібліотеки НаУКМА, розвиток матеріально-технічної бази, оптимальний розвиток бібліотечних приміщень, створення позитивного іміджу – це головні фактори, від яких залежить успішне досягнення стратегічних цілей Університету. Виконання завдання вимагатиме підвищення потенціалу у зазначених напрямках.

Кожен з цих напрямів має вирішальне значення для загального успіху та являє собою значні інвестиції у майбутнє Бібліотеки та Університету, а саме:

- підтримка, мотивація та створення середовища для професійного розвитку співробітників Бібліотеки;
- розвиток фізичного та віртуального простору, що дозволить вдосконалювати знання, вміння, навички та сприятиме розвитку компетенцій бібліотекарів;
- впровадження та підтримка найкращих новітніх технологій для успішної роботи користувачів у середовищі швидких та безперервних змін;
- формування позитивного іміджу Бібліотеки НаУКМА у інформаційному просторі.