Науковий архів

Науковий архів було створено 2001 року з метою впорядкування та зберігання колекцій документів приватних осіб, що виявили бажання передати разом з книжковими колекціями творчі, наукові, особисті та інші документи на постійне зберігання до Наукової бібліотеки НаУКМА. Разом з тим метою архіву стало створення документального комплексу, що відображатиме історію університету та української науки в цілому.

Основні завдання архіву:

- виявлення та приймання на постійне зберігання, за угодою між архівом і власником документів, документів особового чи офіційного походження, що мають науково-історичну цінність,
- забезпечення та дотримання оптимальних умов та режимів зберігання документів, підтримання у часі фізико-хімічних характеристик матеріальної основи документів, забезпечення цілісності документальних комплексів,

- організація роботи з використання інформації документів: систематизація й опис відповідно до архівних правил, інформаційне обслуговування користувачів у читальному залі,
- організація експонування документів на виставках, оприлюднення архівної інформації під час проведення інформаційних заходів, підготовка документальних публікацій.

До архіву вже передали документи більше 90 осіб – викладачі та представники української діаспори.

Науковий архів запрошує викладачів, студентів та зацікавлених осіб стати донорами нових надходжень матеріалів, дотичних до історії української науки:

- епістолярій: особистий, службовий;
- біографічні матеріали (особові офіційні документи, біографії, бібліографії, спогади) та документи службової, громадської, політичної діяльності;
- фото, живопис, графіка;
- тексти, аудіо- та відеозаписи лекцій, промов, дискусій;
- авторські рукописи, машинописні, друковані версії творчих та наукових матеріалів, підготовчих матеріалів до них;
- щоденники, записники, довідники-календарі, матеріали про пам’ятні події;
- приватні колекції:  зібрання оригіналів (копій) історичних документів; 
- малюнки, фотографії та інші документи.