Досліднику

На допомогу досліднику

Рейтинг та преміювання науковців НаУКМА

Перелік публікацій науковців НаУКМА у Scopus та Web of Science

Допомога з поданням запитів на включення видання до авторитетних баз наукового контенту (Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, EBSCO тощо)

Допомога у виборі видання для публікації результатів досліджень

Допомога у виборі стратегії розвитку наукового фахового видання; індексування, оцінювання відповідності видання міжнародним вимогам

Консультування щодо розміщення матеріалів у інших тематичних репозитаріях, чи даних у репозитаріях відкритих даних 

 Реєстрація/актуалізація авторського профілю в реєстрі ORCID

Створення/актуалізація представництв дослідників на веб-платформах: Google ScholarResearchGateMendeley

Розміщення матеріалів в інституційному репозитарії eKMAIR

Оформлення бібліографічних списків

Використання бібліографічних менеджерів

Електронна доставка документів

Замовлення та реєстрація DOI для статей видання

Замовлення ISSN (Print), ISSN (Online) видання

Консультації для науковців та викладачів

Консультації для членів редколегій 

Робота з видавничою платформою Open Journal System (OJS)

Консультації для науковців та викладачів

Консультації для членів редколегій 

Інструкції, поради, презентації

 

 

Пошукові системи та бази даних
Оцінка інформаційних ресурсів
Пошук наукової літератури
Уточнення пошуку 

 

Управління науковою інформацією

Створення плану управління дослідженнями 
 

 

Наукова публікація

Наукова комунікація та наукове видавництво
Рух Відкритого Доступу (Open Access)
Хижацька публікація 

Наукометрія

Впливовість дослідження та оцінювання досліджень
Бібліометричні показники та показники впливовості досліджень
Аналіз цитування та аналіз ефективності наукової діяльності
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА