Досліднику

Пошук наукової інформації

Управління науковою інформацією

Наукова публікація

Наукометрія

Інструкції, поради, презентації

 

Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА 

На допомогу дослідникам

 • Актуалізація та зведення профілів в Scopus та Web of Science 

 • Визначення наукометричних показників авторів (кількість документів, кількість цитувань, h-індекс) в ScopusWeb of ScienceGoogle Scholar.

 • Допомога в оформленні списку використаних джерел відповідно до вітчизняних та міжнародних стандартів.

 • Допомога з поданням запитів на включення видання до авторитетних баз наукового контенту (Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, EBSCO тощо);

 • Допомога у виборі видання для публікації результатів досліджень.

 • Допомога у виборі стратегії розвитку наукового фахового видання; індексування, оцінювання відповідності видання міжнародним вимогам;

 • Консультування щодо розміщення матеріалів у інших тематичних репозитаріях, чи даних у репозитаріях відкритих даних. 

 • Консультування щодо створення Плану Управління  Дослідженнями.

 • Реєстрація/актуалізація авторського профілю в реєстрі ORCID

 • Створення/актуалізація представництв дослідників на веб-платформах: Google ScholarResearchGateMendeley.

 • Рейтинг та преміювання науковців НаУКМА

 • Перелік публікацій науковців НаУКМА у Scopus та Web of Science

 • Розміщення матеріалів в інституційному репозитарії eKMAIR

 • Допомога в оформленні бібліографічних списків

 • Допомога у пошуку наукової літератури

 • Електронна доставка документів

 • Замовлення та реєстрація DOI для статей видання

 • Замовлення ISSN (Print), ISSN (Online) видання

 • Консультації для науковців та викладачів

 • Консультації для членів редколегій 

 • Робота з видавничою платформою Open Journal System (OJS)

 • Використання референс-менеджерів