Досліднику

На допомогу досліднику

Рейтинг та преміювання науковців НаУКМА - у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» діє Положення про Преміювання співробітників НаУКМА за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science Core Collection та (чи) Scopus.

Перелік публікацій науковців НаУКМА у Scopus та Web of Science - публікації наукових, науково-педагогічних працівників та співробітників НаУКМА, у виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та Scopus, та афілюють НаУКМА.

 Перевірка журналу для публікації - допомога у аналізі видання на предмет хижацьких практик та стосовно індексації видання у Web of Science, Scopus.

Допомога з поданням запитів на включення видання до авторитетних баз наукового контенту - підтримка бібліотекою редакційних колегій наукових видань НаУКМА у питанні індексації журналу в базах даних та розширенні читацької аудиторії журналу (Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, EBSCO тощо).

Допомога у виборі видання для публікації результатів досліджень - підтримка бібліотекою публікаційної активності дослідників НаУКМА через надання консультацій та відбір якісного журналу для публікації статті. 

Допомога у виборі стратегії розвитку наукового фахового видання; індексування, оцінювання відповідності видання міжнародним вимогам - підтримка бібліотекою редакційних колегій наукових видань НаУКМА у питанні оцінки та плану розвитку видання, підвищення якості контенту та найкращих практик публікаційної активності.

Консультування щодо розміщення матеріалів у тематичних репозитаріях, чи репозитаріях відкритих даних - підтримка бібліотекою науковців у питанні відкритих даних та відкритої науки, навчання роботі з архівами відкритого доступу, архівами препринтів, архівами даних.

 Реєстрація/актуалізація авторського профілю дослідника в ORCID, ResearcherID (Publons), Scopus AuthorID, Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu, Mendeley.

Розміщення матеріалів в інституційному репозитарії eKMAIR - допомога у оцифруванні та завантаженні книг, статей, матеріалів конференцій, навчальних посібників, презентацій в науковий електронний архів НаУКМА.

Оформлення бібліографічних списків - допомога у складанні та\або перевірці бібліографічних списків. Допомога з вибором стилю оформлення бібліографії.

Використання бібліографічних менеджерів - проведення тренінгів та консультацій з використання комп'ютерних програм, що дозволяють автоматизувати процес збору, оформлення та складання списків використаних джерел та літератури.

Електронна доставка документів - допомога у пошуці необхідної наукової літератури в електронних наукових базах даних, що дотупні в НаУКМА.

Замовлення та реєстрація DOI для статей видання - допомога науковим виданням НаУКМА в реєстрації постійних ідентифікаторів наукових матеріалів (DOI).

Замовлення ISSN (Print), ISSN (Online) видання - допомога науковим виданням НаУКМА у присвоєнні міжнародного стандартного серіального номеру (ISSN).

Консультації для науковців та викладачів - поради та інструкції, тренінг та семінари з використання наукових баз даних та інструментів досліджень.

Консультації для членів редколегій - допомога науковим виданням НаУКМА з різних питань наповнення, просування та організації публікаційного процесу.

Робота з видавничою платформою Open Journal System (OJS) - допомога науковим виданням НаУКМА в наповненні та підтримці вебсайтів журналів.

Інструкції, поради, презентації

 

 

Пошукові системи та бази даних - важливо знати, де знайти інформацію, і зокрема, який тип ресурсів пропонується на різних видах платформ. Бібліотека пропонує перелік наявних в установі передплачених ресурсів, колекцій та інструментів.

Оцінка інформаційних ресурсів - визначити достовірні джерела не завжди легко, однак наведені нижче критерії з відповідними вказівками та питаннями можуть допомогти ефективно оцінити інформаційні ресурси.

Пошук наукової літератури - передбачає з’ясування, як досліджували певну тему у певній  галузі. Бібліотека пропонує короткий довідник з різних стратегій пошуку літератури.

Уточнення пошуку - коли пошук отримує сотні чи тисячі результатів, потрібно уточнити та обмежити його, щоб знайти найбільш релевантні результати. Кількість записів, знайдених під час пошуку, можна звузити або уточнити. 

 

Управління науковою інформацією

є настільки ж важливими, як і опубліковані результати. Практики збору та обміну даними були створені дослідниками, щоб задовольнити необхідність доступу до результатів, які раніше були недоступними.
Створення плану управління дослідженнями - управління даними досліджень є важливим для підвищення ефективності досліджень та для того, щоб зробити дослідження доступними, а їхнє використання - багаторазовим для інших дослідників.
Архівування публікацій - архіви забезпечують читачів негайним доступом до результатів досліджень, з вільним доступом та найменшим обмеженням авторських прав.
зазвичай автори погоджуються на ексклюзивну передачу своїх прав видавцям, а постачальники баз даних пропонують користувачам неексклюзивні ліцензії через університети, науково-дослідні установи та бібліотеки на платній основі.
Інструменти CC дозволяють ділитися творчою чи інтелектуальною роботою з безкоштовними, простими у користуванні авторськими ліцензіями стандартизованим способом на ваших умовах.
плагіат є вагомою проблемою при написанні наукових досліджень, та підставою для відмови в публікації статті чи матеріалу конференції. Це також згубно впливає на оцінку результативності роботи дослідників, втрату авторитету та професійного становища, навіть на втрату роботи.
 

 

Наукова публікація

Наукова комунікація та наукове видавництво - дозволяє поширювати результати досліджень серед академічної спільноти та громадськості, насамперед за допомогою журнальних статей та монографій, а також матеріалів конференцій, робочих документів та наборів даних.
Рух Відкритого Доступу (Open Access) - набрав обертів через заклики до того, що результати наукових досліджень, особливо тих, що фінансуються державою - повинні бути вільно доступними, і що наука не повинна «ховатися» за платними стінами, які вимагають коштів за передплату для отримання результатів досліджень.
Хижацька публікація  - перед подачею рукопису в журнал, авторам варто знати як обрати якісне видання, щоб опублікувати свої результати досліджень. Команда Наукової Бібліотеки допоможе перевірити журнал на предмет хижацьких практик

Наукометрія

Впливовість дослідження - це інтелектуальний внесок, який зробив дослідник у своїй галузі дослідження в межах наукових навчальних закладів. Існує багато причин для оцінки впливовості досліджень.
Бібліометричні показники та показники впливовості досліджень - це кількісні методи аналізу досліджень, що використовують публікації як показник для оцінки дослідження.
Аналіз цитування та аналіз ефективності наукової діяльності - є багато ресурсів та інструментів, які допомагають проводити аналіз впливу досліджень. В цій статті ми наводимо свій огляд деяких відомих інструментів та сервісів.
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА