Правила користування

Загальні положення

1.1. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – Бібліотека) є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом НаУКМА, що сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та осіб, які навчаються в НаУКМА.
1.2. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.3. Правила користування науковою Бібліотекою (далі – Правила користування) встановлюють порядок та умови використання фондів Бібліотеки користувачами.