Правила користування

Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування Бібліотекою є безкоштовним для студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників НаУКМА. Для сторонніх читачів користування послугами Бібліотеки є платним. Перелік платних послуг, що надає Бібліотека, та розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до окремих регламентуючих документів НаУКМА.
 
3.2. Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється через інтегровану бібліотечну систему ALEPH 500 на основі електронного персонального читацького формуляра.
 
3.3. При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з НаУКМА користувачі повинні повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування. При цьому читацький формуляр блокується. У разі неповернення матеріалів, Бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна до судових органів.
 
3.4. Разом з бібліотечними працівниками контроль за дотриманням користувачами правил користування науковою бібліотекою НаУКМА здійснюють охоронці НаУКМА.