Правила користування

Обов'язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

5.1. Бібліотека зобов’язана у встановленому порядку:
5.1.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека;
5.1.2. Систематично поповнювати фонд новою навчальною та науковою літературою, цінною літературою попередніх років, періодичними виданнями, електронними ресурсами згідно профілю бакалаврських та магістерських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в НаУКМА; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду;
5.1.3. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам Бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо;
5.1.4. Сприяти навчальній та науковій роботі студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників НаУКМА шляхом надання їм консультацій та допомоги в організації самостійної роботи з творами друку, рукописними та архівними матеріалами; широкою інформацією про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні ресурси великих бібліотек, архівів та музеїв Києва;
5.1.5. У разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента;
5.1.6. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів з фондів Бібліотеки у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення ремонтних та  реставраційних робіт;
5.1.7. Здійснювати видачу користувачам творів друку та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до Бібліотеки;
5.1.8. Нагадувати користувачам про необхідність повернення матеріалів за тиждень, три дні, один день до закінчення терміну користування та через тиждень, місяць та три місяці після закінчення терміну видачі).
5.1.9. Дотримуватись оголошеного режиму роботи, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення. Повідомляти про графік роботи Бібліотеки та всіх її підрозділів на Дошці оголошень Бібліотеки та на веб-сторінці Бібліотеки.
5.1.10. В питаннях організації роботи, технічного оснащення орієнтуватися на кращі світові зразки, зокрема, сприяти створенню комфортних умов для користувачів;
5.1.11. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи читальних залів: організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць (в санітарний день) – обезпилювання фонду;
5.1.12. Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції користувачів, підтримувати постійні контакти із Студентською колегією та іншими структурними підрозділами НаУКМА.