Правила користування

Загальні положення

1.1. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – Бібліотека) є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом НаУКМА, що сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та осіб, які навчаються в НаУКМА.
1.2. Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.3. Правила користування науковою Бібліотекою (далі – Правила користування) встановлюють порядок та умови використання фондів Бібліотеки користувачами.


Порядок запису до бібліотеки

2.1. Право користування Бібліотекою мають право такі категорії користувачів:

• Абітурієнт - вступники до НаУКМА.
• Аспірант - аспіранти НаУКМА.
• Бакалавр - студенти бакалаврських програм 1-4 р.н., в тому числі іноземці основного складу та вільні слухачі, які слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.
• Викладач - викладачі основного складу, в тому числі іноземці.
• Випускник - випускники НаУКМА.
• Докторант - докторанти НаУКМА.
• Здобувач - здобувачі НаУКМА.
• Магістр - студенти магістеріуму, в тому числі іноземні, основного складу; вільні слухачі, що слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.
• Почесний читач - особи, які отримали звання почесного читача бібліотеки.
• Співробітник - співробітники основного складу.
• Сторонній читач - громадяни України на підставі паспорту з пропискою у м. Києві, для не киян додатково на підставі довідки з місця проживання та іноземці, в тому числі іноземці-дослідники НаУКМА; сумісники (як викладачі, так і співробітники) на підставі посвідчення або довідки з відділу кадрів.

2.2. Право користуватися абонементом, за яким документи бібліотечного фонду видаються додому, надається:

• особам, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземцям, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
• слухачам, які слухають курси не менше одного навчального року;
• професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним, які є в основному штаті НаУКМА.

 
2.3. Користуватися матеріалами Бібліотеки в читальній залі та брати їх на нічний абонемент (див. «Положення про нічний абонемент») можуть:

• особи, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземці, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
• професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним.
• здобувачі НаУКМА.

2.4. Випускники бакалаврських програм НаУКМА мають право на оформлення тимчасових перепусток, що дають право користуватися документами бібліотеки лише в читальних залах до 28 серпня.
 
2.5. Почесні читачі мають право на позачергове обслуговування у всіх структурних підрозділах Бібліотеки, право на користування всіма послугами Бібліотеки безкоштовно, мають необмежений термін дії читацького квитка та  користуватися фондом Бібліотеки на термін «два тижні».
 
2.6. Сторонні користувачі мають право на обслуговування в читальних залах, користування електронними ресурсами, участь у бібліотечних заходах, безкоштовний wi-fi, видачу літератури з фонду Американської бібліотеки на абонемент.
 
2.7. Запис до Бібліотеки:

• осіб, що вступили до НаУКМА, аспірантів, докторантів та здобувачів НаУКМА відбувається на підставі наказів НаУКМА про їх зарахування;
• співробітників НаУКМА – на підставі наказів НаУКМА про прийом на роботу або службового посвідчення;
• іноземних студентів, викладачів та дослідників – на підставі Посвідчення з міжнародного відділу НаУКМА;
• інших осіб – на підставі паспорту з пропискою у м. Києві, для не киян додатково на підставі довідки з місця проживання або іншого документу, що посвідчує особу.


2.8. Під час запису до Бібліотеки користувач повинен надавати правдиву актуальну інформацію про себе, ознайомитися з Правилами користування та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання у реєстраційній картці користувача особистим підписом.
 
2.9. Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться на підставі читацького та/або студентського квитка (для осіб, що навчаються в НаУКМА – на підставі студентського квитка, для решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка).
 
2.10. Авторизація студентського квитка для користування Бібліотекою відбувається на будь-якому пункті обслуговування при персональному звернені користувача.
 
2.11. При вході до Бібліотеки користувач повинен пред’явити студентський або читацький квиток.
 
2.12. При втраті читацького або студентського квитка користувач повинен звернутися до співробітника будь-якого пункту обслуговування.
 
2.13. Студентам бакалаврату та магістеріуму, які обслуговуються на підставі студентського квитка, видається Тимчасовий читацький квиток до отримання/поновлення студентського (згідно Положення про базу користувачів  Наукової бібліотеки НаУКМА).
 
2.14. Користувачі, які обслуговуються на підставі читацьких квитків, можуть виготовити дублікат читацького квитка (згідно Положення про базу користувачів  Наукової бібліотеки НаУКМА).


Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування Бібліотекою є безкоштовним для студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників НаУКМА. Для сторонніх читачів користування послугами Бібліотеки є платним. Перелік платних послуг, що надає Бібліотека, та розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до окремих регламентуючих документів НаУКМА.
 
3.2. Замовлення, видача та повернення матеріалів з фондів Бібліотеки здійснюється через інтегровану бібліотечну систему ALEPH 500 на основі електронного персонального читацького формуляра.
 
3.3. При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з НаУКМА користувачі повинні повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування. При цьому читацький формуляр блокується. У разі неповернення матеріалів, Бібліотека направляє відповідні документи для вирішення питання повернення державного майна до судових органів.
 
3.4. Разом з бібліотечними працівниками контроль за дотриманням користувачами правил користування науковою бібліотекою НаУКМА здійснюють охоронці НаУКМА.


Права та обов'язки користувачів

4.1. Користувачі мають право:

• користуватися документами бібліотечного фонду (замовлення матеріалів через електронний каталог, вільний доступ у читальних залах, нічний абонемент), електронними ресурсами та Інтернетом, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА), послугою оцифрування, ксерокопіювання та роздрукуванням матеріалів у порядку та на умовах, встановлених Правилами користування Бібліотекою та спеціальними Положеннями;
• замовляти всі видання через Електронний каталог.

Виключення становлять матеріали із статусом примірника «В ч.з. (вільний доступ)» та «В ч.з. (без замов.)».

Термін користування матеріалами визначається статусом примірника (В читальній залі, Три місяці, Два тижні) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, особи, які навчаються у НаУКМА, сторонні);

• користуватися документами з вільного доступу. Матеріали з вільного доступу заборонено виносити поза межі Бібліотеки без дозволу бібліотекаря; вони можуть бути видані на Нічний абонемент.
• користуватися доступом  до Інтернету у всіх приміщеннях Наукової бібліотеки НаУКМА.
• на доступ до всіх електронних ресурсів бібліотеки (повнотекстові бази даних, електронні книжки, власні електронні ресурси). Доступ до них надається в локальній мережі НаУКМА та авторизовано поза межами НаУКМА;
• замовляти необхідну статтю (електронну копію) з міжнародних наукових журналів, які не входять до баз даних, передплачених через бібліотеку (послуга для професорсько-викладацького складу НаУКМА);
• користуватися міжбібліотечним абонементом (МБА) (послуга для магістрів, викладачів та співробітників НаУКМА). Можуть бути замовлені наукові видання, що відсутні в Бібліотеці. Кожен користувач має право одноразово замовити до 3-х примірників. Ці матеріали  видаються для користування тільки у читальних залах Бібліотеки;
• надавати пропозиції щодо поліпшення складу і організації фондів Бібліотеки;
• брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.


4.2. Не видаються в користування поза межі Бібліотеки матеріали:

• з Фонду рідкісних та цінних видань;
• з персональних колекцій;
• з Наукового архіву;
• з Меморіальної бібліотеки Омеляна Пріцака;
• з позначкою «Контрольний примірник» (виключення становить художня література);
• довідкові видання;
• періодика;
• картографічні матеріали;
• аудіо-, відео матеріали, матеріали на електронних носіях.

4.3. Користувачі зобов’язані:

• дбайливо ставитися до отриманих з фондів матеріалів та майна Бібліотеки;
• отримані матеріали вчасно повертати у встановлений термін у належному стані;
• не виносити з приміщення Бібліотеки матеріали, що не видані на читацький формуляр;
• при реєстрації вказати актуальну контактну інформацію та електронну адресу;
• уважно переглядати матеріали, підібрані для роботи і про виявлені дефектів одразу повідомляти працівників Бібліотеки, оскільки відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім;
• не псувати отримані матеріали (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо);
• дотримуватись громадського порядку у Бібліотеці;
• тактовно поводитись із співробітниками Бібліотеки та іншими користувачами;
• дотримуватись тиші;
• не проходити до Бібліотеки з великими валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами тощо;
• виконувати вимоги працівників Бібліотеки та охоронців щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо;
• при відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені з НаУКМА повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування користувачів Бібліотеки;
• не передавати документи, що надають право користування Бібліотекою (читацький чи студентський квитки) іншим особам.
• дотримуватися норм авторського права.

4.4. Користувачі Бібліотеки несуть відповідальність за:

• порушення Правил користування;
• пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна;
• пошкодження або втрату отриманих матеріалів та порушення строків їх повернення до Бібліотеки.
• будь-які дії, які заважають роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створюють загрозу їх життю та безпеці.

4.5. Відповідальність за порушення Правил користування Бібліотекою.
4.5.1. У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством, у тому числі:

• у разі пошкодження майна Бібліотеки, користувач зобов‘язаний відшкодувати вартість ремонту (за погодженням з адміністративно-господарською службою НаУКМА);
• у разі втрати або пошкодження матеріалів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені із Бібліотекою: примірником того ж видання, якісною копією або замінити рівноцінним виданням (за погодженням із адміністрацією Бібліотеки).

Примітка 1: У разі неможливості такої заміни користувач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість матеріалу, виходячи із реально існуючих на момент втрати цін. Ціни встановлюються Комісією по фондах Наукової бібліотеки.
Примітка 2: Повернути взамін пошкоджених або загублених книжок їх ксерокопії дозволяється лише в разі неможливості її придбання.
 

4.5.2. За порушення термінів користування документами Бібліотеки користувач позбавляється права користуватися Бібліотекою до повного повернення всіх заборгованих матеріалів та сплати пені (розмір пені регулюється відповідним Наказом НаУКМА).
Примітка: заборгованим вважається документ з 00.00 год. наступної доби.
 
4.5.3. Спроба несанкціонованого виносу документу (книги, журналу, газети тощо) є спробою крадіжки та карається заходами позбавлення права користування бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
 
4.5.4. За порушення Правил  користування читач позбавляється права відвідувати бібліотеку на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
 
4.5.5. У разі недотримання Правил користування та виникнення спорів, питання виноситься на розгляд адміністрації університету або передається до судових органів.


Обов'язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

5.1. Бібліотека зобов’язана у встановленому порядку:
5.1.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає Бібліотека;
5.1.2. Систематично поповнювати фонд новою навчальною та науковою літературою, цінною літературою попередніх років, періодичними виданнями, електронними ресурсами згідно профілю бакалаврських та магістерських програм, а також напрямів науково-дослідної роботи в НаУКМА; оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду;
5.1.3. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам Бібліотеки, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо;
5.1.4. Сприяти навчальній та науковій роботі студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників НаУКМА шляхом надання їм консультацій та допомоги в організації самостійної роботи з творами друку, рукописними та архівними матеріалами; широкою інформацією про бібліотечно-бібліографічні та інформаційні ресурси великих бібліотек, архівів та музеїв Києва;
5.1.5. У разі відсутності у фонді необхідної літератури, використовувати можливості міжбібліотечного абонемента;
5.1.6. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів з фондів Бібліотеки у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення ремонтних та  реставраційних робіт;
5.1.7. Здійснювати видачу користувачам творів друку та інших матеріалів і систематично слідкувати за їх своєчасним поверненням до Бібліотеки;
5.1.8. Нагадувати користувачам про необхідність повернення матеріалів за тиждень, три дні, один день до закінчення терміну користування та через тиждень, місяць та три місяці після закінчення терміну видачі).
5.1.9. Дотримуватись оголошеного режиму роботи, не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення. Повідомляти про графік роботи Бібліотеки та всіх її підрозділів на Дошці оголошень Бібліотеки та на веб-сторінці Бібліотеки.
5.1.10. В питаннях організації роботи, технічного оснащення орієнтуватися на кращі світові зразки, зокрема, сприяти створенню комфортних умов для користувачів;
5.1.11. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи читальних залів: організовувати щоденно прибирання, провітрювання приміщень, раз на місяць (в санітарний день) – обезпилювання фонду;
5.1.12. Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції користувачів, підтримувати постійні контакти із Студентською колегією та іншими структурними підрозділами НаУКМА.