Правила користування

Права та обов'язки користувачів

4.1. Користувачі мають право:

• користуватися документами бібліотечного фонду (замовлення матеріалів через електронний каталог, вільний доступ у читальних залах, нічний абонемент), електронними ресурсами та Інтернетом, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА), послугою оцифрування, ксерокопіювання та роздрукуванням матеріалів у порядку та на умовах, встановлених Правилами користування Бібліотекою та спеціальними Положеннями;
• замовляти всі видання через Електронний каталог.

Виключення становлять матеріали із статусом примірника «В ч.з. (вільний доступ)» та «В ч.з. (без замов.)».

Термін користування матеріалами визначається статусом примірника (В читальній залі, Три місяці, Два тижні) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, особи, які навчаються у НаУКМА, сторонні);

• користуватися документами з вільного доступу. Матеріали з вільного доступу заборонено виносити поза межі Бібліотеки без дозволу бібліотекаря; вони можуть бути видані на Нічний абонемент.
• користуватися доступом  до Інтернету у всіх приміщеннях Наукової бібліотеки НаУКМА.
• на доступ до всіх електронних ресурсів бібліотеки (повнотекстові бази даних, електронні книжки, власні електронні ресурси). Доступ до них надається в локальній мережі НаУКМА та авторизовано поза межами НаУКМА;
• замовляти необхідну статтю (електронну копію) з міжнародних наукових журналів, які не входять до баз даних, передплачених через бібліотеку (послуга для професорсько-викладацького складу НаУКМА);
• користуватися міжбібліотечним абонементом (МБА) (послуга для магістрів, викладачів та співробітників НаУКМА). Можуть бути замовлені наукові видання, що відсутні в Бібліотеці. Кожен користувач має право одноразово замовити до 3-х примірників. Ці матеріали  видаються для користування тільки у читальних залах Бібліотеки;
• надавати пропозиції щодо поліпшення складу і організації фондів Бібліотеки;
• брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.


4.2. Не видаються в користування поза межі Бібліотеки матеріали:

• з Фонду рідкісних та цінних видань;
• з персональних колекцій;
• з Наукового архіву;
• з Меморіальної бібліотеки Омеляна Пріцака;
• з позначкою «Контрольний примірник» (виключення становить художня література);
• довідкові видання;
• періодика;
• картографічні матеріали;
• аудіо-, відео матеріали, матеріали на електронних носіях.

4.3. Користувачі зобов’язані:

• дбайливо ставитися до отриманих з фондів матеріалів та майна Бібліотеки;
• отримані матеріали вчасно повертати у встановлений термін у належному стані;
• не виносити з приміщення Бібліотеки матеріали, що не видані на читацький формуляр;
• при реєстрації вказати актуальну контактну інформацію та електронну адресу;
• уважно переглядати матеріали, підібрані для роботи і про виявлені дефектів одразу повідомляти працівників Бібліотеки, оскільки відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім;
• не псувати отримані матеріали (не виривати і не загинати сторінок, не робити ніяких позначень, записів, вирізок тощо);
• дотримуватись громадського порядку у Бібліотеці;
• тактовно поводитись із співробітниками Бібліотеки та іншими користувачами;
• дотримуватись тиші;
• не проходити до Бібліотеки з великими валізами, у верхньому одязі, з їжею, напоями, тваринами тощо;
• виконувати вимоги працівників Бібліотеки та охоронців щодо порядку користування бібліотечними фондами, перебування у бібліотеці тощо;
• при відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені з НаУКМА повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані ними із бібліотечного фонду та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування користувачів Бібліотеки;
• не передавати документи, що надають право користування Бібліотекою (читацький чи студентський квитки) іншим особам.
• дотримуватися норм авторського права.

4.4. Користувачі Бібліотеки несуть відповідальність за:

• порушення Правил користування;
• пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна;
• пошкодження або втрату отриманих матеріалів та порушення строків їх повернення до Бібліотеки.
• будь-які дії, які заважають роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створюють загрозу їх життю та безпеці.

4.5. Відповідальність за порушення Правил користування Бібліотекою.
4.5.1. У разі нанесення користувачем збитків бібліотечному фонду та майну, він несе матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством, у тому числі:

• у разі пошкодження майна Бібліотеки, користувач зобов‘язаний відшкодувати вартість ремонту (за погодженням з адміністративно-господарською службою НаУКМА);
• у разі втрати або пошкодження матеріалів з бібліотечного фонду користувач зобов’язаний відшкодувати їх в терміни, узгоджені із Бібліотекою: примірником того ж видання, якісною копією або замінити рівноцінним виданням (за погодженням із адміністрацією Бібліотеки).

Примітка 1: У разі неможливості такої заміни користувач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість матеріалу, виходячи із реально існуючих на момент втрати цін. Ціни встановлюються Комісією по фондах Наукової бібліотеки.
Примітка 2: Повернути взамін пошкоджених або загублених книжок їх ксерокопії дозволяється лише в разі неможливості її придбання.
 

4.5.2. За порушення термінів користування документами Бібліотеки користувач позбавляється права користуватися Бібліотекою до повного повернення всіх заборгованих матеріалів та сплати пені (розмір пені регулюється відповідним Наказом НаУКМА).
Примітка: заборгованим вважається документ з 00.00 год. наступної доби.
 
4.5.3. Спроба несанкціонованого виносу документу (книги, журналу, газети тощо) є спробою крадіжки та карається заходами позбавлення права користування бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
 
4.5.4. За порушення Правил  користування читач позбавляється права відвідувати бібліотеку на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
 
4.5.5. У разі недотримання Правил користування та виникнення спорів, питання виноситься на розгляд адміністрації університету або передається до судових органів.