Правила користування

Порядок запису до бібліотеки

2.1. Право користування Бібліотекою мають право такі категорії користувачів:

• Абітурієнт - вступники до НаУКМА.
• Аспірант - аспіранти НаУКМА.
• Бакалавр - студенти бакалаврських програм 1-4 р.н., в тому числі іноземці основного складу та вільні слухачі, які слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.
• Викладач - викладачі основного складу, в тому числі іноземці.
• Випускник - випускники НаУКМА.
• Докторант - докторанти НаУКМА.
• Здобувач - здобувачі НаУКМА.
• Магістр - студенти магістеріуму, в тому числі іноземні, основного складу; вільні слухачі, що слухають повний навчальний курс не менше 1 навчального року.
• Почесний читач - особи, які отримали звання почесного читача бібліотеки.
• Співробітник - співробітники основного складу.
• Сторонній читач - громадяни України на підставі паспорту з пропискою у м. Києві, для не киян додатково на підставі довідки з місця проживання та іноземці, в тому числі іноземці-дослідники НаУКМА; сумісники (як викладачі, так і співробітники) на підставі посвідчення або довідки з відділу кадрів.

2.2. Право користуватися абонементом, за яким документи бібліотечного фонду видаються додому, надається:

• особам, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземцям, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
• слухачам, які слухають курси не менше одного навчального року;
• професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним, які є в основному штаті НаУКМА.

 
2.3. Користуватися матеріалами Бібліотеки в читальній залі та брати їх на нічний абонемент (див. «Положення про нічний абонемент») можуть:

• особи, які навчаються у НаУКМА, у тому числі іноземці, а саме: студентам основного складу бакалаврату та магістеріуму;
• професорсько-викладацькому складу, іншим співробітникам НаУКМА, у тому числі іноземним.
• здобувачі НаУКМА.

2.4. Випускники бакалаврських програм НаУКМА мають право на оформлення тимчасових перепусток, що дають право користуватися документами бібліотеки лише в читальних залах до 28 серпня.
 
2.5. Почесні читачі мають право на позачергове обслуговування у всіх структурних підрозділах Бібліотеки, право на користування всіма послугами Бібліотеки безкоштовно, мають необмежений термін дії читацького квитка та  користуватися фондом Бібліотеки на термін «два тижні».
 
2.6. Сторонні користувачі мають право на обслуговування в читальних залах, користування електронними ресурсами, участь у бібліотечних заходах, безкоштовний wi-fi, видачу літератури з фонду Американської бібліотеки на абонемент.
 
2.7. Запис до Бібліотеки:

• осіб, що вступили до НаУКМА, аспірантів, докторантів та здобувачів НаУКМА відбувається на підставі наказів НаУКМА про їх зарахування;
• співробітників НаУКМА – на підставі наказів НаУКМА про прийом на роботу або службового посвідчення;
• іноземних студентів, викладачів та дослідників – на підставі Посвідчення з міжнародного відділу НаУКМА;
• інших осіб – на підставі паспорту з пропискою у м. Києві, для не киян додатково на підставі довідки з місця проживання або іншого документу, що посвідчує особу.


2.8. Під час запису до Бібліотеки користувач повинен надавати правдиву актуальну інформацію про себе, ознайомитися з Правилами користування та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання у реєстраційній картці користувача особистим підписом.
 
2.9. Обслуговування користувачів у Бібліотеці проводиться на підставі читацького та/або студентського квитка (для осіб, що навчаються в НаУКМА – на підставі студентського квитка, для решти категорій користувачів – на підставі читацького квитка).
 
2.10. Авторизація студентського квитка для користування Бібліотекою відбувається на будь-якому пункті обслуговування при персональному звернені користувача.
 
2.11. При вході до Бібліотеки користувач повинен пред’явити студентський або читацький квиток.
 
2.12. При втраті читацького або студентського квитка користувач повинен звернутися до співробітника будь-якого пункту обслуговування.
 
2.13. Студентам бакалаврату та магістеріуму, які обслуговуються на підставі студентського квитка, видається Тимчасовий читацький квиток до отримання/поновлення студентського (згідно Положення про базу користувачів  Наукової бібліотеки НаУКМА).
 
2.14. Користувачі, які обслуговуються на підставі читацьких квитків, можуть виготовити дублікат читацького квитка (згідно Положення про базу користувачів  Наукової бібліотеки НаУКМА).