Наукова діяльність

Видання Наукової бібліотеки     

 

 

2023 рік
 1. Києво-Могилянська академія. Історія та відродження : анотований бібліографічний покажчик / уклад.: Н. Г. Павлів, О. Л. Жолудь, О. В. Олофінська ; відп. за вип. Т. О. Ярошенко, Т. В. Чорна ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека. - Київ : НаУКМА, 2023. - 870 с. - До 30-річчя відродження Києво-Могилянської академії. Повний текст. 
2022 рік
 1. Олександр Голуб : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів ; бесіду вела Олександра Листопад ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2022. - 92 с. : іл., портр. Повний текст.
 2. Олександра Гнатюк : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів ; відп. за вип. Т. В. Чорна ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2022. - 186 с.: іл., портр. Повний текст.
2021 рік
 1. Андрій Миколайович Гірник : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст.: А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко, В. В. Рибалка, В.    М. Чернобровкін ; інтерв'ю провела О. О. Листопад ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека. - Київ : НаУКМА, 2021. - 87 с. : іл., портр. - (Вчені НаУКМА). -  Micтить пoкaжчик. - Повний текст
 2. Олександр Петрович Дем'янчук : біобібліографічний покажчик / [уклад.: О. О. Копитова, Н. Г. Павлів ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2021. - 30 с. : портр. - (Вчені НаУКМА). -  Micтить пoкaжчик. - Повний текст.
 3. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2017-2019 рр. [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; відп. за вип. Т. В. Чорна] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : [НаУКМА], 2021. - 505 с. -  Micтить пoкaжчик. - Повний текст.
 1. Борис Борисович Шалагінов : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів ; вступ. ст. О. Рушай ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова), Т. В. Чорна, М. Л. Ткачук, О. В. Гуменна, А. М. Глибовець, Д. С. Азаров, О. А. Голуб, С. М. Оксамитна] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2020. - 41 с. : портр. Повний текст
2020 рік
 1. Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса в НаУКМА : путівник / уклад.: О. Л. Жолудь, О. В. Олофінська, Т. М. Сидорчук, Г. В. Хроболова, Н. Г. Павлів] ; відп. за випуск Т. В. Чорна ; НаУКМА, Наукова бібліотека. - Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2019. - 507 с. : фотогр. - Micтить пoкaжчик.
2019 рік
 1. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2014-2016 рр. [електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2018. - 291 с. - Назва з екрана (переглянуто 17.04.2018). - Micтить пoкaжчик. Повний текст.
2018 рік
 1. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія", 2011-2013 рр. : бібліографічний покажчик / [уклад.: Войнаровська Г. В., Жолудь О. Л., Олофінська О. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2017. – 342 с. Повний текст.
2017 рік
 1. Анатолій Флавіанович Бурбан : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. О. Патрушева ; НаУКМА]. – Київ, 2016. – 44 с. – («Вчені НаУКМА»). Повний текст.
2016 рік
 1. Елеонора Соловей : біобібліогр. покажч. / [уклад. Е. С. Соловей, бібліогр. ред. Т. О. Патрушева, вступ. ст. В. Є. Панченко] ; НаУКМА, Наукова бібліотека. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. – (Серія : «Вчені НаУКМА»). Повний текст.
2015 рік
 1. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / уклад. В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева // Semper tiro : збірник на пошану професора Володимира Панченка / [упоряд. В. П. Моренець]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - С. 285-398. Повний текст.
 2. Назаровець С. А. Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців : дис. ... канд. наук. із соц. ком. : 27.00.03 / Сергій Андрійович Назаровець. – Харків, 2014. – 267 с. Повний текст.
2014 рік
 1. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? / [уклад. : Пашкова В.С., Ярошенко Т.О. ; відп. за вип. Я.Є. Сошинська] ; Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Самміт-книга], 2013. - 63, [1] с. : іл.
 2. Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища: посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервн. інформ.-бібл. освіти, Головний тренінгов. центр для бібліотекарів; Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко. – К. : Самміт-книга, 2013. –106 с.
2013 рік
 1. Масенко Лариса Терентіївна : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. : Л. Ткач, Н. Трач] ; НаУКМА, Наук. б-ка. - К., 2012. - 166 с. - (Сер. : "Вчені НаУКМА"). Повний текст.
 2. Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик : у 2-х ч. / [уклад. Н.В. Казакова, О. Кордюкова] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека. - Київ : КМ Академія, 2012. - 151, [3] с. : фотогр. - (Вчені НаУКМА). - Включ. бібліогр. - Редакційна колегія серії: В.П. Моренець (голова), В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко, Л.Є. Мечова (секретар). Повний текст.
 3. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для тренерів за програмою підвищення кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. Повний текст.
 4. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Українська бібліотечна асоціація, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми. Повний текст.
2012 рік
 1. Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Клоченок ; авт. вступ. ст. : М. А. Мацейків, П. М. Гірник, С. Саламатова, В.О. Саламатов, Г. А. Атаманчук , Ю. І. Сватко ; НаУКМА. – К., 2011. – 54 с. – (Сер. : «Вчені НаУКМА»). Повний текст.
 2. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво- Могилянська академія" 2003-2007 рр." : бібліогр. покажч. / [уклад. Т. Ярошенко, Т. Патрушева ; наук. ред. Т. О. Ярошенко ; авт. вступ. ст. В. П. Моренець] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - К. : НБ НаУКМА, 2011. - 465 с. Повний текст.
 3. Юрій Миколайович Бажал : біобібліогр. покажч. / [уклад. Т. Патрушева; авт. вступ. ст. Ю. Бажал] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. – К. : НБ НаУКМА, 2011. – 64 с. Повний текст.
2011 рік
 1. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] : Т. О. Ярошенко ; [передмова В.С. Брюховецький]. - Київ : Знання, 2010. - 215 с. Повний текст.
 2. Правила складання предметних рубрик. Методичні рекомендації / Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", - К. : НаУКМА, 2010. - 253 с. Повний текст
2010 рік
 1. Університетська автономія : [спеціальний випуск часопису «Дух і Літера»] / Упоряд. С. Квіт, Г. Касьянов, Т. Ярошенко, К. Сігов, Л. Фінберг ; Автор передмови В.Брюховецький ; Нац.університет «Києво-Могилянська академія» ; Центр європейських гуманітарних досліджень. - К. : Дух і Літера, Вип. 19, 2008. - 366 с. -(Сер.: Дух і Літера)
2008 рік
 1. Той, хто відродив Могилянку : збірник до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького / упоряд. В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко ; наук. ред. В. Моренець, В. Панченко. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. - 703 с. : фото. Повний текст.
 2. Олег Зуєвський: «Я входжу в храм...» Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біографії /Упоряд. Н.Казакова; НаУКМА. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 840 с. Повний текст.
 3. Марія Григорівна Горкун : Біобібліогр. нарис / Уклад. М.Г. Горкун, Н.О. Манойло, Т.О. Патрушева; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 95 с. Повний текст.
 4. Паніотто Володимир Ілліч: Біобібліогр. Покажч. / Упоряд. О.М. Кордюкова; Ред. Кол. Серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К., 2007. – 58 с. Повний текст.
 5. Прокопець Геннадій Олександрович: Біобібліогр. покажч. / Упоряд. Н.І. Тертичка; Ред. кол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко, Л.І. Кострова, Т.О. Ярошенко. – К., 2007. – 38 с. Повний текст.
2007 рік
 1. Володимир Іванович Лаврик: Біобібліогр. покажч. / Укл. О.М. Клоченок; Авт. вступ. ст. Ю.О. Митропольський; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 64с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»). Повний текст.
 2. Володимир Леонідович Оссовський: Біобібліогр. покажч. / Укл. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст. С. Оксамитна; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 27с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»). Повний текст.
 3. Михайло Кірсенко: Біобібліогр. покажч. / Укл. Н.О. Манойло; Авт. вступ. ст.: М.В. Кірсенко, В.О. Щербак, В.С. Огризко, К. Штіндл, М. Гош, Є. Клочовський, С.К. Баталден, М. Богачевська-Хом’як; НаУКМА. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 71с. – (Сер.: «Вчені НаУКМА»). Повний текст.
2006 рік
 1. Праці професорів та викладачів НаУКМА. 1992–2002 рр./ Упоряд.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава; НаУКМА.–К.: Вид. дім «КМ Академія».– К., 2005.– 523 с. Повний текст.
2005 рік
 1. Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах україни: Зб. матеріалів конф./ Уклад. Н.В. Казакова, О.О. Мастіпан; Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”.– К., 2004. – 112 с. Повний текст.
2004 рік
 1. Замостьян Віталій Павлович: Біобібліографічний покажчик / уклад. Т.В. Рава. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 43.–(Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 2. Моренець Володимир Пилипович: біобібліографічний покажчик / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст. В.П. Моренець. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003.– 59с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 3. "Арка" 1947-1948: Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліогр. покажч. змісту / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Наук. б-ка / Вступ. ст. В.Є. Панченко. - К. : Вид. дім "КМ Академія", 2003. – 52 с. Повний текст.
2003 рік
 1. Києво–Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. л-ри з фондів Наук. б-ки НаУКМА: Вип. 1 / Уклад. Т.П. Шульга; Вступ. ст. З.І. Хижняк; Редкол.: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 99 с. Повний текст.
 2. Книжковий знак Наукової бібліотеки / Упоряд.: Н.В. Казакова, Т.О. Ярошенко; Авт. ст.: П.В. Нестеренко, В.Є Перевальський; Текст англ. мовою К.Г. Мариняк-Овчаренко. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 84 с.: іл. Повний текст.
 3. Юрій Шиманський: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд.: О.Т. Шиманська, П.І. Голод; Уклад. бібліогр. покажч. Н.В. Казакова; Авт. вступ. ст.: І. Юхновський, О. Шиманська, Л. Булавін; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002. – 132 с. –(Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
2002 рік
 1. Відтворення духовних джерел [електронний ресурс] / В.С. Брюховецький, Т.О. Ярошенко; Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукова Б-ка; Книжковий простір.– К.: [б.в.], 2001.
 2. Вільям Шекспір в українських перекладах [електронний ресурс] / Н.В. Казакова, Кульков; М-во культури і мистецтв України; Наук. б-ка НаУКМА; Брит. Рада в Україні. – К., 2001.– 1 комп’ютерній оптичний диск: 12 см.
 3. Каталог бібліотеки Ярослава Головача: Анот. каталог / Вступ. ст. та наук. ред. П.Г. Вакулюка; Відп. ред. Т.О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, Н.В. Казакова. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 78 с. – ( Сер.: “Бібліотечні колекції”). Повний текст.
 4. Сергій Дмитрович Ісаєв: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. ст.: В.П. Шерстюк, М.Ю. Корнілов; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 48 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 5. Петрова Ольга: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. ст.: І. Дзюба, Л. Герасимчук, В. Личковах, Г. Недошивін, Г. Рудик, Дж. Тьюса; авт. листів В. Качуровський; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 85 с.: 16 іл. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
2001 рік
 1. Вілен Сергійович Горський: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. М.Л. Ткачук; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 32 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 2. Володимир Полтавець: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд. І.М. Грига; Уклад. бібліогр. покажч. Н.В. Казакова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 80 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). – Із зм.: Грига І.М., Полтавець Д.В. Володимир Іванович Полтавець – лікар, вчений, людина. – С. 9–19; Семигіна Т.В. Школа, що носить ім’я Володимира Полтавця. – С. 30–41. Повний текст.
 3. Житник Володимир Костьович: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. вступ. сл. К.А. Шахова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 60 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 4. Микола Чмихов: Зб. на пошану пам’яті / Упоряд. Л.Л. Залізняк; Упоряд. бібліогр. ч. Т.О. Патрушева; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 56 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). – Із зм.: Павленко Ю. Світоглядні засади творчості Миколи Чмихова. – С. 6–12; Пустовалов С. Життя, віддане науці. – С. 23–29. Повний текст.
 5. Михайло Теодорович Брик: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.В. Казакова; Авт. вступ. сл. В.В. Шевченко; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 54 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 6. Ніна Іванівна Тоцька: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Ю.В. Юхневич; Авт. вступ. сл. В.К. Житник; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 28 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 7. Олександр Іванович Погорілий: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. Ю.В. Павленко; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 20 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
 8. Юрій Андрійович Мицик: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. О.М. Апанович; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко, Н.Г. Антонюк. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2000. – 64 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст.
2000 рік
 1. Використання USMARC формату для бібліографічних даних в електронній обробці документів: методичні поради з досвіду наукової бібліотеки НаУКМА / Уклад. Т.В. Бугасова; НБ НаУКМА. – К., 1999.
 2. Дмитро Сергійович Наливайко: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Т.О. Патрушева; Авт. вступ. сл. К.А. Шахова; Редкол. серії: М.Т. Брик (голова), В.С. Горський, В.П. Моренець, В.О. Щербак, Т.О. Ярошенко. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 1999. – 20 с. – (Сер.: Вчені НаУКМА). Повний текст
1999 рік
 1. Наукова бібліотека НаУКМА: Як скористатися її ресурсами: Пам’ятка першокурснику / Упоряд.: Т.О. Ярошенко; НаУКМА. Наук. б-ка. – К., 1997. – 5 с.
1997 рік
 1. Києво–Могилянська академія: Історія та Відродження: Бібліогр. покажч.: (до 380-річчя заснування) / Відп. за вип. Т.О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, Т.В. Бугасова; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 42 c. Повний текст.
 2. Путівник по науковій бібліотеці Національного університету “Києво–Могилянська Академія” / Відп. за вип. Т.О. Ярошенко; Уклад. Ю.В. Юхневич; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 11 c.
 3. Укладання списку літератури до наукової роботи: Метод. поради / Відп. за вип. Т. О. Ярошенко; Уклад.: О.І. Архипська, І.Ф. Голова; Ред. І.Ф. Голова; НаУКМА. Наук. б-ка. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1995. – 12 с.
1995 рік