Біобібліографічні покажчики серії «Вчені НаУКМА»

 1. Дмитро Сергійович Наливайко : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. слова К. О. Шахова ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 1999. – 19 с. : портр. Повний текст  
 2. Володимир Полтавець : збірник на пошану пам'яті / упоряд. І. М. Грига ; уклад. бібліогр. покажч. Н. В. Казакова ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia 2000. – 80 с. : портр. Повний текст  
 3. Михайло Теодорович Брик : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. В. Казакова ; авт. вступ. ст. В. В. Шевченко ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 51 с. : портр. Повний текст 
 4. Микола Чмихов : збірник на пошану пам'яті / упоряд. Л. Л. Залізняк ; упоряд. біобібліогр. частини Т. О. Патрушева ; авт. ст.: Ю. В. Павленко та ін. ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 52, [2] с. : портр. Повний текст 
 5. Олександр Іванович Погорілий : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. Ю. В. Павленко ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 19, [1] с. : портр. Повний текст  
 6. Вілен Сергійович Горський : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. М. Л. Ткачук ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. –Київ : KM Academia, 2000. – 30 с. : портр. Повний текст   
 7. Ніна Іванівна Тоцька : біобібліографічний покажчик / уклад. Ю. В. Юхневич ; авт. вступ. ст. В. К. Житник ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 27 с. : портр. Повний текст  
 8. Юрій Андрійович Мицик : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 62, [2] с. : портр. Повний текст 
 9. Володимир Костянтинович Житник : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. В. Казакова ; авт. вступ. ст. К. О. Шахова ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : KM Academia, 2000. – 59, [1] с. : портр. Повний текст  
 10. Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. В. Казакова ; авт. ст.: І. Дзюба [та ін.] ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. - Київ : КМ Академія, 2001. – 83, [2] с. : портр. Повний текст   
 11.  Сергій Дмитрович Ісаєв : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст.: В. П. Шерстюк, М. Ю. Корнілов ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2001. – 47, [1 ] с. : портр. Повний текст   
 12.   Юрій Шиманський : збірник на пошану пам'яті / упоряд.: О. Т. Шиманська, П. І. Голод ; уклад. біобібліогр. покажч. Н. В. Казакова ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2002. – 129, [1] с. : іл., портр. Повний текст  
 13. Віталій Павлович Замостьян : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. В. Рава ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2003. – 41, [2] с. : портр. Повний текст   
 14.  Володимир Пилипович Моренець : біобібліографічний покажчик / упоряд. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. В. П. Моренець ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2003. – 57, [2] с. : портр. Повний текст  
 15. На пошану пам'яті Віктора Китастого : збірник наукових праць / упоряд. і наук. ред. В. П. Моренець ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : КМ Академія, 2004. – 319 с. Повний текст  
 16. Володимир Леонідович Оссовський : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. С. О. Оксамитна ; редкол. серії: М. Т. Брик [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 27 с. : портр. Повний текст   
 17.  Володимир Іванович Лаврик : біобібліографічний покажчик / упоряд. О. М. Клоченок ; авт. вступ. ст. Ю. О. Митропольський ; редкол. серії: М. Т. Брик (голова) [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 63 с. : портр. Повний текст  
 18.  Михайло Кірсенко : біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. О. Манойло ; авт. вступ. ст.: М. В. Кірсенко, В. О. Щербак, В. С. Огризко [та ін.] ; редкол. серії: М. Т. Брик [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 70, [1] с. : портр. Повний текст  
 19.  Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик / уклад. О. М. Кордюкова ; редкол. серії: В. П. Моренець (голова) [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 73 с. : портр. Повний текст   
 20. Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Тертичка ; редкол. серії: В. П. Моренець (голова) [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 45 с. : портр. Повний текст  
 21. Марія Григорівна Горкун : біобібліографічний нарис / уклад.: М. Г. Горкун, Н. О. Манойло, Т. О. Патрушева ; редкол. серії: В. П. Моренець (голова) [та ін.]. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – 95 с. : портр. Повний текст  
 22.  Юрій Миколайович Бажал [Електронний ресурс] : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст. Ю. М. Бажал ; редкол. серії: В. П. Моренець, (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2011. – 64 с. Повний текст   
 23. Андрій Миколайович Гірник : біобібліографічний покажчик / уклад. О. М. Клоченок ; авт. вступ. ст.: М. А. Мацейків, П. М. Гірник, С. Саламатова, В. О. Саламатов, Г. А. Атаманчук, Ю. І. Сватко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55 с. : іл. Повний текст  
 24. Лариса Терентіївна Масенко : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; авт. вступ. ст.: Л. Ткач, Н. Трач ; редкол. серії: В. П. Моренець (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2012. – 153, [2] с., [7] л. фотогр. Повний текст   
 25.  Ольга Петрова : біобібліографічний покажчик : у 2-х ч. / уклад.: Н. В. Казакова, О. М. Кордюкова ; редкол. серії: В. П. Моренець (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2012. – 151, [3] с. : фотогр. Повний текст  
 26.  Володимир Євгенович Панченко : біобібліографічний нарис / [уклад.: В. Є. Панченко, Т. О. Патрушева] ; редкол. серії: В. П. Моренець, В. Є. Панченко, Т. О. Ярошенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2014. – 113 с. Повний текст  
 27.  Елеонора Соловей : біобібліографічний покажчик / уклад. Е. С. Соловей ; бібліогр. ред. Т. О. Патрушева ; вступ. ст. В. Панченко ; редкол. серії: В. П. Моренець, В. Є. Панченко, Т. О. Ярошенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА : Дух і Літера, 2015. – 53, [1] с. : портр. Повний текст  
 28.  Анатолій Флавіанович Бурбан [Електронний ресурс] : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. О. Патрушева ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2016. – 44 с. : портр. Повний текст  
 29.  Борис Борисович Шалагінов : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. Г. Павлів ; вступ. ст. О. Рушай ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2020. – 41 с. : портр. Повний текст  
 30. Андрій Миколайович Гірник : біобібліографічний покажчик / уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст.: А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко, В. В. Рибалка, В. М. Чернобровкін ; інтерв'ю провела О. О. Листопад ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2021. - 87 с. : іл., портр. Повний текст  
 31.  Олександр Петрович Дем'янчук : біобібліографічний покажчик / уклад.: О. О. Копитова, Н. Г. Павлів ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2021. – 30 с. : портр. Повний текст  
 32. Олександра Гнатюк : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів ; відп. за вип. Т. В. Чорна ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2022. - 186 с. : портр. Повний текст
 33. Олександр Голуб : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н. Г. Павлів ; бесіду вела О. О. Листопад ; редкол. серії: Т. О. Ярошенко (голова) та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Наук. б-ка. - Київ : НаУКМА, 2022. - 92 с. : портр. Повний текст