Бібліотечний фонд налічує 21 884 одиниць зберігання і включає  рукописні книги, стародруки, довідково-енциклопедичні видання, наукові монографії, збірники, конволюти, науково-періодичні і пресові видання на всіх європейських мовах і більш як 20-ти східних мовах та хронологічно охоплюють 6 останніх віків – XVI-XXI ст. Колекція містить 26 книг XVI-XVII ст., 370 книг  XVIII-XIX ст.

Домінантою бібліотечної збірки є цілеспрямовано зібрана О. Пріцаком протягом життя найбільша та найповніша на сьогоднішній день в Україні колекція сходознавчих писемних пам’яток, а саме з тюркології, монголістики, історії та культури степових народів, цивілізацій та державних утворень Євразії, ісламістики тощо. Слід зазначити, що й найдавнішою друкованою книгою в цілому в колекції є саме сходознавча пам’ятка  - Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Idris al-Idrisi, 1100-1166. De geographia vniuersali: Hortulus cultissimus, mire orbis regiones, prouincias, insulas, vrbes, earumque dimensiones & orizonta describens. - Romae: in Typographia Medicea, 1592. - 326 p. Це - перше арабське видання праці знаменитого арабського географа, картографа, мандрівника Ал-Ідрісі «Книга стомленого у мандрах по областях», яка побачила світ у Римі в 1592 p.  До однієї з найдавніших книг колекції належить також перша граматика турецької мови, що була видана у 1612 р. в Лейпцигу -  Institutionum linguæ Turcicæ. - Lipsiæ: Sumptibus authoris . Hieronymi Megiseri, 1612.

В колекції зібрано 42 примірники рукописних книг арабською, перською, османо-турецькою мовами, які датуються XVI-XVIII ст. До них входять поетичні збірки, теологічні трактати, словники, граматики, молитовники, трактати з астрономії, збірка зразків вишуканого стилю у листуванні, історико-генеалогічна збірка зі списками і генеалогією султанів, візирів та кримських ханів тощо.

Більш тривалого і скрупульозного опису вимагає збірка конволютів, що були систематизовані вченим і на його замовлення всі переплетені в тверді обкладинки. В більшості випадків конволюти містять друковані матеріали – статті з наукових збірників і періодичних видань, брошури, окремі частини книг, що згруповані О. Пріцаком відповідно до тематичного спрямування.

Бібліотека розміщується за адресою  вул. Волоська 8/5 (4 корпус НаУКМА). Порядок запису та користування за посиланням

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою