1. Бібліографія праць О. Й. Пріцака за 1981-1994 рр. // Східний Світ. – Київ, 1994. - № 1-2. – С. 21-28.
  2. Кочубей Ю. Бібліографія праць акад. О. Пріцака за 1989-1999 рр. та доповнення // Etymon: До 80-ріяя академіка О. Пріцака. – Київ, 2001. – Журн. «Східний Світ»; 1999, №1-2.
  3. The Bibliography of Omeljan Pritsak (1981-1991) // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge, Mass., 1990. – Vol. XIV. – No. 3-4: Adelphotes: A Tribute to Omeljan Pritsak by his Students. – p. 243-248.
  4. Hajda L. The Bibliography of Omeljan Pritsak // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge, Mass., 1979-1980. – Vol. III-IV. – Pt. 1: Eucharisterion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students. – p. 7-50. 

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою