Бібліотека Джеймса Мейса

Колекція Дж. Мейса починає складатися з кінця 70-х років, під час навчання у Мічиганському університеті, коли й занурився у дослідження радянської історіографії 20-х років «…яка, як я вже тоді побачив, була цілковито цікавішою і значно цікавішою за історіографію наступних десятиліть….». Першим наставником на важкому шляху опанування української мови, історії далекої невідомої України був професор Роман Шпорлюк, який викладав історію Центрально-Східної Європи. У 1981–1986 роках Дж. Мейс мав докторат в Інституті Україністики при Гарвардському університеті, де працював із Робертом Конквестом над проектом із вивчення українського Голодомору, а пізніше проводив незалежні дослідження і керував семінаром. П’ять років 1986–1990 – Дж. Мейс – виконавчий директор комісії дослідників (юристів та істориків) при Конгресі Сполучених Штатів Комісії США з питань Українського Голодомору. «… в мене була буквально армія українських американців, які робили розшифровки понад 200 свідчень мовою оригіналу». Ці матеріали склали тритомний звіт. Оригінальні касети були здані на зберігання до Національного архіву США та Бібліотеку українського парламенту. …». У 1988 та 1990 роках у США вийшли 4 томи документів комісії Дж. Мейса, перевидані в Україні:

Великий голод в Україні 1932-1933 років : у IV-х томах / наук. ред. Кульчицький С. В. ; виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс ; Інститут історії України НАН України. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 4 т.

Наприкінці 2005 року Наталя Дзюбенко-Мейс передала до Наукової бібліотеки НаУКМА книжкову колекцію та першу частину архіву Дж. Мейса; 2010 року отримано другу частину архіву зі США. Книжкова колекція також збільшилася на 400 видань й становить 3717 прим. / 2810 назв книжок, наукових збірників, періодичних видань. Хронологічні рамки колекції 1825–2004 рр.

Основна частина колекції – понад 1 тис. видань – література з історії та політики Росії та України ХХ століття, яка представлена виданнями радянської історіографії 20-30-х років, працями відомих українських істориків та політичних діячів 20-го століття В. Липинського, В. Винниченка, С. Петлюри та сучасних дослідників Голодомору С. Кульчицького, Л. Лук’яненка, В. Сергійчика, В. Марочки, О. Веселової, Ю. Шаповала; збірками офіційних документів.

Перебування Дж. Мейса в Україні за часів її незалежності дозволили максимально відобразити в колекції праці українських істориків, присвячені голодомору, матеріали конференцій. Наявність праць зарубіжних дослідників голодомору в Україні, книжок діячів ОУН та УПА, а також видань про історичні процеси в Україні ХХ ст. засвідчують ґрунтовні підходи Дж. Мейса до вивчення ним етнополітики радянського уряду по відношення до українського нараду і науковість обґрунтованого ним поняття «геноциду».

У колекції Дж. Мейса є рідкісні видання з історії України; світової філософії (6); твори улюблених письменників – Н. Готорна, В. Скотта, А. Беннетта, твори яких представлені виданнями як 19 так і 20 ст.

48 видань з Колекції присутні у колекції П.Одарченка, 60 – В. Брюховецького. Це видання з історії України, зокрема трагедії українського народу – Голодомору 1932–1933 рр.

Паспорт колекції.

 Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Опис архівного фонду.