Рейтинг та преміювання науковців НаУКМА

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» діє Положення про Преміювання співробітників НаУКМА за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science Core Collection та (чи) Scopus.

Перелік претендентів на премії за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах за 2 півріччя 2022 року.

 

Відповідно до цього Положення, премії за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of Science Core Collection (крім Emerging Sources Citation Index) та (чи) Scopus призначаються Президентом НаУКМА двічі на рік згідно з результатами публікаційної активності співробітників НаУКМА за поточний період (з 01 грудня минулого року до 01 червня поточного року та з 02 червня поточного року до 01 грудня поточного року).

Премію отримують автори, що станом на момент підрахунку є працівниками НаУКМА, або особами, що навчаються в НаУКМА. Претенденти повинні підтримувати свої сторінки в реєстрі ORCID та/або в Google Академія в актуальному стані, а публікації повинні містити вірну афіліацію: для україномовних статей – Національний університет «Києво-Могилянська академія», для англомовних – National University of Kyiv-Mohyla Academy (згідно Наказу № 95 від 14.03.2016 р. "Про обов'язковість правильного афілювання співробітниками НаУКМА своїх публікацій").

Розмір премії розраховується для кожної публікації окремо і при визначенні її розміру враховуються:
а) кількість публікацій співробітника у виданнях, які включені у бази Scopus та Web of Science Core Collection (крім Emerging Sources Citation Index);
б) кількість співавторів публікацій;
в) квартиль журналу згідно Scopus та/або Web of Science

Коефіцієнти: I квартиль = 4, II квартиль = 3, III квартиль = 2, IV квартиль = 1, коефіцієнт для матеріалів конференції = 1 (для комп’ютерних дисциплін 2), коефіцієнт для монографій = 1 (для соціо-гуманітарних дисциплін = 2).В окремих випадках за особливі успіхи у науково-дослідній роботі Президентом НаУКМА можуть бути встановлені додаткові премії кращим молодим науковцям (віком до 35 років), співробітникам, що опублікували статтю у журналах з високим імпакт-фактором і/або SJR для конкретної наукової галузі, співробітникам, які мають високі індивідуальні наукометричні показники (наприклад, h-індекс) у конкретній науковій галузі.

Подання переліку претендентів на премії здійснюється науковою бібліотекою згідно результатів моніторингу публікаційної активності співробітників НаУКМА. Бібліотека включає в Перелік тільки типи документів стаття (Article), рецензія (Review), матеріали конференції (Conference Proceeding), книга (Book), розділ книги (Book chapter). У Перелік не включаються рецензії на книги (Book reviews), замітки (Note), листи (Letter). Також бібліотека не включатиме документи, які автоматично потрапляють у Scopus з Medline (MEDLINE sourced).

 

З початку 2016 року відповідно до цього положення відбулося 12 преміювань, усього отримано 522 премії 134 дослідникам в тому числі у 2016 р. – 47 премій, 2017 р. – 31 премія, 2018 р. – 68 премій, 2019 р. - 78 премій,  2020 р. - 120 премій, 2021 р. - 104 премії. Ознайомитися із переліком премійованих та їх публікаціями можна за посиланням