Пошукові системи та бази даних

Важливо знати, де знайти інформацію, і зокрема, який тип ресурсів пропонується на різних видах платформ. Ці платформи називаються інструментами доступу та групуються за охопленням вмісту. Слід зазначити, що деякі інструменти можуть бути безкоштовними. Перш ніж почати пошук, краще перевірити наявні в установі передплачені ресурси, колекції та інструменти. Ці інструменти доступу базуються в Інтернеті та, у багатьох випадках, доступні на мобільних пристроях, які можна використовувати в дорозі, незалежно від часу та місця: 

Бібліотечний каталог - охоплює колекцію бібліотеки, включаючи книги, журнали та будь-які інші матеріали. Ви можете шукати у бібліотечному фонді по назві, автору, року видання, предмету, тощо. Бібліотечний каталог НаУКМА

Бази даних – це колекції, що надаються установі видавництвами або іншими організаціями на платній основі (передплачені ліцензійні бази даних) або безкоштовно (бази даних відкритого доступу). Вони містять статті, розділи книг, звіти та законодавчі документи. Вони особливо корисні при пошуку академічного змісту з певних предметів. Перелік баз даних, що доступні в НаУКМА

 Детальніше: Бази Даних наукової інформації [Презентація]

Репозиторії – це спеціальні архіви, що складаються з результатів діяльності академічних установ (тобто документи, написані дослідниками, викладачами, аспірантами та студентами певної установи) включаючи статті, матеріали конференцій, звіти та дані досліджень. Інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR

Покажчики - можуть бути бібліографічні або індекси цитування. Вони бувають тематичними або міждисциплінарними, а іноді містять повний текст публікацій. Їх можна використовувати як для пошуку публікацій, так і для пошуку якісних журналів. Академічний світ визнає якісними журнали, що індексуються в базах даних цитування, таких як Web of Science та Scopus. Ці бази даних мають редакційні відділи для відбору журналів для індексації.

Директорії – це спеціальні архіви документів та даних, що створюють інфраструктуру, яка містить та індексує ресурси на основі систематичних критеріїв, та охоплює відповідний вміст всебічно організованим чином. Деякі приклади - DOAJ (Каталог журналів відкритого доступу) та DOAB (Каталог книг із відкритим доступом).

Пошукові системи індексують будь-який тип джерела з Інтернет, який можна отримати за допомогою пошукових двигунів, і надають користувачам необмежену кількість Інтернет-джерел. Google - найпопулярніша пошукова система у світі. Пошукові системи можуть бути оцінені за їх функціональністю та важливістю для результатів пошуку. Серед академічних пошукових систем можна виділити: Google ScholarCiteSeerXMicrosoft Academic SearchAMinerBASEWorldWideScienceCORE та ін.

 Детальніше: Пошукові системи: [Презентація]

Всесвітня павутина (World Wide Web) корисна і зручна, але до інформації, знайденої в ній, слід ставитись прискіпливо, оцінюючи джерело інформації перед використанням.

 

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою