Після закінчення Подільської духовної семінарії, у 1921-1926 роках навчався на відділені етнологія у Київському археологічному інституті. У 1928-1941 роках працював науковим співробітником в інституту мовознавства Всеукраїнської академії наук та викладав у Київському педагогічному інституті. У 1939 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Шевченко і сучасна літературна мова». Наприкінці 1941 року був висвячений на священика і служив на Житомирщині. У 1945-1948 роках був настоятелем парафії табору переміщених осіб в м. Гайденау біля Гамбургу, викладав у Народному університеті табору, видавав журнал «Похід». У 1948-1960 роках організовував парафії Української автокефальної православної церкви у Великобританії. З 1960 року жив у США, де займався душпастирською працею, викладав українську мову і літературу в Columbia University, New York, N.Y та American Institute for Russian and Slavic Studies of New York, а також друкував статті мовознавчого, богословського і релігійно-виховного характеру в українських виданнях.

Бібліотечно-архівна колекція Ігоря Губаржевського була подарована НаУКМА у 2011 році його донькою Ярославою Француженко-Губаржевською. Бібліотечна колекція нараховує понад 1250 примірників та включає книжкові і періодичні видання, серед яких рідкісні та цінні видання української і світової класики, а також видання з мовознавства, літературознавства, історії України, історії церкви. Бібліотечна колекціякаталогізована та є доступною для всіх користувачів наукової бібліотеки НаУКМА.

Архівна колекція Ігоря Губаржевського містить його науково-творчі праці, особисті документи, матеріали педагогічної діяльності, а також матеріали адміністрацій і парафій Української автокефальної православної церкви за кордоном, українських зарубіжних інституцій та видавництв. Значну частину архівних документів складає листування Ігоря Губаржевського з великою кількістю знакових постатей української науки, освіти, культури і церкви ХХ століття. В архіві зберігаються листи Івана Багряного, Юрія Шевельова, Пантелеймона Коваліва, Володимира Міяковського, Валеріяна Ревуцького, Дмитра Дорошенка, Наталії Полонської-Василенко, митрополитів Іларіона (Огієнка), Мстислава (Скрипника) та ін. З огляду на авторство, час і обставини створення окремих документів вони мають велику історико-наукову цінність і проливають світло на мало досліджені сторінки української науки, культури, церкви в Україні та закордоном. З описом архівної колекції можна ознайомитися за посиланням.

 

 

Керівник Музею НаУКМА,

кандидат історичних наук

Таїса Сидорчук