У 2019 році українська інтелектуальна спільнота відзначила століття від дня народження видатного вченого, філолога, сходознавця, історика, іноземного члена НАН України, члена Наукового товариства імені Шевченка, Української вільної академії наук, Міжнародної асоціації україністів, почесного доктора всесвітньо відомих університетів, члена багатьох академій наук світу Омеляна Пріцака (1919-2006)

Омелян Пріцак був засновником та першим директором Українського наукового інституту Гарвардського університету (США), організатором і першим завідувачем кафедри української історії ім. М. Грушевського цього ж університету. Відродив українське сходознавство, створив і став першим директором Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, заснував і очолив при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка першу в Україні в пострадянський час кафедру історіософії.

Зібрана ним і передана до Національного університету "Києво-Могилянська академія" унікальна бібліотека активно використовується студентами і дослідниками.  Меморіальна бібліотека-архів-музей О.Пріцака знаходиться в 4 корпусі НаУКМА (вхід через Американську бібліотеку)ю

Висловлюючи пошану та вдячність Омелянові Пріцакові, який присвятив всю свою інтелектуальну працю українській науці, історії та культурі, закликаємо всіх могилянців та друзів Академії,

Проголосувати за посиланням