«Індексація в Scopus  є значним досягненням для журналів в усьому світі, – пояснює Олександра Ярошенко, завідувачка відділу обслуговування науковою літературою Наукової бібліотеки НаУКМА. – Це підтверджує якість журналу для інших членів наукової спільноти. Також індексація в базах даних цитувань Scopus та Web of Science свідчить про те, що журнал забезпечує високу якість контенту, що перевіряється спеціальними міжнародними комісіями з відбору журналів. Експертна рада з відбору контенту в Scopus (Scopus Content Selection and Advisory Board) відповідає за цей якісний відбір: менше половини поданих назв журналів відбирається для індексації в Scopus».

У науковому журналі Kyiv-Mohyla Humanities Journal висвітлюється тематика літератури, історії та філософії з фокусом на центральних, східноєвропейських та українських студіях. Журнал має міжнародний склад редакційної колегії з афіліаціями в таких установах як Harvard University (США), Yale University (США), University of Alberta (Канада), University of Milan (Італія), The University of Wroclaw (Польща), University of New South Wales (Австралія) та широке коло авторів й читачів у всьому світі. Журнал входить до категорії "А" переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал також індексується у базі даних цитувань Web of Science (Emerging Sources Citation Index), повнотекстових базах DOAJ, EBSCO та інших наукових базах даних.

Починаючи з 2014 року, координаторкою проєкту та редакторкою журналу є старша викладачка кафедри літературознавства, випускниця НаУКМА Ольга Полюхович. Видання журналу відбувається за фінансової підтримки родини випускників НаУКМА Вікторії Гуменюк і Сергія Сегеди.

Варто додати, що Scopus - продукт великого комерційного видавництва Elsevier (Нідерланди), є однією з найбільших баз даних цитувань наукової літератури, зокрема рецензованих наукових журналів, книг та матеріалів конференцій, містить 70 мільйонів записів, з даними публікацій від 1996 року та цитатами з 1970 року з понад 22 000 журналів.

Нагадаємо, що доступ до баз даних цитувань у НаУКМА відбувається в рамках національної передплати Міністерства освіти і науки України, завдяки чому студенти, аспіранти, випускники, викладачі, співробітники та науковці Києво-Могилянської академії мають безкоштовний повний доступ до Web of Science, ScienceDirect та Scopus. Детальніше про доступ - на сайті бібліотеки.