Архів Джеймса Мейса

Опис архівного фонду.

Архів Джеймса Мейса представляє науково-дослідницьку, педагогічну і громадську діяльність піонера дослідження національного комунізму в радянській Україні та одного з перших дослідників Голодомору 1932-1933 років. Унікальність архівного фонду полягає також у тому, що він дозволяє простежити історію вивчення американським дослідником наукових проблем у період, коли вони були заборонені для дослідження й обговорення у публічному та інтелектуальному просторі на теренах СРСР, з одного боку, і коли рівень інтересу західних дослідників до історії України був низьким, з другого боку.

Особовий фонд складається з різних за кількісним складом справ, які мають від одного до 200 і більше аркушів. Всі справи в архівному описі поєднані в тематичні групи: науково-творчі матеріали, матеріали до біографії, листування, зображувальні матеріали та матеріали, зібрані Джеймсом Мейсом для роботи.

До першого розділу включено різні за своїм характером творчі матеріали Джеймса Мейса – від дисертації до текстів виступів та лекцій. Наукові дослідження представлені машинописами дисертації та написаної на її основі монографії «Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933» (1983 р.), статтями (близько 30 окремих наукових розвідок та кілька справ-збірок публіцистичних статей), а також рецензіями. Більшість статей та доповідей вже були опубліковані. Окрім закінчених робіт, в розділі також є чернетки досліджень, конспекти, бібліографічні виписки.

Особистих документів у архівній колекції небагато, однак, вони дозволяють простежити основні віхи та досягнення в житті фондоутворювача: дипломи про освіту, посвідчення та грамоти.

Матеріали науково-організаційної діяльності та листування здебільшого відносяться до періоду 1980-х років, коли інтенсифікується увага діаспори до теми голодомору і намагання вивести її на науковий рівень. Саме Джеймс Мейс спромігся реалізувати ці прагнення. Він відіграє провідну роль у акціях, що якнайбільше сприяють актуалізації проблеми. Перша – це допомога британському історику Роберту Конквесту у проведенні дослідження теми голодомору 1930-х років в Україні, результатом якої стала книга «Жнива скорботи», що побачила світ у 1986 р. В архіві містяться документи про започаткування та хід цього проекту, а також листування між автором та його асистентом, Джеймсом Мейсом. Друга акція – це робота у Комісії комітету Конгресу США з вивчення Голоду в Україні (1986-1990 рр.), що збирала документальні та усні свідчення людей про владні дії та становище населення у 1933 році. Більше 200 свідчень людей, що пережили голод, та проведені дослідження, дали підставу Комісії зробити висновок, що Й. Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу в 1932-1933 роках. Примірники трьох томів доповіді Комісії, що були презентовані у Вашингтоні у 1990 році є знаковими матеріалами фонду.

Листування вченого представлене у фонді особистими, офіційними та діловими листами Мейса-кореспондента і Мейса-адресата. Значну частину цього розділу фонду складає офіційне листування з різними редакціями з приводу публікацій наукових та публіцистичних праць Мейса, з особами, що співпрацювали з Дж.Мейсом в українознавчих наукових проектах, а також листування, що відображає роботу Комісії Конгресу США з вивчення Голоду в Україні.

Розділ, в якому згруповані матеріали, зібрані Джеймсом Мейсом для своїх праць та з тем, що його цікавили, є найбільшим за кількістю справ. На перше місце тут віднесено наукові, публіцистичні праці, доповіді, спогади окремих авторів. На другому місці – розділи, в яких справи згруповані за тематиками: підбірки статей про історію, економіку, культуру, матеріали громадських організацій, збірники статей, копії архівних документів тощо. Безсумнівно, частина матеріалів цього масиву була джерельною базою наукових робіт фондоутворювача. За словами самого Джеймса Мейса, після вивчення документів, промов, передових статей, що друкувалися в офіційній пресі радянської України, основні риси офіційної політики радянського режиму щодо України стали для нього «абсолютно ясними». Американський науковець намагався опрацювати всі матеріали, що були доступні у 1980-х роках в бібліотеках північноамериканського континенту з тематики свого дослідження і відповідно частка копій цих матеріалів є тепер частиною фонду.

Серед документів, що відклалися після переїзду Джеймса Мейса до України привертає увагу справа, пов’язана з відродженням Києво-Могилянської академії, яка містить оголошення 1992 року про перший прийом студентів у відновлений освітній заклад, положення про Надзірну раду та Києво-Могилянське братство.

Окремо слід відзначити наявність в архіві Джеймса Мейса документів, пов’язаних з подіями у Польщі 1970-х років. Джеймс Мейс займався вивченням інформації про становище в найбільш неспокійній країні радянського блоку, працюючи у Північноамериканському центрі вивчення Польщі при Мічиганському університеті в Енн-Арборі.

Архівна і бібліотечна частини колекції Джемса Мейса, що зберігаються у НаУКМА містять матеріал, який сприяє розумінню життя і діяльності насамперед самого власника, а також уявлення та репрезентації історії України ХХ ст. в СРСР та закордоном.

Архівні документи Мейса Дж. надходили до НаУКМА протягом 2005 – 2010 років. У листопаді 2005 р. Наталя Дзюбенко-Мейс, виконуючи заповіт свого чоловіка, передала до Наукової бібліотеки НаУКМА книжкову колекцію та першу частину архіву Мейса Дж. Друга частина книжково-архівної колекції була доставлена до Києва з США у листопаді 2006 року.

До 60-ї річниці народження Джеймса Мейса у лютому 2012 року Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» організував виставку присвячену життю та діяльності вченого. Документи та матеріали, надані науковим архівом на прохання музею, склали значну частину експозиції.