Ректор-засновник відродженої Києво-Могилянської академії, Президент НаУКМА, а з вересня 2007 р. Почесний Президент – В’ячеслав Степанович Брюховецький почав передавати свою домашню бібліотеку до університетської ще у 1992 році. Тоді було подаровано перші 1168 книжок. На 1.01.2024 року книжкова колекція В.С. Брюховецького нараховує 15519 примірників / 11562 назв книг, періодичних видань, статей, брошур тощо. 

Бібліотека розташовується в приміщенні Бібліотеки рідкісних та цінних видань (4 корпус, 1-й поверх КМЦ). 

Перші книги – 1168 примірників - зі своєї приватної книгозбірні В. Брюховецький передав до новоствореної університетської бібліотеки ще в лютому 1992 р. (бібліотека тоді розміщувалась в одній кімнатці!). Восени цього ж року відроджена Могилянка прийняла своїх перших студентів. Нині НаУКМА – потужний та авторитетний університет, один з кращих за рейтингом в Україні. Університетська бібліотека – добре знана в Україні потужна та серйозна книгозбірня із понад півмільйонними фондами. А приватна колекція В. Брюховецького налічує на початок 2008 р. 9922 примірників/9312 назв, з них 1843 примірники/ 596 назви періодичних видань, а також науковий архів ученого. 

Зберігаючи давні традиції, започатковані Петром Могилою, який заповів в свій час Академії всю свою бібліотеку, що збирав потягом усього життя, сучасна наукова книгозбірня Києво-Могилянської академії майже на 20 відсотків від загального фонду складається з 72 особових колекцій. Кожна з них є унікальною - зібрані в ній книжки розповідають про інтереси, коло зацікавлень, спілкувань, інтелектуальний рівень свого власника. В романі Еліаса Канетті «Засліплення» наскрізною є ідея, що бібліотека – це частина людини, частина його біографії – і зовнішньої, і внутрішньої. Через книжки приватної книгозбірні зрозумілішою стає постать її власника, не лише професійна діяльність, але й особливі особисті захоплення. І це яскраво підтверджує колекція В. Брюховецького. 

Вітаючи учасників конференції «Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України» (28 січня 2004 року) автор і головний втілювач ідеї  відродження НаУКМА,  її президент з 1991 до 2007 року, доктор філологічних наук  В’ячеслав Степанович Брюховецький згадував: «Книга та бібліотека для мене поняття близькі й рідні. … Перший гурток, який я почав відвідувати школярем, був саме бібліотечний, у Черкасах, в дитячій бібліотеці. Оскільки мої батьки були людьми далеко не заможними , то книжки я читав бібліотечні. Яка це була розкіш… А як пекельно мріялось, що колись у мене буде своя бібліотека. Таке світле Диво!» Я був, може, в другому чи третьому класі, коли придбав першу свою книжку. Гроші знайшов на вулиці. Добре пам'ятаю це місце - навпроти редакції « Черкаської правди», на газоні лежала п'ятикарбованцева купюра…Не тямлячи себе від щастя я рвонув до книжкового магазину і придбав англо-російський словник…Чому саме його - не знаю».  Захоплення, зачарування книжкою, яке почалось в дитинстві В’ячеслав Степанович зберіг на все життя. Прізвище Брюховецького можна знайти серед читачів бібліотек різних міст та країн: Центральної Наукової бібліотеки ім. Вернадського, Наукової бібліотеки ім. Максимовича, Парламентської, бібліотек Університету культури, Інституту літератури, міст Черкаси, Одеси… Свого часу, викладаючи за кордоном, бібліофіл та книголюб професор Брюховецький – активний читач бібліотек Ратгерського та Колумбійського університетів в США, Бібліотеки Конгресу США, Манітобського університету (Канада)…

В 1971 році в газеті «Радянська Верховина» була опублікована стаття-нарис «Коли очі вбирають красу». Так в українській літературі з’явився письменник, а трохи пізніше - літературознавець і літературний критик В. Брюховецький.

Багато літературознавчих праць В. Брюховецького періоду 70-80- х р.р. були присвячені, не тільки дослідженням особливостей літературно-критичної творчості та літературного процесу взагалі, але й аналізу творчості окремих авторів. Тому, не дивно, що в особовій колекції В. Брюховецького зібрані книжки, придбані власним коштом, або видання, подаровані авторами - відомими літераторами, поетами, письменниками, публіцистами, літературознавцями. Серед них: Дончик В.Г., Жулинський М.Г., Загребельний П., Дімаров А., Качуровський І., Павличко Д., Сивокінь Г.М., Перебийніс П., Слабошпицький М.Ф., Іщенко М., Олійник Б., Стрельбицький М.П., Шумило Н., Чорногуз О.Ф., Чак Є.,  Ільницький М., Римарук І., Ковалів Ю.А., Мушкетик Ю., Громяк Р.Т., Мельник В. та ін.

«Високоповажному В’ячеславу Степановичу Брюховецькому - моєму об’єктивному рецензентові - із вдячністю за постійність і увагу до моєї скромної праці 10.01.82» - такий дарчий напис - на книжці Євгенії Чак «Мандрівка в країну слова.» – К.: « Веселка». 1981. Видання тієї ж авторки 1978р. - «Складні питання граматики та орфографії. – К: Радянська. шк.- «Високоповажному В’ячеславові Степановичу Брюховецькому - моєму доброзичливому рецензентові - з вдячністю 18.10.80.» « Хоч ти, Славку, й дуже талановитий, але й у Львові теж щось пишуть! Твій М. Ільницький. 17.11.1986р.» - Ільницький М. Іван Драч: Нарис творчості. – К.: Рад. письменник», 1986. – 219 с. Володимир Мельник подарував свою книгу: Сюжети. Конфлікти. Характери (літературно-критичний нарис: духовний світ і соціальна активність молодого героя сучасної прози - К. :Молодь, 1977. - 136 с. - з написом - побажанням талановитому літературному критику: «В’ячеславу Брюховецькому,- критикові з гетьманським розгоном в тематиці і глибинності пізнання літератури,- з надією за певний час одержати в обмін ще кращу його власну книжку. Зі щирістю В. Мельник. Серпень. 1977 р.

У 1986 році була реалізована ідея створення телеклубу “Літературна субота” та залучено до господарювання в ньому відомих письменників та літературних критиків В. Брюховецького, А. Погрібного, В. Дончика, М. Слабошпицького. Про цю подію, більш ніж двадцятирічної давнини нагадує дарчий напис у книжці: Погрібний А.Г. Яків Щоголев: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро,1986. – 166с. «Милому, доброму та напрочуд талановитому В’ячеславу Брюховецькому на щасливий докторський ужинок, на згадку (зокрема) про наші телегастролі у «Літературних суботах» 8.04.86 р. А. Погрібний.»

Створення власної книгозбірні, носило до певної міри прагматичний характер, більша частина зібраних в ній книжок (особливо з української літератури, мови, літературознавства) читались, аналізувались, досліджувались, тексти використовувалась для роботи власником колекції. В газеті Літературна Україна від 5 червня  1979 року опубліковано рецензію під назвою «Силове поле критики» на книгу: Сивокінь Г. Визначеність таланту: Літ.-крит. нариси. – К.: Молодь, 1978. – 176 с. В особовій колекції В’ячеслава Брюховецького ця книга крім дарчого напису від автора : « Дорогому Вячеславу з симпатією із надією на успіхи його не пересічні. Г. Сивокінь. 21.12.78.» - має ще й підкреслення та особливі помітки на полях. В далекому вже 1976р. в одній з своїх праць того періоду “... Бо глухий не  засіє поля” // Літ. Україна. – 1976. (публікувалась з продовженням в кількох номерах) літературний критик В. Брюховецький рецензував твори українських письменників: О. Ільченка, І.В. Земляка, І.В. Дрозда, І. Сенченка, М. Іщенка, Є. Гуцала  та ін. Твори цих авторів, як і багатьох інших українських літераторів знайшли своє місце в особовій колекції як придбання, або як дарунки. : Земляк В. С. Рідна сторона :поліська повість ; Підполковник Шиманський : героїчна повість. - К. :Дніпро,1968. 510 с.; Земляк, В. С. Лебедина зграя : роман - К. : Радян. письм., 1972. - 275 с.;. Ирій : оповідання, повість - К. : Радян. письм., 1974. - 244 с.; Сенченко І. Ю. Подорож до Червонограда : повісті - К. : Радян. письм., 1973 - 214 с.; Cенченко І. Ю. Вибрані твори : в двох томах - К. : Дніпро, 1971. - 2 т.; Гуцало, Є  П. Передчуття радості ; Дівчата на виданні : повісті - К. : Дніпро, 1971. - 204 с. ( Романи й повісті; вип. 12, 1971 ); Дрозд В. Г. Самотній вовк : Балада про Сластьона : повісті К. :Дніпро,1983.- 237 с.; Дрозд В. Г. Спектакль К. :Радян. письм., 1985. - 398 с.; Іщенко, М. Є. Канівщина. - Д.: Промінь,1969. - 125 с. Є в особовій  колекції В’ячеслава Степановича  твори цих авторів, що вийшли друком в останні роки -  свідчення того, що добрі стосунки між «майстрами літературного цеху» не пориваються й досі. Гуцало, Є. П. (Євген Пилипович), 1937-1995. Ментальність орди / Є.П. Гуцало. -- К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 205 с.

«Дорогому В’ячеславу Брюховецькому – Подвижникові української національної освіти - першому Ректорові відновленої Києво – Могилянської Академії з найглибшою повагою і благоговінням. 12 липня 2005 року.» - так підписав свою - художньо-біогафічну повість, що вийшла друком у видавництві « Просвіта» 2004 року Михайло Іщенко.(Іщенко М. Спалився за Україну.- К., 2004. –  126 с.) Ця книжка є своєрідною хронікою життя Олекси Гірника – славного сина Українського народу, героя, що заради України привів себе на вогняну Голгофу. У 2003 році Київський фонд ім. О. Гірника і Ліга Українських меценатів заснували премію імені Олекси Гірника. Надають цю премію «за великий внесок в українське національне відродження та за значні успіхи в національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, за прищеплення їм патріотичного ставлення до української мови».Серед тих, хто став лауреатами цієї премії за 2005 р.– В’ячеслав Брюховецький. Зважаючи на те що книжка є дуже важливою частиною життя пересічного могилянця, всю грошову винагороду, яка супроводжує премію, у повному обсязі, В Брюховецький передав університетській бібліотеці. На отримані кошти були придбані новинки наукової та художньої літератури. Титульна сторінка кожного видання містить напис про те, що це видання придбано за кошти премії ім. О. Гірника. Всі ці книги долучені  до особистої колекції В. С. Брюховецького. Є серед них книжки сучасних Львівських видавництв « Кальварія», « Піраміда», « Літопис», Івано-франківського «Лілея», Тернопільського «Джура» та ін. а також видання, що вийшли в серіях (Fest проза), (Приватна колекція ), (Література сусідів ), (Пам'ятки Українського Перекладу) та ін. Ось деякі з них :Винничук Ю Весняні ігри в осінніх садах. - Львів: Піраміда, 2005.-246с., Дереш, Л. Архе, монолог, який усе ще триває. - Львів : Кальварія, 2005. - 261 с., Іваничук, Р. І. Нещоденний щоденник. - Львів : Літопис, 2005. - 212 с, Кафка, Ф Перетворення : оповідання. - Львів : Піраміда, 2005. - 205 с. ( Приватна колекція) ( Пам'ятки Українського Перекладу), Ланге-Мюллер К Качки, жінки і правда : оповідання та мініатюри; пер. з нім. В. Кам'янець. - Львів: Літопис, 2005.- 166 с., Медвідь В. Г. Лови: вибрані твори. - Львів : Піраміда, 2005. - 207 с.( Приватна колекція ), Пашковський Є. В Безодня: романи. - Львів: Піраміда, 2005.- 263 с. ( Приватна колекція ), Содомора А. Наодинці зі Львовом: поетичні проходи- Львів: Літопис, 2005. - 207 с. : іл., Стех, М. Р. Голос-- Львів: Піраміда, 2005. - 397 с. ( Fest проза ), Studia philologica 2005 : збірник наукових праць / ред. Й. Пастерська, Р. Мних, Є. Пшеничний. -- Дрогобич: Коло, 2005. - 357 с., Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму : збірник наукових праць / ред. Л. Кравченко. -- Дрогобич : Відродження, 2004. - 388 с., Пашковський, Є. В. Безодня: романи Львів: Піраміда, 2005. - 263 с. ( Приватна колекція ), Токарчук, О. Мандрівка людей книги Львів: Літопис, 2004. - 175 с. (Література сусідів), Бойченко О. Щось на кшталт шатокуа : конспект лекцій Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 131 с., Федорак Н. Сад божественних комах : вибране-- Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 179 с. : іл., Вольвач, П. Кляса : роман Тернопіль : Джура, 2004. - 283 с. Це не перша премія, яку президент НаУКМА передав для придбання книжок. Трохи раніше, у 2001 році, він став також  лауреатом Всеукраїнської премії «Визнання» в номінації «Інноваційні культурологічні проекти в галузі гуманітарних наук, культури та мистецтва». В інтерв’ю газеті « Президентський вісник» від 31 березня 2001 р. В’ячеслав Степанович зазначив: «Зрештою, що таке університет чи академія? Це кілька приміщень навколо бібліотеки, що є храмом науки. Свою премію я передаю бібліотеці Києво-Могилянської академії для поповнення її книжкового фонду новими надходженнями» . На грошову винагороду в розмірі 10.000 гривень було придбано для Наукової бібліотеки НаУКМА 358 назв книжок , долучених до особової колекції. Майже половина з них 151 назва – книжки з літературознавства, мовознавства, історії української писемності, твори представників неокласицизму, «шістдесятників», сучасної української літератури: Левицький Ю.-М. Мови світу :Енциклопедичний довідник Л. :Вид-во Отців Василіян "Місіонер",1998.-200 с: Київська писемна школа 10-12 ст. Л.;К. ;Нью-Йорк :Вид-во М.П. Коць, 1998.-246с., Християнство й українська мова :Матеріали наукової конференції /Ред. В. Німчук—Л. :Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000.-514 с., Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності).- Л.: Місіонер, 2000. - 300 с., Когнитивная ономасиология :(монография) /Е.А. Селиванова.--К. :Фитосоциоцентр,2000. -247 с., Клен Ю. Вибране / Упоряд., передм. Ю.І. Ковалів. - К.:Дніпро,1991.-460 с.:фото., Небо України: поетична тритомна антологія / Упоряд.В. Коломієць. - К.: Укр. письменник, 2001.-  3  кн., Протизначення: двомовна антологія молодої української поезії = Against meaning :a bilingual antology of young Ukrainian poetry / ред. Т. Доній, А. Бондар. – Л.: Кальварія, 2001. - 102с.:іл., Шкляр В. Елементал: роман.– Л.: Кальварія, 2001. – 160с. ( Коронація слова ), Чубай Г. Плач Єремії – Л.: Кальварія, 2001. - 319 с.: іл. ( Спогади, поезія, переклади ), Кононенко Є.  Імітація: роман.—Л.: Кальварія, 2001.- 186 с.: іл.,  Кожелянко В. ЛжеNostradamus: роман- Л.: Кальварія, 2001.- 148 с.: іл., Забужко О. С. Шевченків міф України: спроба філософського аналіз.-- К.: Факт, 2001. - 160 с., Іздрик, Ю. Воццек; & Воццекургія / передм. М. Павлишина.—Л.: Кальварія, 2002.- 199 с.,  Дяченко, М.  Відьомська доба / М. Дяченко, С. Дяченко.—Л.: Кальварія, 2000.- 417с. Тарнавський Ю. Їх немає: поезії 1970-1999. - К.: Родовід, 1999.- 428 с. Слабошпицький М. Ф. Марія Башкирцева: роман-есе-- К.: Махаон-Україна, 1999.- 266 с., Винниченко В. К. Твори: в двох томах-- К.: Дніпро, 2000., Стус, В.  Листи до сина.-- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001.- 184 с., Матіос М. Життя коротке Л.: Кальварія, 2001.- 234 с.: іл., .Антологія українського самвидаву: 2000-2004 / Упоряд. О. Ворошило.-- К.: Буква і цифра, 2005.- 99 с.

Зацікавлений читач має змогу ознайомитись з виданнями зарубіжної літератури в українських та російських перекладах серій: (Бібліотека журналу "Ї"),(Нідерландська література XX сторіччя ), (Австрійська література XX сторіччя), ( Антология  мудрости ), (Имена. Класика), (Библиотека мировой литературы). Це і прозові та віршовані твори представників французької, чеської, сербської, російської, австрійської, німецької, італійської, англійської, бразильської, японської, колумбійської, нідерландської, польської , індійської літератур: Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : роман. - К.: Юніверс; Х.: Фоліо, 2000.-366 с.: фото., Рембо А. П'яний корабель : поезії -- К.: Дніпро, 1995.- 215 с. Шагал М. Моя жизнь / пер. Н. Мавлевич. -- СПб. : Азбука, 2000. – 411с.: ил.,  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : роман  -- СПб.: Амфора, 2001.-349 с., Кіш Д. Гробниця для ориса Давидовича : сім глав однієї спільної повісті / пер. з серб. А. Татаренко.—Л.: Класика, 2000. - 141 с., Музіль Р. Сум'яття вихованця Терлеса-- К.: Юніверс, 2001. - 206 с. (Австрійська л-ра XX ст.), Мішо А. Внутрішній простір -- К.: Юніверс, 2001.- 335с., Брехт Б. Трехгрошовая опера: пьесы М.:  Олма-пресс, 2000. - 317 с. : ил. (Имена. Классика ), Гофман Э.-Т.-А. Песочный человек Гофман. -- СПб. : Кристалл, 2000. – 910 с. ( Б-ка мировой лит. ), Макиавелли, Н. Избранные сочинения / пер. Г. Муравьева. -- Калининград : Янтарный сказ, 2000. - 24 с., Метерлинк М.  Жуазель/ пер. Н.Минский, Л. Вилькина. -- СПб.: Кристалл, 2000. - 542 с. : іл., Вулф В. Власний простір / пер. Я. Чердаклі. -- К.: Альтернативи, 1999. - 111 с., Бернгард Т. Старі майстри : комедія: Елізабет II: катма комедії - Івано-Франківськ : Лілея-НВ,1999.- 274с., Амаду Ж. Каботажное плаванье : наброски воспоминаний, которые не будут написаны никогда -- М. : Вагриус, 1999, - 412 с.: ил., Зыбь большой реки : старинные японские предания / пер. з япон. В.М. Мендрина. -- М.:  ЭКСМО-Пресс, 2000.- 381 с.: ил. ( Антология  мудрости ) , Ередіа, Ж.-М. Трофеї / пер. з фр. Д. Паламарчук. -- К. : Юніверс, 2001. - 277 с.:іл. Гарсия Маркес. Море исчезающих времен -- СПб.: Азбука-классика, 2001.- 924 с., Жене Ж. Покоївки / пер. Ю. Покальчука. – Л. : Кальварія, 2002. - 124 с. :іл., Гадамер Г. Вірш і розмова : есе / пер. з нім. Т. Гавриліна. – Л. : [б.в.], 2002. - 185 с.(Б-ка журн. "Ї"), Ноотебоом К. Поминальний день. - К. :Юніверс, 2002.-269 с. :фото (Нідерландська л-ра XX ст. ) Войтила К. Святиня :вибрані поезії.--К. :Дніпро, 2001.-149 с., Виленский Ю. Г. Михаил Булгаков и Крым /Ю.Г. Виленский и др.--Симферополь :Таврия, 1995.-141 с. На кошти премії «Визнання» були придбані також ксерокопії та репринтні відтворення раритетних видань: Титов О. Н., священник Макарій (Булгаковъ) :митрополитъ Московскій и Коломенскій : историко-біографическій очеркъ --К. :Типографія И.И. Горбунова, 1903, Титов Ф. И. Русская православная церковь въ Польско-Литовскомъ государстве въ XVII-XVIII в.в. --К. : Редакція "Трудовъ Кіевской духовной Академіи", 1907-1916., Титов Ф. И. Архіепископъ Димитрій Ковальницкій : некрологъ -К. :Типографія Акц. Об-ва "Петръ Барскій въ Кіеве", 1914.-273 с., Титов Ф. И. Михаилъ, митрополитъ Сербскій : (1826-1898) --К. :Типографія Н.Т. Корчакъ-Новицкаго,1898.-57с., Булгаков, А. Очерки исторіи методизма : періодъ второй : очерки исторіи методизма съ года смерти его основателя (1791) до позднейшаго времени : сочиненіе --К. :Типографія Г.Т. Корчакь-Новицкаго, 1887.-265 с., Анатолій Мартыновскій : архіепископъ Могилевскій, и его литературные труды /худ. М. Едминкий.-- К. :Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго,1889. - 291 с., Антонин, іеродіакон. Кієво-Подольская Успенская Соборная церковь : историко-статистическое изследованіе : (писано на Евгеніе-Румянцевскую премію) --К. :Типографія Г.Т. Корчакь-Новицкаго,1891.-113 с., Ханенко Николай. Дневникъ генеральнаго хорунжаго Николая Ханенка (1723-1753 г.) :[ксерокопія].--К. :Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1884.

Щодо формальних ознак та кількісних характеристик колекції (станом на 1 вересня 2007 р.) - книги з мови, мовознавства, художньої літератури, літературознавства – це 2741 назв, з них українською мовою 2146 – назв, російською 379, англійською 86, польською 50, та книги білоруською, болгарською, слов’янською, іспанською, італійською, латинською, німецькою, сербською, словенською, французькою, чеською. Є і багатомовні видання : Сосюра В. М. Любіть Україну :переклади мовами народів світ / Упоряд. Б.В. Хоменко. -  К. : Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 1998. - 188 с., Франко, І. Я. Вічний революціонер :мовами народів світу / Упоряд. і авт. приміт. М.О. Мороз ; вступ. Ст.. Г.А. Нудьги. Л. : Каменяр, 1986. - 182 с.

Класична українська література, без якої важко уявити будь-яку книгозбірню, в колекції В’ячеслава Степановича представлена критичними матеріалами та текстами творів Т.Г. Шевченка, І.Я. Франка, Л. Українки, М. Вовчка, І Котляревського, М. Коцюбинського, В.Стефаника, Г. Квітки-Основ’яненка, Ю. Федьковича. 167 років тому у Санкт-Петербурзі було надруковано перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. Відтоді «Кобзар» став головною книгою не лише для його автора, а й для українців загалом – тим, чим для іранців є «Диван» Гафіза, а для британців – п’єси та сонети Шекспіра. Вперше таке видання вийшло 1914 року у Львові. 1962 року факсимільну копію з меншими купюрами в тексті випустило видавництво АН УРСР. В колекції В.Брюховецького – факсимільне видання « Кобзаря» 1840 року. : Шевченко, Т. Г. Перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка / авт. передм. В.С. Бородін.-  К. :Дніпро,1974.- 114 с. Воно відтворює примірник, що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. : Шевченко : его жизнь и сочиненія : сборникъ матеріаловъ для полной біографіи Т.Г. Шевченка /сост. Ф.М. Пискуновъ.--К. :Типографія В.Л. Фронцкевича, 1878-230 с.- включає автобіографію, листування, спогади про Т.Г. Шевченка його друзів І.М.Сошенка, Н.І. Костомарова, І.Тургенєва, Я.П.Полонського, А.М. Лазаревського, розділ про значення особистості Т. Г. Шевченка для України, відгуки на смерть поета. Знайшли своє місце в колекції і цікаві видання  творів українського «Каменяра» - І. Франка видані як в Україні, так і поза її межами. Козловський О. Мірти й кипариси: посмертна збірка поезій / Видана під ред. і з передм. автора Івана Франка.- Л.:Україно-руська видавнича спілка,1905.-86 с.,  Іван Франко про соціялізм і марксизм :рецензії і статті 1897-1906 / Упоряд. Б. Кравцев.- New York :Prolog,1966.-258 с.-(Сусп. –політ. б-ка ;ч. 17). Франко, І. Я., Мойсей /І. Франко ; ред. Ю. Шевельов. Нью-Йорк : Укр. Вільна Акад. Наук у США,1968.-157 с. Франко, І. Я. Створення світу.- Ню Йорк :Оріяна,1969, 118 c. Цікаве довоєнне видання драми-феєрії «Лісова пісня» Л.Українки. - К.:Сяйво, 1929.-85с.-серії (Дешева б-ка красного письменства).

Ці та інші видання, як і твори авторів - представників сучасної української літератури, в поєднанні з виданнями 60-80 років роблять книгозбірню до певної міри унікальною, та дають можливість читачу поглянути на українську літературу в розвитку - від давньої української літератури до видань наших сучасників. Недаремно, особова колекція В’ячеслава Брюховецького одна з найулюбленіших серед студентів, викладачів, співробітників.

На одній з книг- дарунків Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик).- К.: Вид-во « Ярославів Вал», 2005.-270 с.  відомого прозаїка, критика, літературознавця, публіциста, громадського діяча та давнього знайомого В’ячеслава Степановича - Михайла Слабошпицького є дарчий напис: «Одному з найбагатших людей нації – В’ячеславові Брюховецькому,  який має Академію, що її побачив у своїй уяві, а далі зробив. З усією можливою адорацією і щиро 19.06.2006 р.».

З іменем В’ячеслава Степановича Брюховецького нерозривно пов’язано ім’я відродженої  Києво–Могилянської Академії. В одному з інтерв’ю він зазначив: « До академії я взагалі не мав досвіду роботи у вищих навчальних закладах. Тільки трохи викладав — у Національному університеті ім. Шевченка, в університеті культури, ще більше за кордоном — у США, Канаді. І я не маю досвіду тернистого шляху до ректорства. Я сам прийшов і сам написав наказ. Дуже цікавий документ — наказ №1 по Києво-Могилянській академії від 15.11.91 — «Я починаю працювати ректором», і ще «Я є президентом Києво-Могилянської Академії, це моя дитина». – в цьому короткому реченні 15 років подвижницької праці, зусиль, безсонних ночей, сподівань, розчарувань, мрій, звершень, досягнень. Одним із зримих досягнень – є відновлення, а практично створення університетської бібліотеки, яка  розпочала свою діяльність у лютому 1992 р. не маючи жодної книжки, а сьогодні фонд книгозбірні - близько півмільйона друкованих томів, понад  2 тисяч назв періодичних та понад 40 тисяч назв електронних видань. Особливою гордістю університетської бібліотеки є 46 приватних колекцій. І все це стало можливим, передусім, завдяки щирому прихильникові бібліотеки, книголюбу, книгознавцю, збирачу книг – В’ячеславу Брюховецькому. Завдяки численним добрим стосункам, а часто і щирій прихильності до Президента відродженої Могилянської Академії багатьох представників української діаспори, в різні часи, до бібліотеки надходили, передавались, дарувались, заповідались книжкові колекції визначних вчених, дослідників, меценатів, діячів української діаспори. Серед них особові книжкові колекції Юрія Паславського, Родини Стебельських, Тетяни та Омеляна Антоновичів (фундаторів Бакалаврської бібліотеки), Ярослава та Ольги Дужих, Омеляна Пріцака, Євгена Лащика та ін. «Історія нашої бібліотеки творилася на наших очах і до цього доклали зусиль різні за професіями, інтересами, фінансовим положенням люди, але всіх їх об’єднувало все життя одне захоплення – книги. Мені пощастило бути знайомим з власниками більшості колекцій, подарованих нашій бібліотеці, і я хочу підкреслити, що потрібно братися за описи не тільки історій їх створення, але й повернення в Україну» - зазначав В’ячеслав Брюховецький. 

Одна з найбільших універсальних за змістом колекцій наукової бібліотеки Володимира Старицького – вченого-мовознавця, поета нащадка князівського роду, небожа відомого українського письменника і драматурга Михайла Старицького була подарована до бібліотеки ним особисто у квітні 1993 р. Вона нараховує понад 12 тис. примірників. Особисті дружні стосунки між ним та В’ячеславом Брюховецьким засвідчує напис зроблений рукою В.Старицького на своїй книжечці : Старицький В. Пелюстки туги = Petals of the sorrow [s.l.] : Сліди Поетичних Зітхань, 1951.- 56 с. : іл. – « Милому Вячеславу Степановичу Брюховецькому від автора. В. Старицький. 30.04.1993р.» Олег Зуєвський поет, перекладач, науковець, педагог, колекція якого посідає чільне місце в книжковому фонді наукової бібліотеки, засвідчив повагу до В’ячеслав Брюховецький написом на збірнику своїх поезій  Голуб серед ательє. – Едмонтон, 1991: Об-ня Укр. Письм. "Слово", 1991.-98 с.: « До-рові Брюховецькому на спогад про Урбану.- Олег Зуєвський. 22.06.1991.» На збірнику статей - Одарченко П. Тарас Шевченко і українська література.- К.: Вид-во «Смолоскип», 1994. – 422с. – рукою автора написано» Високоповажному і дорогому Вячеславі Степановичу Брюховецькому з глибокою пошаною від автора. 14.04. 1997».

У 1989 році будучи професором-гостем Манітобського Університету у Вінніпезі Президент Національного університету» Києво-Могилянська Академія професор В’ячеслав Брюховецький ознайомився та зацікавився у різних виданнях Української Вільної Академії Наук (УВАН), що продукувались майже півстоліття. Професор В. Брюховецький офіційно звернувся до УВАН з проханням передати до НаУКМА комплект видань Академії та надсилати наступні видання і тим уможливити новому поколінню студентства доступ до широкого кола наукової інформації. Завдяки ініціативі, щирій зацікавленості та клопотанню В’ячеслава Степановича між двома науковими установами було складено «Угоду про співпрацю», за якою фонд бібліотеки було збагачено ще однією колекцією - наукову вартість якої важко оцінити. 14 березня 1997 року Бібліотека отримала 560 пачок книжок, вага яких - біля 10 тон. Цей вантаж становили  комплекти серійних видань збірники наукових статей і розвідок, історія українців Канади, та різні інші публікації видані УВАН протягом її п’ятдесятилітньої видавничої діяльності в Канаді. В 2004 році було підписано подібну угоду з УВАН у США, за якою НаУКМА отримала всі видання УВАН (біля 30 000 прим. ) не лише для свого використання, а і для всіх охочих бібліотек України (а це більш ніж 130 міських, районних, сільських бібліотек України, куди потрапили ці видання) .

Ім’я ученого, керівника  провідного вищого  навчального закладу України відоме в Україні та поза її межами.  Не дивно, що Брюховецький досить часто брав участь у різноманітних наукових конференціях, нарадах, семінарах, симпозіумах. То ж особова колекція поповнювалась новими науково-методичними розробками, збірниками матеріалів, привезеними  з цих відряджень, і які, (особливо щодо закордонних видань) важко знайти в інших бібліотеках. Серед них: Touchstones for a Modern University Culture :XIIth Triennial Conference, Brussels, 11-14 July 1999 : Proceedings /co-ord. and ed. by Dr. John Nolan-Brussels :IAUP,1999 -101 p., Quality Assurance for Open, Distance and eLearning :Issues for Developing Countries /John Daniel.-[Sevres] :[s. n.], 2006.-14 p., Quality Assurance and the Challenges of the Bologna Process for Developing and Transition Countries /Pavel Zgara.-[Sevres] :[s. n.], 2006.-5 p., Wealth of Diversity : the role of universities in promoting dialogue and development : Highlights 2004 General Conference /International Assosiation of Universities.- Sao Paulo :International Assosiation of Universities,2005.-196 p., Universities and the Media : a partnership in institutional autonomy? : proceedings of the Seminar of the Magna Charta Observatory 17 September 2004 /Umberto Eco...[et al.].-[s.l.] :Bononia University Press, 2005.141 p. , Report on research and creative work University of Pretoria : report on research and creative work / edited : M. Botha. -Pretoria : University of Pretoria, 1999., Atti del convegno : la partecipazione democratica nella scuola dell'autonomia : convegno nazionale promosso da Libera e realizzato in collaborazione con instituzioni, enti locali e associazioni nelle citta di Roma, Firenze, Palermo, Napoli, Cuneo, Milano. -Palermo : s. n., 1998. -104 p., Unesco regional conference on Human Rights Education in Europe : 18-21 september 1997, Turku / Unesco. -Turku : Abo Akademis truckeri, 1997. -32 с. Матеріали робочої групи з розроблення концепції розвитку наукової сфери України / уклад. О.С. Галелюка. -К. : ВД "Академперіодика", 2006. -89 с., Вища освіта і наука -- найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку : інформ. –аналіт. матеріали до засідання підсумкової колегії М-ва освіти і науки : 24 берез. 2005 р., м. Київ. - К. ,2005. -115 с., Можливі шляхи реформування аспірантури/доктурантури в Україні : матеріали семінару у Львів. Нац. Ун-ті ім. І.Франка 27-29 квіт. 2001 р. / ред. М. Зубрицька. –Л.: Центр розвитку магістер. Прогр. Львів. нац.  Ун-ту ім. І. Франка, 2001. -98 с.

Багато видань з особової колекції В’ячеслава Степановича розкривають перед уважним читачем не тільки свій зміст, але й розповідають про шляхи, якими вони потрапили до стін Наукової бібліотеки. Чого варта тільки «географія» видань! Це Україна, Росія, Білорусія, Чехія, Болгарія, Іспанія, Польща, Бельгія, Австрія, Франція, Англія, Німеччина, США, Бразилія, Канада, Австралія, Аргентина.

Книжки є свідками нашого життя, а зібрані в особову колекцію, ще й цікавим матеріалом до біографії. «Брюховецьким у їх таку завжди, де б то не було, гостинну (й начитану!) хату іще один том. З найкращими побажаннями Мих. Стрельбицький. 25.02.1976.» - написано на титульній сторінці збірки поезій Стрельбицького М. «Незрубай-дерево», виданої в Одесі 1976 року. Збірку Олеся Силина Народ мій є! Народ мій завжди буде!. – К., 2003 з частиною публікацій її автора протягом півстоліття було видано за сприяння Міжнародного Фонду « Україна-3000». Призначення цієї книги – привернути увагу громадськості до пам’яток історії та культури України, які становлять найвищу національно-духовну цінність кожного цивілізованого народу.  Природньо, що родина українських інтеліґентів Брюховецьких долучилась до проекту цього видання, що засвідчує дарчий напис автора книги «Високодостойному, дружньому і милому мені подружжю Лесі та В’ячеславові Брюховецьким – Олесь Силин, з давнім і щонайщирішим сердечним почуттям до Вас та незабутніми спогадами нашої спільної боротьби за відродження славетної « Києво-Могилянської академії». А також з глибокою вдячністю Вам за помірну допомогу у виданні цієї книжки-«фоліанта». О. Силин, 10.02.2004 р., м. Київ».

В родинах, де не уявляють свого життя без читання, де існує культ книги, до формування домашньої бібліотеки, як правило, долучаються всі. Тому частина книжок потрапила до особової колекції завдяки дружині В’ячеслава Степановича – відомого українському кінокритика, журналіста, редактора журналу Кіно-Театр, викладача «Києво-Могилянської академії» - Ларисі Іванівні Брюховецькій. «На світлу згадку Ларисі Брюховецькій. Найсердечніше- Емма Андієвська 16.08.1996р.» - Emma Andijewska - [Munchen: s. n.,1994.] :ill.  «Вельмишановній п. Ларисі Брюховецькій з глибокою повагою і теплим почуттям - Автор» - Мазур Н. Сценічні інтерпретації балетних українських композиторів: Нав. посіб. – К.: Абрис, 2000. – 106 с. Долучаються до поповнення  батькової колекції і доньки Оксана та Ольга.

 «В’ячеславу Брюховецькому, на спомин нашого круїзу по Дніпру, з поклоном – Віра Вовк. 1989. Ріо-де Жанейро» - напис на книжці-дарунку : Вовк В. «Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія -Rio De Janeiro : ompanhia brasileira de artes graficas, 1982.-72 с. Йдеться про круїз по Дніпру, зорганізований спілкою письменників до 175-ї річниці від дня народження Т. Шевченка у 1898 р. Із спогадів учасниці тих подій Катерини Мотрич: «Ковчег для Атлантиди» опублікованих в збірнику до 60-річчя В.Брюховецького // Той, хто відродив Могиляку / Редкол.: В. Панченко, В. Моренець, Т. Ярошенко та ін.; Упоряд.: В. Панченко, В. Моренець, Т. Ярошенко. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.52-66. «…В’ячеслав Брюховецький зникав із теплоходу, як тільки він зупинявся у якомусь черговому порту…Повертався незадовго до відправлення і щоразу казав мені пошепки: « Катя, я й тут започаткував осередок Руху. Говорив про це грайливо і ніби між іншим. Творив перші сторінки нового літопису, нової української історії…». Сьогодні чомусь забули імена тих людей, які реально багато вклали у створення Народного Руху, хоч при бажанні, навіть книги, що зберігаються в особовій колекції, В’ячеслава Брюховецького можуть засвідчити цю історичну подію. Ось деякі з них: Народний Рух України за перебудову : програма, статут.- К.: Смолоскип, 1989. - 40 с., Три дні вересня вісімдесят дев'ятого: матеріали Установчого з'їзду Народного руху України за перебудову / Ред. М. Горинь ... [та ін.]. - К.: Україна. Наука і культура, 2000.- 495 с., IV Великі Збори Народного Руху України : 4-6 груд. 1992 року : стенографічний звіт /Ред. Є. Жеребецький, Н. Мурченко.- К.: Секретаріат Народного Руху України, 1993.-262 с. Народний Рух України :державність, демократія, реформи / Упоряд. О. Бондаренко.-К. : Софія,1994.-61 с., Біла книга "чорного вівторка" / Упоряд. В. Цимбалюк, М. Бичек, О. Лодзинська. – К. :Секретаріат Народного Руху України, 1995.-285 с. :іл., The Popular Movement of Ukraine for Restructuring - RUKH : Program and Charter /ed. by G. Sajewych, A. Sorokowski.- K.(Ukraine) : s. n.,1989.- 50 p.

В особовій колекції професора В. Брюховецького, зібрані різноманітні видання, що говорить про надзвичайно різнобічні інтереси власника. Поряд з монографіями це твори класичної, художньої, популярної літератури, збірки наукових праць та поетичних творів, матеріали конференцій, довідкові видання та ін. Долучені до колекції також і  періодичні видання з мистецтва, літератури, історії, економіки, освіти, права, релігієзнавства, міжнародних відносин, політики. Серед них: Арка: український щоквартальний часопис культури, мистецтва, літератури, науки.- К. :[б.в.],1993--, літературно-мистецький часопис, що виходив у Мюнхені як додаток до газети «Українська трибуна». На його сторінках - твори авторів, що сповідували ідеї новоствореного Мистецького Українського Руху. Значну історико-культурну та наукову цінність становлять видання, що видані поза межами України, особливо завдяки представникам української діаспори США, Канади, Європи : Український історичний :журнал історії і українознавства - Нью-Йорк :Українське історичне товариство, 1963--, Studia ucrainica.- Ottawa :University of Ottawa Press, 1978-1988 -- (Etudes ukrainiennes de l'Universit e d'Ottawa=Ukrainski studii Ottavskoho universytetu =University of Ottawa Ukrainian studies), Записки УММАН=Notationes Academiae Scientiarum Monhylo-Mazepianae Ukrainensis.- Париж:[УММАН], Nationalities papers.-[New York] : Association for the Study of the Nationalities of the USSR and Eastern Europe,[1972]--,  Nationalities papers-Charleston: Association for the Study of the Nationalities (USSR and East Europe)--, Альманах Українського Народного Союзу.- Джерзі Ситі , Ню Йорк. 1910 --, Самостійна Україна.- К. : Самостійна Україна, 1949 --, Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. Праці Історико-філософської секції .- Львів ;Наук. Т-во ім. Т.Г. Шевченка, Мюнхен ; Париж ; Нью Йорк, 1924 --, Інформаційний бюлетень Української Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі.- Париж. 1999 --; The Ukrainian Reviev :a Quarterly Journal of Ukrainian Studies.-London :The Association of Ukrainians in Great Britain; Літературно-науковий вістник.- Мюнхен :[б.в.],1948-1949.

Цікава добірка періодичних видань польською мовою.: Polish studies for foreigners ...-Krakow : Polonia Institute, 2001- йдеться про проблеми вищих навчальних закладів Польщі ; Часопис - Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukrainskich Uniwersytetow.- Lublin :Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej, 2004-- розповідає про інтелектуальне життя польського та українського суспільства. Про історію, політику та міжнародні відносин в країнах Східної Європи можна прочитати на сторінках -  Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej.-Lublin :IESW, 2003--, Biuletyn Instytutu Pamiñeci Narodowej.-Warszawa :IPN-; історію церкви взагалі та діяльність лютеранської церкви Польщі - Zwiastun dwutygodnik ewangelicki.-Bielsko-Biala:Wydawn. Augustana,-v.; питання польської літератури, драматургії -  Dialog :miesiecznik poswiecony dramaturgii wspolczesnej.-Warszawa:Dialog,[1965-]-.Серед періодичних видань України поряд з добре відомими  часописами такими як «Всесвіт», «Вітчизна», «Слово і час», «Київ», «Київська старовина», «Людина і світ», «Україна», «Українознавство», «Пам'ятки України» є рідкісні - які видавались обмежений час певними інституціями: Зона :громад. та літ. часопис Всеукраїн. товариства політ. в'язнів і репресованих.- К. --, Чаша: між нар. духовн. журн.- К.: Київ Видубицький чоловічий монастир, 1996 --, ДАНІ (Допомога авторам нових ідей): наук. –практ. інформ. журн.- К. :ТОВ "Оранта",1995--, Рогатинскі світанки: літ. Часоп. Гімназії ім. В. Великого.-Рогатин. - 1992--, Наше минуле :журн. незалежної іст. думки.-К. :[б.в.],1918-1919. - К.:Вид-во М. Коця, 1993--, Четвер : часопис текстів та візії. – Л.: Лілея-НВ, 1989 --, Свобода висловлювань і приватність: щокварт. дод. до інформ. –аналіт. бюлетня "Права людини".- Х.: Харків. правозахисна група--, З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і документ. журн. - К. :Сфера, 1994-- Весняний поріст: літ. альм. - Івано-Франківськ: Укр. гімназія № 1 .- 1996 --, Полікультурний світ: Вид-во Європ. ун-ту, 1997 --, Первоцвіт: літ. –мист. альм.- Л., :[б.в.], 1999--, Синергія: аналіт. журн. з менеджменту.- К.: Центр інновацій та розвитку, 2000. 

Часописи потрапляли до особистої бібліотеки В’ячеслава Брюховецького в різний спосіб. Ось як він згадує часи свого навчання на факультеті журналістики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, та спілкування з професором А. О. Іщуком, що викладав курс української літератури 20-х років. …«Отак я почав приходити до Арсена Олексійовича, і він давав мені читати книжки та журнали із своєї бібліотеки. Радив — ось це, ось це. Перечитавши, я повертав ці пожовклі літературні раритети і брав інші. Якось Арсен Олексійович відгорнув чергову купку журналів, що я повертав йому: «Заберіть собі, все-одно (він назвав одне поважне прізвище) все собі позабирає, не повертає взятого, вже майже й нічого не залишилося». Так у моїй книгозбірні з'явилося кілька номерів «Життя й революції», «Червоного шляху», «Української хати». Тепер вони у фонді наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії.»  Закономірно, що до зібрання періодики особової колекції В. Брюховецького ввійшли і видання НаУКМА, з яких можна дізнатись про події з життя університету за різні роки: Академічна панорама: інформ. вид. Національного університету "Києво-Могилянська академія".- К.:НаУКМА, Кур'єр УКМА. - 1992-1993; Урок української : наук. – публ. журн. –дайджест.-К. : НаУКМА, 1999--; Могилянські джерела :часоп. - К. :НаУКМА, 2000 --; Вибори та демократія :наук. –просвітн. правн. журн.- К. :Ін-т виборчого права, НаУКМА, 2004--; Мандрівець: журн. гуманіст. студій. – Тернопіль, НаУКМА, 1993-, Центр Європи : всеукр. молодіж. журн. - К. :НаУКМА.-.

 Чимало в колекції і книжок про Києво- Могилянську академію  від її історичного минулого : Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія -К.: Вища шк., 1981.- 220 с. Горбенко Є. В. Києво-Могилянська академія :архітектурний нарис - К.: КМ "Academia", 1995.-55 с. до матеріалів міжнародних наукових конференцій, збірників наукових праць: наукових записок, випусків магістеріуму, культурологічних студій, матеріалів студентських конференцій, щорічних могилянських читань, інавгураційних лекцій визначних науковців, календарів-довідників, біобібліографічних покажчиків серії « Вчені НаУКМА», тощо.

Збагачено колекцію монографіями, науковими дослідженнями, підручниками, методичними розробками, збірками – авторів – професорів, викладачів НаУКМА. Серед них книги з дарчими написами професорів: В. Моренця, С. Квіта, В. Панченка, Л. Масенко, В. Якушика, , І. Лук’яненко, світлої пам’яті В. Горського, Ю. Павленка, Ю. Мицика, Ю. Шаповала, М. Глибовця, В. Оссовського, М. Собуцького, Шалагінова Б., Івахненкова С., Петрової О., Артикуци Н., Семигіної та ін.

Автографи професорів, викладачів НаУКМА є і на авторефератах їх праць на здобуття вченого ступеню. Це роботи В. Агеєвої, І. Григи, В. Панченка, Ю. Павленка, Ю. Завгороднього, Л. Масенко, О. Брюховецької, Р. Семків, І. Лукьяненко. За електронним каталогом до особової колекції входить 108 назв авторефератів (з 1961 по 2006 роки видання). Більша частина з них - літературознавчі дослідження з української літератури та літератур народів світу, теорії літератури, компаративістики, мистецтвознавства, загальної психології та ін. Є серед них і ті на захисті яких професор Брюховецький був офіційним опонентом, або науковим керівником. «Дорогому В’ячеславу Степановичу з подякою за наукове керівництво і з любов’ю»: Зражевская Н.И. Методологические проблемы литературоведения в журнале "Критика" (1928-1940 гг.) : автореф. дис… канд. филол. наук - К.: [б.в.], 1991.-19 с.

Особливе місце в колекції займають видання з позначкою - «рідкісне». Це книги надруковані у невеликій кількості, прижиттєві (особливо перші видання класиків літератури, науки, видатних діячів громадського та політичного життя) з дарчим написом автора, автографом, з цікавими в історичному або художньому відношенні екслібрисами, з додатковими вкладеннями, а також книжки, видані поза межами України; праці українських наукових інституцій та літературно-мистецьких осередків, а саме: Українського Наукового Інституту, Українського Вільного Університету, Української Вільної Академії Наук ( США, Канада); Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка (США, Канада, Франція) та інших: Сочиненія Г.П. Данилевскаго : в 24 т. - СПб. : Изданіе А.Ф. Маркса, 1901. (Приложеніе къ журналу "Нива" на 1901 г.), Андреевъ Л. Разсказы - СПб. :Изданіе товарищества "Знание", 1902, Липинський В. Листи до братів-хліборобів : про ідею і орґанізацію українського монархізму писані 1919-1926 р.- Нью Йорк : Булава, 1919-1926.-580 c., Герасимович І. Голод на Україні : з 39 образками і діяграмами. - Берлін :Укр. сл., 1922.- 295 с.-(Б-ка укр. сл. ;ч. 31), Єфремов С.О. Історія українського письменства -К.; Ляйпціг :Укр. накладня, 1924.-2 т., Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики : спроба літ. – наук. методології / Прага :Укр. Громад. Вид. Фонд, 1925, Українська книга 16-17-18 ст. / Ред.: М.О. Макаренко, С.І. Маслова.- К. :Держ. вид-во України, 1926.- 435 с.- (Труди Укр. наук. Ін.-ту книгознавства -т.1), Радзикевич В. Історія української літератури - Мюнхен : Вернигора, 1947.-2 ч., Буревій К. Павло Полуботок : історична драма на 5 дій.- Мюнхен :Накладом вид-ва "Орлик", 1948.-100 с., Дудко Ф. Великий гетьман : історич. роман -Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948.-216 с., Гнатюк Оля. Прощання з імперією : укр. дискусії про ідентичність. - К. : Критика, 2005.-525 с. Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. Праці Філол. секції.- Львів ; Мюнхен  ;Париж ; Нью Йорк : Наук. Т-во ім. Т.Г. Шевченка,1924., Капустянський М. Українська збройна сила й українська національна революція. - Саскатун: Новий шлях,1936.-49 с., Похід Українських Армій на Київ -- Одесу в 1919 році :(короткий воєнно-іст. огляд) Мюнхен :Вид-во Хвильового, 1946,. Певницкій В.Ф.Воспоминанія о покойномъ митрополите Кіевскомъ Арсеніе -К. :Типографія В. Давиденко, 1877.-195 с., Голубев С. Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники :(опытъ историческаго изследованія). - К. :Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго ;Типографія С.В. Кульженко, 1883-1898, Скальковский А. Исторія новой-сечи или последняго коша запорожскаго сечеваго архива :удостоенная почетнаго отзыва императорской академии наук. - Одесса :Типографія А. Шульце, 1886., Положеніе о преміи имени Преосвященнаго Михаила, епископа Курскаго и Белгородскаго, учрежденной при Кіевской духовной Академіи.- [К. :Киевская духовная Академия, 1888], Кієво-Подольская Успенская Соборная церковь : историко-статистическое изследованіе : (писано на Евгеніе-Румянцевскую премію) Іеродіакона Антонина. - К.: Типографія Г.Т. Корчакь-Новицкаго, 1891.-113с., Систематическій каталогъ книгъ библіотеки Кіевской Духовной Академіи /составленный библіотекаремъ Академіи А.С. Крыловскімъ. - Кіевъ :Тип. Г.Т. Корчакъ-Новицкаго : 1896-1915; Тип. Акц. О-ва "Петръ Барскій въ Кіеве",-13 вып. в 5 т.

Прикрасою будь-якого книжкового зібрання є альбоми - ілюстровані видання з репродукціями картин, малюнків, креслень, світлинами та пояснювальним текстом до них. В особовій колекції це прекрасно видані альбоми –  що відтворюють картини художників - представників сучасного мистецтва України: Олександр Саєнко : Альб. / Упоряд. Н.О. Саєнко .- К. : Мистецтво, 1980.-68 с.: іл., Роман Сельський: живопис, графіка : альб. / Упоряд. Г.С. Островський. - К. : Мистецтво, 1988.-110 с. :іл., Надія Лопухова : альб. / Авт.-упоряд. Л.І. Дмитрова. - К. : Мистецтво 1981.-110 с. :іл. Про чудові храми України та церковну архітектуру можна дізнатись більше гортаючи сторінки видання - Храми України :альбом = Churches of Ukraine /Упоряд. Л. Прибєга.- К.: Мистецтво, 2000.-295 с. :ил., фото. Краєвиди України та скарби її музеїв від Карпат до Криму представлені у виданнях: Слобідська Україна :образи часу Юрія Ворошилова. - [б. м.] :["Ектів Стар"],[2004].- :іл., Симферопольский альбом /ред.-сост. А. Тархов.-Симферополь :Таврия, 1996, Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : альб. / Ред. О.А. Кратюк.- К. : Мистецтво, 1991.-208 с. :іл.-(Скарби музеїв України), Феодосійська картинна галерея ім. І.К. Айвазовського : альб. = Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского = The Aivazovsky picture gallery in Feodosia /Авт. вступ. ст. і упоряд. С.С. Полун. - К. : Мистецтво,1981.-127 с. Серія (Майстри народного мистецтва) представлена в колекції альбомом Георгій Гарас : альб. /Авт. вступ. ст. А.Ф. Яківчук -К. :Мистецтво, 1972. - :іл., подарований В’ячеславу Степановичу дружиною Ґ. Гараса « На пам’ять дружина автора Євдокія Петрівна дорогому В’ячеславу Степановичу. 24.03.72 р.». Письменник-початківець В.Брюховецький не раз у своїх статтях та нарисах розповідав про заслуженого майстра народної творчості з Буковини Ґеорґія Гараса. Однією з його перших друкованих праць став нарис - « Коли очі вбирають красу», опублікований в газеті Радянська Верховина в жовтні 1971року. Події Помаранчевої революції, безпосередніми учасниками яких були студенти та співробітники НаУКМА зафіксовані на світлинах видання: Ми йдемо! = We are marching! : НаУКМА. Жовтень-грудень 2004 р., Хроніка подій / Упоряд. текстів Т. Шаповаленко. - К.: ВД "КМ Академія", 2005.- 197 с. : фото.

Книжкове зібрання будь-якого науковця, крім культурологічної цінності, дає можливість визначити спрямованість його наукових пошуків у різні періоди творчості, особисті контакти з діячами культури та мистецтва, відомими політиками. Книгозбірня В’ячеслава Брюховецького це унікальна колекція письменника, літературного критика, журналіста, науковця, професора, громадського діяча, засновника та президента НаУКМА. Це засвідчують дарчі написи на книжках - від зворушливого напису дитячою рукою « під лінієчку» з подякою за цікаву зустріч від бібліотечного гуртка Гайворонівської школи, що на Кіровоградщині (Олів’є Ж. Зникли два птахи: Повість. – К.: «Веселка» )до написів таких відомих особистостей як Б. Антоненко-Давидович, С. Павличко, М. Жулинський, Б. Кравців, Т. Салига, В. Дончик, Ю. Мушкетик, Г. Штонь, М. Коцюбинська, І. Римарук, М. Чмихов, О. Апанович, Л. Донченко, О. Пахльовська, П. Ротач, Р. Шпорлюк, М. Стрельбицький, Ю. Вознюк, П.Загребельний, З. Бзежинський, О. Мороз та ін.

Особливістю цієї колекції є те, що вона весь час поповнюється, рухається, спілкується з читачем, навчає, вона продовжується, як продовжується життя, як продовжується викладач у своїх учнях. Ось дарчий напис одного з них – Дмитра Дроздовського, студента Національного університету «Києво-Могилянська академія», лауреата Міжнародної літературної премії імені О. Гончара, автора низки статей та декількох книг:  «Вельмишановний В’ячеславе Степановичу! Дозвольте мені подарувати цю книжку. Як на мене це свідчення того що ми, студенти, усвідомлюємо наукову спрямованість Києво-Могилянської академії, відчуваємо її гуманітарну українську ауру, її дух. Бажаю Вам гармонії і злагоди, добробуту і здоров’я, сил для відновлення-оновлення українського суспільства, формування української національної еліти! З повагою- Д. Дроздовський .- Дроздовський Д. Енергетика мовомислення : тріумвірат мови, мислення та людини : [Енеолінгвістичний дискурс].- Одеса: Фенікс, 2005. - 226 с.

Крім різних видів друкованої продукції книжок, альбомів, періодичних видань тощо, В’ячеслав Степанович передав до наукового архіву бібліотеки унікальні особові документи. А оскільки архівні матеріали потребують дещо іншого описання та зберігання їх зібрано в науковому архіві, який  створено в травні 2001 року.

Значну частину свого життя Брюховецький В.С. присвятив науково-творчій діяльності. Його  творчість відзначається тематичним і жанровим розмаїттям. Слід зазначити, що тривалий період праця над критичними статтями були, власне, підготовкою до написання дисертації і здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук “Природа, функції і метод літературної критики”, захищену у 1986 році, в якій автор розглядає природу літературно-критичної діяльності, її соціально-естетичні засади, сучасні форми вираження та історичну еволюцію, конституючу основу та методологічний апарат критики. Дисертація являє собою машинопис на 348 аркушах.

У чималому за обсягом архівному фонді Брюховецького В.С. відклалися рукописні, машинописні та друковані матеріали. Трапляються варіанти статей та рецензій.

У творчому доробку Брюховецького чимало статей, присвячених методологічним проблемам української літературної критики, а також статті про діалектику національного й інтернаціонального, про критичне мислення про типове в критиці, про критику в системі естетики, про засади теми і проблеми, які піднімалися в українській літературній критиці М. Жулинським, Сивоконем Г., Суровцева Ю. та ін.

Крім того, є чимало статей і рецензій. Наприклад, про книгу Нудьги Г. “Слово і пісня”, в якій Брюховецький В. висловлює міркування про феномен українських пісень, дум і балад. А також про критичні статті Нуйкіна А., Суровцева Ю., Куликова Г., Никонорової О. Є (“… А зміст - життя”) є в нього і стаття “Проблема розвитку морально-етичних традицій”, написана у співпраці з Сивоконем Г. та  Шпильовою О.

В архівному фонді зберігаються  статті українських і російських критиків про творчість Брюховецького В.С. Наприклад, у статті Бурляй Ю. “Критика должна быть научной” розглядається стаття В.С. Брюховецького “Специфіка і функції літературно-критичної діяльності”. Серію статей Брюховецький В.С. присвятив українській та зарубіжній класичній літературі (Шекспір В., Гарсія Маркес, Добролюбов М. “Уроки реальної критики”, “Слово о полку Ігоревім”, Кочерга І. та ін.)

Значну частину архівного фонду Брюховецького В.С. складають його статті та рецензії про творчість та проблематику творів сучасних українських поетів, прозаїків. Зокрема, про людину праці в творчості Симоненка В., про владу землі для селянина та витоки духовності у творах Харчука Б., про книгу “Сад нетанучих скульптур” Костенко Л., зображення війни у творах Дімарова А., Тендрякова В., відтворення життя Тараса Шевченка у романі Шевчука В. “Син волі”, про поезії Щербака Ю. (“Поетичний знак доби чи твори мосьє Журдена”) і Мовчана П., твори молодих авторів та про першу книжку віршів Малковича І., творчість Дрозда В., про тритомник Тютюнника Г., перекладений російською мовою, вірші Грабовького В., Кичинського А., Чернілевського С., про ідейно-тематичну збідненість українського сонета (Гей В., Журба К., Каширіна Л. та ін.), специфіку жанру повісті, про п’єсу Щербака “Стіна”, творчість Хвильового М. (машинопис статті “Романтик з непоступливою вдачею”), Зерова М., Тютюнника Г. та ін. Брюховецький В.С. збирав матеріали, глибоко досліджував і багато писав про творчість Сенченка І.: “Цей серйозний дитячий світ”, “У вашому творі невідхильна правда...”, “Сенченко – критик”. Є також рукописні та машинописні нариси, статті, вступна стаття до книги І. Сенченка  І. Ю. Оповідання. Повісті. Спогади. Ред. кол.: В.С. Брюховецький та ін.; Упоряд. і прим. М.М. Гнатюк; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка АН УРСР. - К., 1990.

Є кілька статей та інших документів про життя і творчість Доленго М. Серед них виділяється машинопис із авторською правкою стаття Брюховецького В.С. “Глибінь слова”.

Низка статей Брюховецького В. присвячена українському химерному романові (Земляк В., Гуцало Є., Ільченко О.): машинописи статей “Не садами Семіраміди”, “...Бо глухий не засіє поля”, “Ви про що?” або ж “Всіх оказій не відповіси” та про його дослідників (Бабишкін О., Владко В., Зуб І.).

Серед архівних документів є кілька рукописних і машинописних статей написаних  для довідників та енциклопедій.

Публіцистика Брюховецького В. складається зі статей про читача і літературу, про необхідність збереження культових споруд і художніх цінностей (стаття “Соломонове рішення”), про вирішальну роль людини у процесі перебудови, про видання творів Шекспіра В., про значення книги в житті школярів. Всього близько 20 публіцистичних статей.

Листування у фонді представлено листами Ковганюка С., Дзюби І., Ільницького М. та ін.

Серед біографічних документів та матеріалів до біографії є й такі матеріали, наприклад, як: Дипломи, посвідчення, характеристики тощо.  У фонді є також заявка до видавництв “Дніпро” і “Знання” на включення до видавничого плану літературно-критичних портретів, видавничий договір про видання книги Брюховецького В. “Микола Зеров”.

В архівному фонді Брюховецького В. відклалися документи, що були зібрані і використані під час роботи над критичними статтями. Це – листи, витяги і вирізки з газет, журналів, уривки з біографій та інші документи про Хвильового М., Зерова М., Симоненка В., Сенченка І.  та ін.

Є також нотатки Брюховецького В., зроблені власноруч під час роботи над “Записками ВУАН”, Гете та Шевченка, про життєвий і творчий шлях Кочерги І.

Окремо стоять в описі підбірки публікацій про українські мотиви в російській і польській літературах та про українську літературу в англійській критиці.

У фонді є також окремі публікації та підбірки статей Грабовича Г., Мороза В., Рубчака Б., Тарнавського О., Соловей Е., Донцова Д., Білецького О., Зерова М. (“Європо-просвіта-освіта-лікнеп” – машинопис, а також уривки з його біографії, листування, публікації, фотографія та ін.), Бабишкіна О. та ін.

Багатогранність творчої, громадської та організаційної діяльності Брюховецького В.С. суттєво доповнюють програми наукових конференцій, запрошення на творчі заходи та документи (протоколи, заяви, пояснювальні записки) про антирадянську діяльність працівників Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка.

Крім безумовної культурологічної цінності особова колекція та архів В.Брюховецького –  унікальні ще й тому, що почали своє життя разом з відродженням Національного університету «Києво-Могилянська академія», поповнювались та розвивались разом з ним і вже стали його невід’ємною часточкою. А за відомим висловом:  «Час плинний, Києво-Могилянська академія вічна».

 

Колекція повністю представлена в електронному каталозі

Інформація про колекцію - див. статтю Ярошенко Т. О. Колекція В'ячеслава Брюховецького в Могилянській бібліотеці / Тетяна Ярошенко, Тетяна Патрушева // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 11. - С. 17-20.

Дончик В. Спочатку - слово. Але й діло теж спочатку / Віталій Дончик. // Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В'ячеслава Брюховецького / [упоряд. : В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко]. - К. : [Києво-Могилянська академія], 2007. – С. 130-140.

Опис 1 справ постійного зберігання в науковому архіві.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.