Веніамін Еппель – інженер за освітою, відомий український дослідник, науковий співробітник лабораторії «Чисельних методів в геотехніці» Київського національного університету будівництва і архітектури, редактор та організатор науково-технічного збірника «Основи і фундаменти» цього ж університету. За покликанням душі В.Еппель був лінгвістом, співавтором перших російсько-українсько-англійських словників у галузі інженерної геології, механіки ґрунтів та фундаментобудування. Також захоплювався українською літературою. Здійснював копітку роботу по упорядкуванню словника українських псевдонімів: у 1999 році вийшла його книга «Нові матеріали до словника українських псевдонімів», у 2004-му і 2009-му роках – «З нових матеріялів до словника українських псевдонімів».

Станом на 1.01.2023 р. колекція нараховує16198 прим. / 13630 назв.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою