Ця колекція почала збиратися батьком Павлом Арсентійовичем, а потім продовжувалася його сином Юрієм Павловичем. Обидва були істориками. Юрій Павлович з 70-х років минулого століття працював у відділі історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії Академії наук України науковцем, потім, протягом 1969–71 рр., працював ученим секретарем відділення економіки, історії, філософії та права АН УРСР.
Колекція складається з 1550 примірників книжок, авторефератів, монографій та періодичних видань здебільшого історичного нахилу (історіографія, історія країн світу, але головне - це історія СРСР, Росії та України). І хоча можно сперечатися з приводу об’єктивного викладення матеріалу та помітному впливу марксистсько-ленінських ідей у цих документах, але все ж вони мають історичну та наукову цінність.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.