У грудні 2006р. почала надходити приватна книгозбірня Артема Амвросійовича Москаленка, ученого мовознавця-україніста, доцента Одеського державного університету, зав. кафедрою української мови. Колекцію подарувала його донька – Надія Артемівна Москаленко, кандидат філологічних наук.

Бібліотека Артема Москаленка, яку він дбайливо збирав протягом понад 50 років, посідає належне місце серед приватних колекцій видатних вчених, громадських діячів у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА. Вона нараховує кілька тисяч томів, і наші фахівці провели науково-дослідну роботу по упорядкуванню та вивченню книгозбірні.

Відзначаючи значний обсяг, багатогранність бібліотеки А. А. Москаленка, варто підкреслити, що таку бібліотеку могла зібрати й створити лише людина з дуже широким лінгвістичним видноколом. Вчений йшов від своїх знань до книгозбірництва. Книжки в його бібліотеці не опинялися випадково, а збиралися цілеспрямовано, адже видання не тільки накопичувалися, а й активно залучалися до численних досліджень.
Ми впевнені, що неоціненну бібліотеку А. А. Москаленка буде збережено для наступних поколінь.
Станом на 1.01.2021 р. фонди колекції становлять 4100 прим.

Артем Амвросійович Москаленко (1901-1980 рр..), один із найвидатніших учених мовознавців-україністів, народився 2 листопада 1901 року в родині селянина с. Григорівки, Червоноармійського району (нині – Вольнянський) Запорізької області. Він почав опинився у 1939 році в Одеському університеті на посаді доцента, а після захисту кандидатської дисертації у 1940 році працював на посаді завідувача кафедри української мови впродовж 34 років, до виходу на пенсію у 1974 році. Саме в Одеському університеті Артем Амвросійович розгорнув свою невтомну діяльність як учений мовознавець-україніст широкого профілю, підготувавши тут і опублікувавши свої численні праці.
Найбільшу наукову зацікавленість у А. А. Москаленка викликала українська діалектологія, історія української мови та історія українського мовознавства.
Значна частина опублікованих праць А. Москаленка стосувалася саме української діалектології, зокрема, його кандидатська дисертація, що була опублікована у скороченому вигляді, «Конспект лекцій з української діалектології». Чимало публікацій присвячено історії української мови: «Лексика, Лексикологія. Лексикографія» (Одеса, 1973), «Українська історична лексикографія» (Одеса, 1972), «Українська лексика першої половини ХІХ ст.» (Одеса, 1969), «Лексика української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Одеса, 1972), що були першою спробою цілісного нарису української історичної лексикології. Проте найвідчутнішим досягненням ученого були роботи з історії українського мовознавства, над якими він плідно працював протягом останніх років свого життя і які здебільшого випливали із спецкурсів, залюбки читаних ним перед студентською аудиторією. Це «Нарис української лексикографії» (К.: Рад. школа, 1961.- 162 с.), «Нарис історії української діалектології (Вип. І-ІІ.- Одеса, 1961-1962.- 48 і 124 с.), «Історія українського правопису: Радянський період» (Одеса, 1968.- 61 с.), «Український правопис: Бібліографія, матеріали на допомогу науковій та учбовій роботі» (Одеса, 1971.- 75 с.), «Нормалізація української літературної мови» (Одеса, 1974.- 84 с.) та ін.
На жаль, чимало праць ученого залишилось в рукописах, зокрема, такі, як «Синтаксис українських грамот ХІV-XV ст..», «Історична граматика української мови», «Історія української літературної мови», «Історія українського правопису», «Граматична нормалізація української літературної мови». У багатій власній бібліотеці вченого є унікальна колекція українських граматик, що коли-небудь виходили друком.
Артем Амвросійович був талановитим викладачам, дбайливим вихователем і наставником молоді. Він виховав не одне покоління викладачів української мови і літератури, які працювали і працюють в усіх куточках України. Ним підготовлено 25 кандидатів філологічних наук, серед яких професори Й. О. Дзендзелівський та С. П. Бевзенко, котрі стали докторами, а В. Є. Панченко – колишній віце-президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою