Колекція Віри Львівни Рінберг (1909-1995) складається із наукових праць, присвячених проблемам мовознавства. Серед них цінні видання ХIХ ст. – початку ХХ ст., які вже є раритетами, а також книжки, які можуть зацікавити не тільки мовознавців та істориків. Віра Львівна Рінберг – автор близько ста наукових публікацій із старослов’янської мови, історії давньоруської, української та російської мов, сучасної російської мови, методики викладання лінгвістичних курсів у вищий та середній школах. Найбільш відома В.Л. Рінберг як спеціаліст у галузі синтаксису, головним чином історичного. Її докторська дисертація та монографія “Давньоруські складні конструкції і їх сучасні паралелі” (К., 1975) і “Конструкції зв’язкового тексту в сучасній російській мові” (Львів, 1987) отримали високу оцінку в українському та зарубіжному (російському, чеському) мовознавстві.
Помітним є внесок В.Л. Рінберг у методику викладання лінгвістичних курсів. За складеною нею програмою працювали викладачі російської діалектології в 60-х роках, вона – автор багатьох збірників вправ і методичних посібників з історичної граматики та діалектології російської мови.

Станом на 1.01.2024 книжкова колекція становить 432 прим. / 424 назв. 

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.