Бібліотечна колекція Омеляна Пріцака налічує понад 21 000 одиниць зберігання і включає стародруки, довідково-енциклопедичні видання, словники, наукові монографії, зібрання праць вчених, збірники документів та джерел, підручники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, конволюти, науково-періодичні і пресові видання, серійні видання, каталоги видавництв, атласи, багатотомні зібрання художніх творів світової та української класики, художньо-мистецькі альбоми, путівники, покажчики на майже всіх європейських мовах і більш як 20-ти східних мовах. Колекція хронологічно охоплює XVI-XXI століття, серед яких є 26 книг XVI-XVII століть та 370 книг  XVIII-XIX століть.

Найчисельнішою групою бібліотечної колекції є найбільша та найповніша на сьогоднішній день в Україні колекція сходознавчих писемних пам'яток та наукових праць. Науковець цілеспрямовано збирав протягом життя видання з тюркології, алтаїстики, монголістики, китаїстики, японістики, юдаїки, історії та культури степових народів, цивілізацій та державних утворень Євразії, ісламістики, а також словники й підручники східних мов. Найдавнішою друкованою книгою в цілому в колекції є саме сходознавча пам’ятка – перше арабське видання праці знаменитого арабського географа, картографа, мандрівника Ал-Ідрісі «Книга стомленого у мандрах по областях», яка побачила світ у Римі в 1592 p.: Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd Allah bin Idris al-Idrisi, 1100-1166. De geographia vniuersali: Hortulus cultissimus, mire orbis regiones, prouincias, insulas, vrbes, earumque dimensiones & orizonta describens. - Romae: in Typographia Medicea, 1592. - 326 p. 

Широкий спектр наукових зацікавлень Омеляна Пріцака – філологія, порівняльне мовознавство, сходознавство, всесвітня історія, історія України, джерелознавство, бібліографія, археографія, нумізматика, історіософія тощо, безпосередньо відобразилися й на змістовному наповненні всіх складових особистої бібліотеки вченого, віддзеркалюючи всі періоди його наукової біографії. Сам Омелян Пріцак у листі до президента Національної академії наук України Бориса Патона так лаконічно характеризує свою бібліотеку: “… моя бібліотека складається приблизно з 20 тисяч одиниць з кількох основних галузей сходознавства, а також зі славістики та європейських студій. Оскільки переважна більшість книг, наявних в моїй бібліотеці, відсутні в Україні, і чимало з них взагалі рідкісні, вона має першочергове значення для розбудови гуманітарних, а особливо, сходознавчих наук в Україні”.

Бібліотека розміщується за адресою  вул. Волоська 8/5 (4 корпус НаУКМА). Порядок запису та користування за посиланням