Користувачу

Приклади оформлення бібліографічного опису за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

 

УВАГА!
Називати дж
ерела у тексті потрібно двічі:   

- у короткій формі власне після цитування — це називається бібліографічне посилання (ДСТУ 8302:2015).   

- у повному вигляді  у кінці тексту: список використаних джерел (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) 

КНИГИ

Книга одного автора: 

Жадан С. Список кораблів : нові вірші, 2018-2019 / Сергій Жадан ; картини К. Косьяненко. - Чернівці : Мeridian Czernowitz, 2020. - 152, [3] с. : іл. 

Harari Y. N. Homo deus : a brief history of tomorrow / Yuval Noah Harari. - London : Vintage, 2017. - 513 p. : ill. 

Книги двох і трьох авторів:  

Шліхта Н. В. Виховуємо академічну доброчесність в школі : методичні вказівки для вчителів / Наталя Шліхта, Ірина Шліхта. - Київ : [б. в.], 2019. - 81 с. 

Кутлахмедов Ю. А. Надежность биологических систем : учебное пособие / Ю. А. Кутлахмедов, И. В. Матвеева, В. А. Гроза. - Киев : Фитосоциоцентр, 2018. - 351 с. 

Книги чотирьох та більше авторів:  

Агроекологічний супутниковий моніторинг : монографія / Тараріко О. Г., Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. ; ред.: Т. В. Пономарьова, І. М. Баланчук. - Київ : Аграрна наука, 2019. - 201, [2] c. : іл. 

Нормативно-правове регулювання надрокористування : монографія = Normative legal regulation of subsurface management : monograph / Г. Рудько, О. Миргородський, М. Курило, О. Лагода. - Київ : [Гіперіон], 2012. - 254, [1] с. : іл., табл.  

Професійна та корпоративна етика : навчальний посібник / [В. Г. Нападиста, О. В. Шинкаренко, М. М. Рогожа та ін. ; наук. ред. В. І. Панченко] ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 367 с. 

Збірники праць та періодичні видання, серійні видання: 

Сучасне мистецтво : науковий збірник / Національна академія мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [редкол.: В. Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : ІПСМ НАМ України, 2004-. – Вип. 3. – 2006. – 111 с.  

Матеріали конференцій: 

Соціальна робота та розвиток мереж соціальної підтримки : конференція молодих науковців : збірник тез доповідей, 6 лютого 2019 року / Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія". - [Київ : НаУКМА], 2019. - 106 с. 

Історія філософії та історії філософій : тези 13-ої міжнародної наукової конференції "Філософія: нове покоління" (Київ, НаУКМА, 1-2 листопада 2018 р.) / [упоряд. О. Сирбу ; рец.: С. Л. Йосипенко, В. І. Менжулін] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Пульсари], 2019. - 98, [1] с. 

Багатотомні видання:  

Мова: класичне–модерне –постмодерне : збірник наукових праць / [редкол.: Ожоган В. М. (відп. ред.) та ін.] ; Нац. ун-т « Києво-Могилян. акад.». – Київ : [Сік груп Україна ] : Дух і Літера, 2014–2016. – Вип. 1. –2014. – 206 с. ; Вип. 2. –2016. – 424 с. 

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. –Київ : Нац . б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні).  

Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] c. 

Законодавчі та нормативні акти: 

Закони України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2015 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А. В. Паливода]. - Київ : Паливода А. В., 2015. - 31, [1] с. 

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 12 березня 2015 року : (офіційний текст) / [відп. за вип. А. В. Паливода]. - Київ : Паливода А. В., 2015. - 61, [1] с. : іл. 

АНАЛІТИКА 

Статті та розділи з книг: 

Агеєва В. П. Доктор Парадокс / Віра Агеєва // Спрага музики : [вибрані твори] / В. Домонтович ; передм., упорядкування Віри Агеєвої. - Київ : Комора, 2017. - С. 5-25. 

Gomilko O. Hryhoriy Skovoroda's Philosophy of Education : the Difference of the Modern Vision of the Philosophy of the Heart / Gomilko O. Yе. // Philosophy and Values of the Modern Culture : collective monograph / Bratasiuk М. H., Gomilko O. Yе., Kravchenko A. A. [et al.]. - Lviv ; Toruń : Liha-Pres, 2019. - P. 19-35. - https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/19-35 

Поліщук Н. П. Монізм / Поліщук Н. П. // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: Дзюба І. М., Жуковський А. І., Железняк М. Г. [та ін.]. - Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. - Т. 21. - C. 496. 

Статті із журналів та збірників: 

Моренець В. П. Про свідомість і розуміння / Володимир Моренець // ЩЕ (цінності, ідентичність, мислення, воля...) : науково-навчальний посібник / [упоряд.: В. Моренець, О. Саврук ; наук. ред. В. П. Моренець] ; Києво-Могилян. бізнес-школа (kmbs), Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2018. - С. 284-307. 

Ільченко-Сюйва Л. В. Соціально відповідальна інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку / Л. В. Ільченко-Сюйва, О. П. Слюсарчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2019. - № 10. - С. 109-114. 

Тихонкова І. О. Ходіння по MOOCах, або Як створювався масовий онлайн курс "Наукова комунікація в цифрову епоху" / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України ; голов. ред. Я. С. Яцків. - Київ, 2020. - Вип. 17. - С. 73-82. - https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.422.073 

Складові частини матеріалів конференцій: 

Боднар А. Я. Сучасний стан вивчення проблеми безробіття / Боднар А. Я. // Науково-практична конференція "Особистість у просторі проблем ХХІ століття" : програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна / наук. керівник Чернобровкін В. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2020. - С. 15-17. 

Квіт С. М. Дмитро Штогрин : бібліотекар української справи / Сергій Квіт // Конференція Дмитра Штогрина : збірник матеріалів / [передм. та відп. ред. С. М. Квіт]. - Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2020. - С. 5-8. 

Бесіди, діалоги, інтерв’ю: 

Лютий Т. В. "Суспільство розпорошене. Повертаємося в домайданівські часи" : інтерв'ю / [спілкувалась] Ангеліна Кованда // Країна. - 2020. - 6 серпня (№ 30). - С. 16-19. 

Тримбач С. В. Сергій Тримбач : "Справжня критика це не обслуга..." / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2020. - № 6. - С. 16-18. 

Hnatiuk O. Ukrainian-Polish relations : interview with Ola Hnatiuk / Ola Hnatiuk // Ukraine in histories and stories. Essays by Ukrainian intellectuals / ed.: Volodymyr Yermolenko. - Kyiv : [ K.I.S.], 2019. - P. 230-252. 

Рецензії: 

Тесленко І. А. [Рецензія] : Максим Яременко. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків : Акта, 2014. – 534 с. / Ігор Тесленко // Соціум : альманах соціальної історії. - 2015. - № 11-12. - С. 398-406. 

Kuzio T. Armies of Russia's War in Ukraine [electronic resource] : [Book Review] / Taras Kuzio // Europe-Asia Studies. - 2020. - Vol. 72, Issue 8. - P. 1436-1438. - Book Review: Mark Galeotti. Oxford & New York, NY: Osprey Publishing, 2019, 64 pp. - https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1814611 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

Локальні ресурси 

The firm [videorecording] / Paramount Pictures presents ; a film by Syndey Pollack ; screenplay by David Rabe and Robert Towne & David Rayfiel ; produced by Scott Rudin and John Davis ; produced and directed by Sydney Pollack. - Hollywood, California : Paramount Pictures, 2017. - 1 videodisc (154 min.) : sound, color.  

Віддалені ресурси 

Огаркова Т. А. Поміж вигадкою та істиною - практика написання есею від Тетяни Огаркової [електронний ресурс] // Читомо. - Електронні дані. - 2020. - 3 березня. - http://chytomo.com/pomizh-vyhadkoiu-ta-istynoiu-praktyka-napysannia-eseiu-vid-tetiany-oharkovoi/ - Назва з екрана (переглянуто: 25.01.2021). 

Making patients pay: informal patient payments in Central and Eastern European Countries [Еlectronic resource] / Tetiana Stepurko, Milena Pavlova, Irena Grygaand WimGroot // Frontiers in Public Health. – Electronic data. – 07 August 2015. – Mode of access: Internet. – doi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4528095/ – Title from the screen (viewed 30.01.2021).  

Приклади оформлення бібліографічних посилань за ДСТУ 8302:2015 

Підрядкове бібліографічне посилання: використовують за умов, якщо  всередині тексту документа його розмістити неможливо або небажано, щоб не  переобтяжувати текст:  

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України.  Київ, 2008. С. 302—310. 

Внутрішньотекстове бібліографічне посилання: застосовують, якщо значну частину відомостей про об’єкт посилання внесено до тексту документа: 

(Вступ до медичної геології. Київ, 2016. Т 2. С. 422);  

(Бібліотечна планета. 2017. No 2. С. 36–37) 

Позатекстове бібліографічне посилання використовують у наукових виданнях при багаторазових посиланнях на одні й тісамі документи, або через їх велику кількість:  

У тексті: 

[2, с. 28]; [2, с. 154]. 

У позатекстовому посиланні: 

  1. НагайчукН. Г. Фінанси страхових компаній : навч. посіб. —Київ: УБС НБУ, 2010. —527 с. 

 


Чинні стандарти України

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформаціїбібліотечної та видавничої справиБібліографічний записБібліографічний описЗагальні вимоги та правила складання. 

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документаціяБібліографічне посиланняЗагальні положення та правила складання. 

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013. – [Чин. від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 14 с. – (Національний стандарт України).

ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила»

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою