Користувачу

В Україні діють два затверджені державні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

Про правила укладання бібліографічного опису в презентації

 

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. Повний текст.

Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Про правила, за якими оформлюють бібліографічні посилання - у презентації

У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. Детальніше із виправленнями можна ознайомитись у презентації за посиланням.

Оформлення списків літератури в статтях наукових журналів здійснюється відповідно до вимог конкретного журналу (інформацію потрібно шукати на сайтах видань у розділах “Для авторів”). Редакції можуть рекомендувати авторам використовувати як один із вищенаведених стандартів, так і міжнародні стилі оформлення цитувань. Детальніше про міжнародні стилі цитувань та приклади оформлення літератури за найпоширенішими з них можна знайти в презентації
 

Для спрощення процесу укладання списку літератури згідно з певним міжнародним стилем, а також для полегшення переведення посилань у науковій роботі з одного стилю цитування в інший науковці можуть користуватися спеціальними програмами - бібліографічними менеджерами (reference manager), наприклад Mendeley, EndNote, Zenodo та ін. Обрати бібліографічний менеджер відповідно до власних вподобань (тільки онлайн, із ПК-версією, безкоштовний чи за передплатою, для конкретної операційної системи та ін.) можна за допомогою таблиці порівняння. 

Замовити семінар із особливостей укладання бібліографічних описів відповідно до Національних стандартів, а також тренінг із використання бібліографічних менеджерів - заповніть форму.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою