Користувачу

Відкрита наука та оцінка ефективності наукового впливу займають важливе місце в порядку денному досліджень, і це вимагає коригування традиційних способів академічної публікації. У цьому вам допоможе Наукова Бібліотека, команда експертів якої готова надати вам інформацію, інструменти та поради:

Допомога з поданням запитів на включення видання до авторитетних баз наукового контенту - підтримка бібліотекою редакційних колегій наукових видань НаУКМА у питанні індексації журналу в базах даних та розширенні читацької аудиторії журналу (Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, EBSCO тощо). 

Кожен журнал прагне бути визнаним та престижним джерелом наукової інформації серед багатьох інших видань по всьому світу. Щоб досягти цієї мети, журнали повинні підвищити свою видимість, валідність, доступність і читацьку аудиторію, вдаючись до різних методів, одним з яких є «індексація» їхніх публікаціїй однією або кількома провідними базами даних. Індексований журнал гарантує своїм авторам, що він пройшов процес якісного відбору за рядом певних вимог. Індексація журналу свідчить про його якість. Індексовані журнали вважаються більш якісними порівняно з неіндексованими. Індексовані журнали розширюють свою присутність в Інтернеті, покращують доступність статей. Індексація журналу базується на деяких основних видавничих стандартах. Будь-який журнал повинен мати такі стандарти, щоб відповідати основним вимогам до індексації:

- Міжнародний стандартний серійний номер ISSN – це номер, наданий одному періодичному виданню, наприклад, щомісячному журналу, щоб ідентифікувати його.
- Ідентифікатори цифрових об’єктів DOI – це серійний номер цифрового елемента (стаття журналу, файл даних, файл презентації тощо).
- Встановлений графік видання
- Політика щодо авторських прав
- Основні метадані на рівні статті

Оскільки головна мета журналу — бути доступним для широкої аудиторії, як тільки він індексується базою даних, він негайно стає доступним для всіх користувачів бази даних, яка проіндексувалиа цей журнал. Журнал може індексуватись в загальних або тематичних (фахових) базах даних, в реферативних або повнотекстових базах даних, в планих ліцензійних базах даних або в базах відкритого доступу, в наукометричних базах даних (Web of Science, Scopus).

Бібліотека допоможе подати заявку на індексацію журналу та визначить фахові бази даних для майбутньої індексації, а також проаналізує відповідність журналу вимогам баз даних.

Допомога у виборі видання для публікації результатів досліджень - підтримка бібліотекою публікаційної активності дослідників НаУКМА через надання консультацій та відбір якісного журналу для публікації статті. 

Опублікувати наукову роботу може бути складним завданням. Це ще складніше, якщо врахувати ризик відмови, який виникає через подання статті до журналу, який не підходить. Існує декілька ресурсів, за допомогою яких автор може самостійно перевірити відповідність свого рукопису тематиці і вимогам журналу: Journal Finder (від Elsevier), Manuscript Matcher (від Web of Science Master Journal List), Springer Journal Suggester (від Springer) та ін. А також, автори можуть звернутись за консультацією до фахівців Наукової Бібліотеки НаУКМА.

Допомога у виборі стратегії розвитку наукового фахового видання; індексування, оцінювання відповідності видання міжнародним вимогам - підтримка бібліотекою редакційних колегій наукових видань НаУКМА у питанні оцінки та плану розвитку видання, підвищення якості контенту та найкращих практик публікаційної активності.

Раніше було дуже важко запустити новий науковий журнал. Тепер, з Відкритим Доступом і онлайн як прийнятним і бажаним засобом споживання наукової літератури, це стало простіше. Найбільшою проблемою видавця нового журналу буде залучення читачів, що фактично зводиться до створення якісного контенту, збільшення видимості статей та активний маркетинг. Фахівці Наукової Бібліотеки допоможуть редакційним колегіям обрати найкращі стратегії для просування видання.

Замовлення та реєстрація DOI для статей видання - допомога науковим виданням НаУКМА в реєстрації постійних ідентифікаторів наукових матеріалів (DOI).

Система DOI забезпечує технічну та соціальну інфраструктуру для реєстрації та використання постійних інтероперабельних ідентифікаторів, які називаються Digital Object Identifier (DOI), для використання в цифрових мережах. Натиснувши на посилання DOI (спробуйте це: https://doi.org/10.1109/5.771073), ви перейдете до однієї або кількох поточних URL-адрес або інших служб, пов’язаних з одним ресурсом. Якщо URL-адреси або служби змінюються з часом, наприклад, ресурс переміщується, цей самий DOI продовжуватиме розв’язувати правильні ресурси або служби в їх нових місцях. DOI найчастіше використовуються як унікальний серійний номер наукових статей. Знаючи номер DOI дуже просто знайти потрібну наукову статтю, і аналогічно, знаючи назву статті, легко можна знайти її номер DOI (наприклад, у Crossref). Для того, щоб надати статтям журналу номери DOI, редакційні колегії можуть звернутись до Наукової Бібліотеки НаУКМА.

Замовлення ISSN (Print), ISSN (Online) видання - допомога науковим виданням НаУКМА у присвоєнні міжнародного стандартного серіального номеру (ISSN).

ISSN – це 8-значний код, який використовується для ідентифікації газет, журналів і періодичних видань усіх видів – друкованих та електронних. Журнали отримують номери ISSN для того, щоб їх можна було легко ідентифікувати серед інших видань. Наприклад, журнал може використовувати для індексації україномовну назву, її переклад англійською або транслітерований варіант. Номер ISSN в будь-якому випадку допоможе знайти журнал у базі даних. Однак, якщо назва журналу з часом істотно зміниться, потрібно призначити новий ISSN, щоб відповідати цій новій формі назви та уникнути будь-якої плутанини. Серійному виданню, назва якого змінюється кілька разів протягом його існування, щоразу призначатиметься новий ISSN, що дозволить точно ідентифікувати кожну форму назви: насправді тоді вважається, що це різні видання, навіть якщо є логічний зв'язок між ними. Фахівці Наукової Бібліотеки НаУКМА допоможуть редколегіям у цьому питанні.

Консультації для членів редколегій - допомога науковим виданням НаУКМА з різних питань наповнення, просування та організації публікаційного процесу.

Робота з видавничою платформою Open Journal System (OJS) - допомога науковим виданням НаУКМА в наповненні та підтримці вебсайтів журналів.

 

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою