Замовити документи

Умови щодо видачі документів, повернення, подовження, пені та її сплати і т.п. регулюються Правилами користування бібліотекою НаУКМА.

Формуляр

Для того, щоб користуватися документами бібліотеки, потрібно мати доступ до формуляра, а отже, Вам потрібно зареєструватися в Електронному формулярі через Каталог бібліотеки

Штрихкод користувача
 - це номер читацького або студентського квитка, залежно від того, на підставі якого документа Ви обслуговуєтесь у Бібліотеці.

Увага! При введенні номера студентського квитка не враховуються серія та попередні нулі.

Пароль

• Для першого входження до Вашого електронного формуляра системою призначено стандартний пароль - дата Вашого народження у такому порядку: рік, місяць, число - yyyymmdd (наприклад, 19850617).

• Ви можете змінити свій пароль, вибравши відповідне меню - Пароль.

• Пароль має містити тільки латинські літери (незалежно від регістру) чи цифри.

• Обмеження на пароль - 20 символів

• З огляду на безпеку, не користуйтеся Вашими чинними паролями чи номерами Ваших документів для створення пароля.

• Якщо Ви забули свій пароль чи ID, зверніться до бібліотекаря.

 

Користуючись Формуляром, Ви можете:

• продивитися, які саме документи є на даний час на Вашому Формулярі та коли Ви маєте їх повернути до бібліотеки; 

• продивитися історію Ваших видач;

• продивитися стан виконання замовлень;

• продовжити матеріали на формулярі;

• замовити та утримувати замовлені матеріали;

• перевірити інформацію щодо суми нарахування пені за заборговані матеріали.


Замовлення видань з фонду бібліотеки та кількість видач

Усі видання в Бібліотеці замовляються через електронне замовлення.

Виняток:

• матеріали зі статусом примірника (у таблиці примірників)

• "В ч.з. (вільний доступ)" - цей статус мають видання, які знаходяться у вільному доступі на полицях читальних зал;

• "В ч.з. (без замов.)" - цей статус мають видання високого попиту та недостатньої кількості - за ними звертайтеся безпосередньо до бібліотекаря видачі.

 Обмеження на кількість одночасних замовлень та видач для різних категорій користувачів

Статус читача

Кількість замовлень

Кількість видач

Абітурієнти

20

10

Аспіранти

25

150

Бакалаври

25

100

Викладачі

25

200

Випускники НаУКМА

25

100

Магістри

25

150

Почесні читачі

20

10

Співробітники

50

200

Сторонні

20

10

Обмеження на замовлення однакових примірників
Ви можете замовити лише один примірник певного видання. Система відмовить в замовленні, якщо Ви спробуєте замовити ще один ідентичний примірник видання, яке Ви вже замовили або, яке видане Вам на формуляр.

Терміни виконання замовлення

• Замовлення зі статусом примірника "В чит. залі" виконуються в межах 2 годин.

• Замовлення зі статусами примірників "Два тижні" та "Три місяці" виконуються в межах 1 доби.


Видалення замовлення
Ваше замовлення може бути видалено бібліотекарем у двох випадках:

• якщо книжка не знайдена на полиці.
Тоді примірник набуває статусу "Тимчасово недоступний". Книжку розшукають, повертають на полицю і після того Ви зможете її замовити, якщо в тому буде потреба;

• якщо книжка має високий попит, і в бібліотеці є недостатня кількість примірників, щоб задовільнити всіх читачів. (Наприклад, курс слухає 20 студентів, книжок є лише 5). В такому випадку книжка набуває статусу "В чит. залі (без замовлення)" і розміщується на окремій полиці в читальній залі. На такі книжки не треба робити замовлення, а звертатись до бібліотекаря в читальній залі. (Вилучення замовлення в даному випадку є необхідністю. Оскільки, якщо покласти книжку на бронеполицю для конкретного читача і він не прийде за нею, то не можна буде видати іншому до часу, доки не закінчиться термін знаходження примірника на бронеполиці)


Ваше замовлення вилучається автоматично системою:

• якщо закінчився термін знаходження книги на бронеполиці. (Ви робили замовлення, замовлення було виконане, книга чекала на Вас на бронеполиці протягом 4-х днів, Ви не прийшли за нею).

• У всіх випадках система надсилає лист про вилучення замовлення на електронну адресу, яка внесена у Вашому формулярі із вказаною причиною вилучення замовлення.

УВАГА! На Вашому формулярі в електронному каталозі ця інформація не відображається.

Самостійно видалити замовлення
Самостійно видалити замовлення можна з Формуляра в пункті меню Замовлення. У вікні Замовлення на формулярі Вам треба зайти у вікно Детальна інформація про замовлення, натиснувши порядковий номер замовлення. Дане замовлення можна видалити, скориставшись кнопкою Знищити.

УВАГА! Видалення замовлення можливе лише до моменту, коли замовлення ще не прийняте до виконання бібліотекарем і наявна кнопка Знищити.


Терміни бронеполиці та видачі


Виконане замовлення чекає Вас на бронеполиці протягом 4-х днів. Після цього Ваше замовлення скасовується автоматично.

Терміни видачі

• Термін користування матеріалами визначається статусом примірника та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, студент НаУКМА тощо).

• Примірники зі статусами «В читальній залі», «В читальній залі (колекція)», «В читальній залі (без замовлення)», «В читальній залі (вільний доступ)», «Hoвi нaдxoджeння» видаються для користування до читальної зали та на нічний абонемент. (Дивитись - Нічний абонемент)

• Примірники зі статусами «Три місяці» та «Два тижні» видаються на абонемент на відповідний термін.

• Викладачам та співробітникам примірники зі статусом «В читальній залі» видаються терміном до 1 тижня.

• Примірники зі статусом «В читальній залі (колекція)» видаються на абонемент за дозволом Дирекції Бібліотеки.

Не видаються для користування поза межі Бібліотеки матеріали:

• з Фонду рідкісних та цінних видань (користування Фондом регулюється окремим Положенням);

• з персональних колекцій;

• з Наукового архіву;

• з Кабінету Омеляна Пріцака;

• з позначкою «Контрольний примірник» (виняток становить художня література);

• довідкові видання;

• періодика;

• картографічні матеріали;

• аудіо-, відеоматеріали, матеріали на електронних носіях.


Особливості користування матеріалами Фонду рідкісних і цінних видань

Місце роботи
Робота зі стародруками, рідкісними і цінними матеріалами дозволяється лише у Бібліотеці рідкісних і цінних видань (4 корпус, КМЦ).

Кількість матеріалів у користуванні
Одноразово Вам може бути видано у користування не більше 1 документа з Фонду рідкісних і цінних видань.

Порядок видачі та користування матеріалами

• Документи видаються Вам з попередженням про наявності дефектів (відсутність сторінок, обкладинки, плями і т.п.).

• Приймаючи документ від користувача бібліотекар:

• звіряє титульний аркуш книги з чеком електронного замовлення;

• перевіряє кількість фактично одержаних документів із кількістю електронних замовлень;

• перевіряє наявність ілюстрацій, вкладних аркушів, додатків, зазначених в документі, з фактичною їхньою наявністю при поверненні.

• При необхідності подальшої роботи з документом Ви маєте право залишити його на бронеполиці на наступні 5 днів. Також, на Ваше прохання та за відсутності черги на видання, термін зберігання документів на бронеполиці може бути продовжено.

• Під час роботи з матеріалами фонду рідкісних і цінних книг не дозволяється:

• виносити їх за межі Бібліотеки рідкісних і цінних видань;

• вносити до Бібліотеки рідкісних і цінних видань матеріали, які не належать Бібліотеці;

• копіювати матеріали фототехнікою із спалахом, та при допомозі копіювальних апаратів (сканер, ксерокс);

• брати документи вологими та брудними руками;

• швидко гортати сторінки стародруків;

• залишати багато закладок, оскільки це деформує блок книги;

• перегинати книгу вздовж корінця;

• загинати кути сторінок;

• самостійно розрізати нерозрізані сторінки;

• класти на видання папір, на якому робляться виписки;

• копіювати ілюстрації через кальку;

• спиратися руками на книгу.

• З метою контролю за дотриманням режимів зберігання та правил роботи з матеріалами, у плановому порядку чи (у разі необхідності) за розпорядженням керівництва НБ, здійснюється перевірка наявності і стану збереженості виданих матеріалів під час користування ними.


Особливості роботи з архівним фондом

Документи з Наукового архіву надаються користувачам лише з метою виконання науково-дослідницької роботи і виключно в читальному залі.

• Користувачі з інших установ допускаються до роботи з документами Наукового архіву на підставі листа-клопотання з місця роботи чи навчання від установи чи організації про характер роботи користувача із зазначенням мети, тематики, хронологічних меж дослідження та після виготовлення читацького квитка Наукової бібліотеки НаУКМА.

• Дозвіл на роботу з документами Наукового архіву надає директор Наукової бібліотеки НаУКМА.

• Громадяни, які не працюють та не навчаються, допускаються до роботи з документами за їх письмовими заявами-анкетами з дозволу директора Наукової бібліотеки.

• Дозвіл на роботу користувачів в Науковому архіві надається строком на 1 рік з дня подання листа-клопотання. Для продовження строку роботи користувач оформлює новий лист або заяву-анкету. 

• Перед початком роботи в Науковому архіві користувач заповнює заяву-анкету. 

Порядок користування документами у читальному залі Наукового архіву

Основні послуги, що надаються користувачам у читальному залі Наукового архіву:

– видача документів для користування ними у читальному залі;

– усні та письмові (у т. ч. бібліографічні) довідки за профілем діяльності архіву;

– консультації працівників архіву про склад та зміст фондів, а також з питань використання довідково-бібліографічного апарату відділу.

Читачі також мають можливість здійснити самостійний пошук необхідної інформації за описами фондів Наукового архіву, що розміщені в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR.

• Одночасно читач може замовити не більше 15 справ з фонду Наукового архіву. Користувачам видаються тільки ті справи, що належать до теми дослідження. 

• Замовлення на документи фонду архіву користувачі оформлюють на бланках встановленого зразка. 

• Користувач може забронювати справи з Наукового архіву для користування в читальному залі архіву на один місяць.

• Під час видачі замовлень черговий бібліотекар здійснює поаркушну перевірку документів та попереджає користувача про існуючі дефекти. Користувач зобов’язаний перевірити фізичний стан отриманих документів та їх відповідність замовленню. У разі виявлення дефектів, не зазначених у відповідному описі фонду, користувач повинен повідомити про це чергового бібліотекаря. В іншому разі користувач несе відповідальність за виявлені в документах дефекти.

• Користувач зобов’язаний заповнити Аркуш користування справою після завершення роботи з нею.

• З Наукового архіву не видаються оригінали документів за наявності їх копій; не видаються документи, що перебувають у незадовільному фізичному стані (за винятком видавання для проведення невідкладних реставраційно-ремонтних робіт).

• Користувачі Наукового архіву мають право виготовляти, у тому числі за допомогою власних технічних засобів, або отримувати від архіву копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів. Копіювання документів із фонду відділу, кіно-, теле- та відеозйомка у читальному залі здійснюється за згодою чергового бібліотекаря та адміністрації бібліотеки. 

• Копіювання документів технічними засобами архіву здійснюється після оплати рахунку за виготовлення копій відповідно до Порядку ціноутворення на роботи (послуги) згідно Наказу НаУКМА №304 від 09.07.2018 року. 

• Видача документів з Наукового архіву юридичним особам в тимчасове користування за межами архіву здійснюється з дозволу директора Наукової бібліотеки за наявності договору про експонування (копіювання) документів із зазначенням умов, в яких перебуватимуть документи під час експонування (копіювання). 

• При використанні інформації документів Наукового архіву або публікації повних чи часткових текстів документів, юридичні та фізичні особи зобов'язані вказувати пошукові дані, місце зберігання документів.

• Користувачі, які порушили Порядок, можуть бути позбавлені права відвідувати зал і користуватися документами з Наукового архіву відповідно до Порядку користування Науковою бібліотекою НаУКМА. 


Подовження терміну користування

Якщо у Вас закінчується термін користування матеріалами, а вони Вам ще необхідні, Ви можете подовжити термін видачі:

• самостійно - через Електронний каталог (зареєструвавшись у формулярі читача);

• звернутися до бібліотекаря видачі;

• або зателефонувати до Довідки за телефоном +38 (044) 462-56-74.

• електронною поштою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. вказавши номер читацького чи студентського квитка


Функція подовження неможлива за таких умов:

• примірник замовив інший користувач;

• закінчився термін видачі примірника і він рахується заборгованим;

• заблоковано читацький за провинність;

• закінчився термін дії читацького.

Кількість самостійних подовжень

• Ви можете подовжити кожен примірник лише 2 рази на термін, який відповідає статусу примірника.

• Після цього Ви повинні повернути матеріали до Бібліотеки.


Нічний абонемент

Послуга Нічний абонемент передбачає видачу видань із основного фонду бібліотеки зі статусом примірника “В читальній залі” в користування поза бібліотекою на ніч.

Ви може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника “В читальній залі” за 1 годину до закриття бібліотеки та зобов'язані повернути його наступного дня протягом 1 години після відкриття бібліотеки.

Не видаються в користування поза бібліотекою:

• видання з позначкою “Контрольний примірник” (виключення становить художня література);

• видання з Фонду колекцій;

• видання з Фонду рідкісних та цінних видань;

• документи з наукового архіву;

• довідкові видання та періодика.

За невчасне повернення видань, виданих на нічний абонемент, Ви позбавляється права користування послугою Нічний абонемент терміном на 1 рік.


Повернення матеріалів

Інформацію про дату та час повернення матеріалів до Бібліотеки Ви можете отримати:

• у власному електронному формулярі, доступному через Електронний каталог;

• звернутись особисто на будь-який пункт видачі чи Довідку;

• зателефонувати на Довідку за номером +38 (044) 462-56-74;

• або написати електронною поштою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ви маєте можливість повернути документи на будь-якому пункті видачі Бібліотеки.

Також книги можна повернути до скриньки BOOK RETURN блакитного кольору при вході до Бакалаврської бібліотеки ім. Т. та О. Антоновичів, Філологічної та Американської бібліотек.

Здані книги виймають зі скриньки тричі на день: о 10-00, 13-00 та 17-00, після чого вини одразу знімаються бібліотекарем з читацьких формулярів.

На книги здані в скриньку після 17-00, які потрібно повернути в той же день, пеня не нараховується. Ці книги будуть зняті з читацьких формулярів після 10-00 наступного дня.


Заборговані, втрачені або пошкоджені матеріали

Пам’ятайте, Ви несете відповідальність за всі документи, які знаходяться на Вашому персональному читацькому формулярі.

Потрібно вчасно повертати документи або подовжувати їх термін користування.

У разі виникнення заборгованості, Ваш читацький формуляр блокується до повного повернення заборгованих документів та сплати пені.

У разі втрати або пошкодження матеріалів з бібліотечного фонду Ви зобов’язані відшкодувати їх (в терміни, узгоджені із Бібліотекою) примірником того ж видання, якісною копією, замінити рівноцінним виданням та, у разі нарахування боргу, сплатити пеню.

Повернути взамін пошкоджених або загублених книжок їх ксерокопії дозволяється лише в разі неможливості їх придбання.


Блокування формуляра

При порушеннях Правил користування бібліотекою Ваш читацький формуляр блокується відповідними провинностями на певний термін, протягом якого Ви позбавляєтеся права користування бібліотекою.

• Порушення Правил користування бібліотекою (брутальна поведінка, ігнорування зауважень, порушення тиші, псування бібліотечного майна) - термін позбавлення користування бібліотекою від 1 місяця до позбавлення права користування Бібліотекою.

• Спроба виносу книги - термін позбавлення користування бібліотекою:

• перший раз - 3 місяці

• другий раз - 1 рік (з клопотанням перед адміністрацією університету про виключення із НаУКМА)

• Заборговані матеріали - термін позбавлення користування бібліотекою - до повного розрахування з Бібліотекою (повернення всіх матеріалів та сплата пені).


Заборгованість та електронні повідомлення

При порушенні терміну користування матеріалами бібліотеки (невчасне повернення) читацький Формуляр блокується системою та автоматично надсилається лист про заборгованість на Вашу електронну пошту, що зазначена у читацькому формулярі.

Після закінчення терміну позбавлення користування бібліотекою та сплати пені за невчасно повернуті документи система автоматично розблоковує читацький формуляр.

Повідомлення електронною поштою
Як правило, спілкування з користувачами відбувається електронною поштою. Якщо у Вашому електронному формулярі не зазначена адреса електронної пошти, а Ви хочете отримувати нагадування про закінчення терміну користування матеріалами та повідомлення про заборгованість, повідомте про це бібліотекаря на будь-якому пункті видачі.

На Вашу електронну адресу можуть надходити :

• листи нагадування про закінчення терміну видачі (за 7, 3 та 1 день до закінчення терміну видачі)

• листи про заборгованість (після 7, 30 та 90 днів після закінчення терміну видачі)

Такі повідомлення нагадують Вам про те, коли книги повинні бути повернуті до бібліотеки.

Лише користувач бібліотеки несе відповідальність за те, щоб книги було повернуто до бібліотеки у встановлені терміни.

Якщо з будь-яких причин Ви не отримали нагадування про закінчення терміну видачі документів і повернули їх з запізненням, Ви не можете бути звільнені від сплати пені за заборговані книги.


Оплата пені

У разі невчасного повернення документів до бібліотеки, Вам буде нараховуватись пеня за кожен примірник у розмірі 3 гривні за 1 день заборгованості. Ваш читацький формуляр блокується до повного повернення заборгованих документів та сплати пені.

Книги, які Ви повертаєте до скриньки у бібліотеці ім. Т. та О. Антоновичів після 17 години, знімаються з читацького формуляру о 10 годині наступного дня і додаткова пеня на такі примірники не нараховується.

Згідно чеку про суму боргу, cплата пені за заборговані книги може бути здійснена у будь-якому відділені банку або на будь-якому пункті видачі бібліотеки у години роботи бібліотеки.

Спірні питання щодо cплати пені вирішуються Радою бібліотеки на підстави заяви від користувача бібліотеки.


Зміна адреси

Якщо у Вас змінилося місце проживання чи електронна пошта, Вам потрібно звернутись на Довідку за телефоном +38 (044) 462-56-74, повідомити електронною поштою  library[at]ukma.edu[dot]ua, або звернутись на будь-який пункт видачі для поновлення інформації в електронному читацькому формулярі.


Обхідні листи

При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з НаУКМА Ви повинні повернути до Бібліотеки всі матеріали, що були отримані Вами з бібліотечного фонду та підписати обхідний лист на будь-якому пункті обслуговування.


Відповідальність

Пам’ятайте, Ви несете відповідальність за:

• порушення Правил користування бібліотекою;

• пошкодження бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна;

• пошкодження/втрату отриманих Вами матеріалів та порушення строків їх повернення до бібліотеки.