Початок бібліотечно-архівної колекції письменниці, перекладачки і літературознавиці Віри Вовк у Науковій бібліотеці Національного університету «Києво-Могилянська академія» було покладено 27 листопада 1997 року під час урочистої передачі Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України 80 примірників друкованих видань. Впродовж наступних років колекція поповнювалась власницею і станом на 1.01.2023 р. фонди колекції становлять 4680 примірників / 4035 назв. книжок та журналів українською, португальською, німецькою, англійською, французькою, польською, чеською, словенською, грецькою й іншими мовами.

За тематикою, переважну більшість становить літературознавча та художня література. У колекції повністю представлені власні твори Віри Вовк, зокрема, збірки: «Весняне дійство», «Зимове дійство», «Жіночі маски» тощо. Представлено також видання із серій «Pysanka» та «Vertep», які репрезентують переклади В. Вовк творів українських письменників – Г. Сковороди, Т. Шевченка, Л. Українки, В. Стефаника, І. Франка, В. Шевчука, І. Драча та ін.

У складі колекції є також книжки, надруковані видавництвом Нью-Йорської групи у Чикаго, зокрема Володимира Демуса «На людських озерах», Марії Ревакович «Шепотіння: Поезії» тощо. Зібрання В. Вовк включає багато поетичних збірок як відомих поетів, так і початківців. Серед них є унікальні видання. Наприклад, збірки «Достойно... єсть: Антологія української марійської поезії»(Рим, 1971) та «Mlada sovetska poezie» (Praha, 1965). Остання містить поетичні твори молодих і маловідомих тоді українських письменників Л. Костенко, І. Драча, В.Коротича, М. Вінграновського, перекладені чеською мовою.

Ознайомитися з переліком книжкової колекції В.Вовк можна за пошуковим запитом «Вовк» і полем «Дарувальник» у електроному каталозі бібліотеки НаУКМА.

Архівні матеріали В.Вовк передала у 1990-х роках до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва та Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного. Однак, у 2007 році по завершенню науково-технічного опрацювання архіву, виявлені дублетні архівні матеріали, а також частину образотворчих документів та листівки було передано до Наукової бібліотеки НаУКМА.

Архівний фонд №15 «Вовк (Селянська) Віра Остапівна» налічує 145 справ і включає творчі матеріали письменниці, окремі матеріали до її біографії, епістолярій, зібрані творчі та біографічні матеріали інших осіб, образотворчі матеріали.

Науково-творчі праці В.Вовк представлені у всіх жанрах (поезія, проза, переклади, статті), в яких працювала письменниця і включають 25 одиниць зберігання. Оригінали листів та вітальних листівок до В.Вовк дають уяву про широке коло кореспондентів, з якими співпрацювала, контактувала і товаришувала письменниця. У фонді зберігаються автографи відомих українських діячів науки, культури і церкви – М. Антоновича, В. Барки, І. Костецького, О. Пріцака, З. Лісовської, В. Мороза, Л. Онишкевич, Ю. Соловія, У. Старосольської, М. Француженка, Ю. Шевельова, І. Драча, Л. Костенко, М. Коцюбинської, С. Майданської, Ю. Мушкетика, Світличних, патріарха Йосипа Сліпого, єпископа Мирослава Марусина.

Музейну експозицію облаштовано коштом Пропам’ятного Фонду Олександра Дмитріва.

Історичну і біографічну цінність мають документи навчання В.Вовк в університетах Німеччини, сформована нею добірка своїх особистих документів, що включає CurriculumVitae, копії дипломів, довідок та обкладинок творчих праць.

16 липня 2022 року у Ріо-де-Жанейро на 97-му році життя померла визначна українська письменниця і літературознавиця в діаспорі Віра Вовк.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі

Віртуальний музей НаУКМА

ELIBUKR

Міжнародна конференція

Путівник бібліотекою