Василь Степанович Бородін (23 лютого 1930, Прилєпи Мантуровського району Курської області - 21 червня 2011, Київ) — український літературознавець.
Наукові інтереси Бородіна пов'язані переважно з дослідженням історії Шевченкових текстів і цензурної історії видань творів поета. Книжка Бородіна «Три поеми Т. Г. Шевченка» (Київ, 1964) присвячена поемам «Сова», «Сліпий» і «Наймичка» як певному етапові в розвитку жанру соціально-побутової поеми в творчості Шевченка. Ряд розвідок Бородіна опубліковано в збірниках праць наукових шевченківських конференцій. Бородін — один із упорядників шеститомного «Повного зібрання творів» Шевченка (т. 1—4, 6, Київ, 1963—1964).
Але колекцію остаточно сформувала і передала до наукової бібліотеки Ніна Павлівна Чамата — українська літературознавиця. Народилася 27 грудня 1938 в родині професора і директора Київського педагогічного інституту (нині Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова) — Чамати Павла Романовича. Брат — український живописець Ігор Павлович Чамата. Кандидат філологічних наук. Провідний науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. З 1995 — член міжнародної групи з вивчення компаративної слов'янської метрики, що працювала при Інституті літературознавчих досліджень Польської академії наук.
Сфера наукових інтересів Ніни Чамати— теорія літератури, шевченківська поетика й віршування, композиція поетичного твору, поетичні жанри, текстологія. У доробку праць пані Чамати ґрунтовні розвідки у збірниках, журналах, Українській літературній енциклопедії. Вона науковий редактор і співавтор українсько-польського збірника «Na styku kultur: Wiersz polski i ukraiński — На стику культур: польський і український вірш» (2007).
Член редакційної колегії, науковий редактор 6-го тому, автор і науковий редактор низки статей до розділів (літературні твори та біографія Шевченка, теорія літератури, поетика) Шевченківської енциклопедії.
Як стає зрозумілим із фаху власників колекції, вона здебільшого має мово та літературознавче спрямування. Фонди колекції становлять 2047 прим. / 1206 назв.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.