Бібліотечно-архівна колекція І.Губаржевського була подарована НаУКМА у 2011 р. його донькою Ярославою Француженко-Губаржевською, яка проживає у США.
Бібліотечна колекція нараховує 2331 примірників / 1232 назв книг і періодичних видань. Значна частина колекції містить або напис І.Губаржевського, що засвідчує належність книги до його бібліотеки, або печатки І.Губаржевського: кругла та прямокутна.
Ознайомитися з переліком книжкової колекції І. Губаржевського можна за пошуковим запитом «Француженко» і полем «Дарувальник» у електроному каталозі бібліотеки НаУКМА.
Архівна частина колекції І.Губаржевського надійшла до НаУКМА разом з його бібліотечною збіркою. Науково-творчі матеріали представлені рукописними, машинописними та друкованими варіантами статей на мовознавчу, суспільно-історичну, духовно-релігійну тематику, а також текстами доповідей, художньо-поетичними творами, виписками тощо. В еміграції І.Губаржевський друкував статті та художні твори під власним прізвищем, а також під псевдонімом – І.Тиверець.
Найбільшою за кількістю документів є листування, що охоплює весь еміграційний період життя І.Губаржевського (1943-1970 рр.). Священник активно листувався з владиками, представниками і вірними зарубіжних Української православної церкви і Української автокефальної православної церкви; з українськими еміграційними політико-громадськими об’єднаннями, науково-освітніми закладами, видавництвами та окремими українськими діячами. Серед них є листи вищих церковних ієрархів Української православної церкви в еміграції (митрополитів Іоана (Теодорович), Іларіона (Огієнка), Полікарпа (Сікорського), Мстислава (Скрипника), Богдана (Шпильки), архієпископів Сильвестра (Гаєвського), Григорія (Огійчука), Палладія (Видибіди-Руденка), Ніканора (Абрамовича), єпископа Платона (Артемюка). У фонді зберігаються автографи відомих українських діячів Д.Дорошенка, Н.Полонської-Василенко, П.Коваліва, Ю.Шевельова, В.Міяковського, письменника і громадського діяча І.Багряного, театрознавця В.Ревуцького, президента УНР в екзилі М.Лівицького та ін.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою