Тарас Гунчак (нар.1932 р. у с. Старе Місто на Тернопільщині поблизу містечка Підгайці) – відомий українсько-американський історик і громадський діяч. Доктор філософії та професор Ратгерського університету у США, активіст наукового та громадського життя української діаспори у США. Із 1984 по 1995 рр. був редактором та співредактором відомого часопису «Сучасність», з 2004 – редактором щоквартальника «The Ukrainian Quarterly». Сфера наукових інтересів Т. Гунчака – українська революція 1917-1922 рр., політична історія України, Польщі та Росії ХІХ – ХХ ст., українські визвольні змагання та ін.

Колекція документів, які Тарас Гунчак розпочав передавати до Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2014 році, значною мірою складається із архівних матеріалів. Ця частина переданих матеріалів Тараса Гунчака включає фотокопії та мікрофільми документів, з якими науковець працював у різних архівах світу, зокрема у Федеральному архіві Німеччини, Національному архіві США, Центральному державному історичному архіві України у Львові. Всього передано 120 стрічок із мікрофільмами та більше тисячі, часто багатосторінкових документів на паперовій основі.

Німецькі документи з Bundesarchiv’у представлені рапортами про Україну 1920-х років, про українське націоналістичне та комуністичне підпілля, а також про контакти Організації українських націоналістів з німецькою розвідувальною службою. Чимало документів канцелярій німецьких міністерств та відомств були вивезені після війни до США і зберігаються в Національному архіві США. Копії архівних документів з Інституту війни і революції Гувера (США) стосуються окупаційної політики гітлерівців на Україні. Крім того, значна частина документів – це копії Архіву громадських документів (Rublic Records Office) у К’ю Гарденс (Kew Gardens) у Лондоні, що стосуються доби української революції та висвітлюють тему радянсько-британських відносин і проблему галицьких українців. Серед переданих Тарасом Гунчаком архівних матеріалів є також копії документів з колекції «Cosacica» Національного архіву Швеції в Стокгольмі.

Вищезгадані архівні матеріали стали основою для написання Тарасом Гунчаком наукових праць та розвідок, присвячених Українській революції 1917-1922 рр., українсько-польським взаєминам, історії Української повстанської армії та Організації українських націоналістів та ін. Частина цих документів опублікована Тарасом Гунчаком у кількох збірниках, редактором та співредактором яких був науковець.

Книжкова частина колекції Тараса Гунчака поки невелика за наповненням (лише 185 прим. / 57 назв станом на 1.01.2023 року), та репрезентує сфери інтересів науковця. Тут є видання присвячені українській революції 1917-1922 рр., правничі студії, публікації архівних матеріалів, рідкісні українознавчі праці. Серед інших видань, книгозбірня містить такі унікальні видання, як «Украинскій народъ в его прошломъ и настоящемъ» (перша енциклопедія українознавства, яка була видана в Петербурзі за ініціативи М.С. Грушевського), «Архивъ русской революции» (білоемігрантське російське видання, що видавав Ю. Гессен у відомому Берлінському видавництві «Слово» з 1921 по 1937 рр.), «Замітки і матеріяли до історії української революції : 1917-1920 рр.» П.Христюка, «Мої спомини про недавнє-минуле» Д.Дорошенка, «Шлях визволення» М.Шаповала, ««Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 - 1 October 1946.» (42 томи архівних матеріалів з Нюрнберзького процесу) та інші. Колекція продовжує поповнюватися.

У 2013 році рішенням Вченої Ради НаУКМА Тарасові Гунчаку було присвоєне звання «Почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою