Колекцію передала бібліотеці НаУКМА у травні 2018 р. вдова письменника Євгенія Андріївна. Зараз колекція на стадії опрацювання. Станом на 1.01.2023 рік фонди колекції становлять 1071 прим. / 1013 назв друкованих видань та 6 папок з особистим архівом дослідника.
Цікавою є постать самого дарувальника – Віталія Григоровича Дончика. Віталій Григорович Дончик народився 15 квітня 1932 року в місті Крюків (нині в складі міста Кременчук Полтавської області). Закінчив Київську спецшколу-інтернат з англійською мовою навчання. 1956 року із відзнакою закінчив романо-германське відділення філологічного факультету Київського університету. За фахом — філолог (викладач англійської мови та літератури).
У 1957–1962 роках працював у газеті «Літературна Україна»: спочатку як літературний працівник відділу критики, від 1960 року — завідувач відділу критики.
Від 1962 року працює в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка. У 1962–1965 роках був аспірантом. У 1965–1986 роках — молодший науковий працівник, старший науковий працівник, у 1986–1992 роках — завідувач відділу української радянської літератури.
Від квітня 1992 року до червня 1993 року працював заступником глави, головою комісії з гуманітарних питань Київської міськдержадміністрації.
Від червня 1993 року до вересня 1997 року — головний науковий працівник відділу української літератури XX століття Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Від вересня 1997 року — завідувач відділу української літератури XX століття.
1967 року захистив кандидатську дисертацію «Розвиток аналітичної основи в сучасній літературі (із спостережень над українською прозою 50—60-х років)». 1983 року захистив докторську дисертацію «Український радянський роман. Рух ідей та форм (1941–1981)».
Від липня 1989 року до січня 2000 року — головний редактор журналу «Слово і час» (до січня 1990 року — «Радянське літературознавство»).

Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка (1996) за навчальний посібник «Історія української літератури ХХ століття» у двох книгах.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою