Колекція Лариси Масенко створена у квітні – червні 2015 року. Сьогодні це філологічна книгозбірня, яка нараховує 2911 прим. / 2455 назв.
Лариса Масенко – мовознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, фахівець у галузі соціолінгвістики, історії української літературної мови, стилістики, ономастики. Лариса Масенко почала дарувати книжки бібліотеці з початку її викладацької діяльності у 2001 році в Університеті «Києво-Могилянська академія». В окрему колекцію книги, подаровані пані Ларисою під час викладацької діяльності в НаУКМА, почали формуватися у квітні – червні 2015 року. До неї увійшли понад 2000 примірників цінних і рідкісних видань з української, світової філології і літературознавства.
Лариса Масенко народилася 14 листопада 1942 року в селі Безіменному (тепер Енгельський муніципальний район Саратовської області Російської Федерації). У 1959 -1964 роках навчалася в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка на факультеті філології (українська мова і література), закінчила аспірантуру в інституті мовознавства АН УРСР і в 1972 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Гідронімія басейну Південного Бугу". Свою професійну діяльність починала у 1964 році в інституті мовознавства АН УРСР з посади старшого лаборанта і доросла до старшого наукового співробітника. З 1996 року – доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університета ім. Т. Шевченка. З 2001 року і дотепер працює у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", спочатку завідувачем кафедри української мови, а потім професором цієї ж кафедри.
Докторський ступінь отримала в 2005 році з дисертацією за темою "Українська мова в соціолінгвістичному аспекті".
Лариса Терентіївна – член Всеукраїнського товариства "Просвіта", а також член Товариства української мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка, член комісії з соціолінгвістики Міжнародного комітету славістів. Автор понад 200 наукових праць. Один із найавторитетніших соціолінгвістів України.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.