Любомир Пиріг народився 01.03.1931 року, в м. Рогатині Івано-Франківської області, в сім'ї селян.
Член Народного Руху України, член Ради колегій; член Великої Ради Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка; почесний член Українського лікарського товариства Північної Америки; Голова підкомісії з питань збереження генофонду нації, Комісії ВР України з питань здоров'я людини.
Нагороджений орденом "Знак Пошани", знаком "Відмінник охорони здоров'я", медалями, Почесною грамотою Міністерства охорони здоров'я УРСР. Доктор медичних наук, член-кор. НАН України (04.1991), академік АМНУ (04.1993); завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика; керівник клініки терапевтичної нефрології Інституту урології та нефрології АМНУ (з 1973); президент Всеукраїнського лікарського товариства (з 1990); президент Української асоціації нефрологів (з 1982); президент Світової федерації українських лікарських товариств (з 2000); член Комісії з розроблення Концепції розвитку гуманітарної сфери в Україні при Президентові України (з 01.2000); заступник голови Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ (з 03.2000); член Комісії з питань біоетики (з 12.2001).
Член президії Ради, голова медично-екологічної секції товариства "Україна-Світ"; член редколегій журналу "Лікарська справа", газети "Ваше здоров'я", журналу "Пошта і філателія", "Енциклопедії сучасної України", оглядач "Української газети".
Член редакційно-художньої ради Державного комітету зв'язку та інформатизації України. Член Наукової ради Міністерства охорони здоров'я України, Наукової ради з клінічної медицини АМНУ.
Заслужений діяч науки і техніки (05.1992). Лауреат Фонду Т. Шевченка (1996).
Володіє польською, німецькою мовами.

У колекції Любомира Пирога представлена література здебільшого гуманітарного профілю, яка засвідчує широке коло інтересів власника в галузі історії, літературознавства, мистецтва та політики. Серед найцінніших видань книги початку та середини минулого століття:
Українська радянська поезія : антологія.– К.: Державне вид-во художньої літератури, 1949;
Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба (1727-1734). – Авгсбург: Накладом Товариства Прихильників УВАН, 1948;
Мусієнко П. К.Д. Трохименко: народний художник УРСР. – [К.] : Українська філія художнього фонду СРСР, 1946;
Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3-х томах. – К.: Державне вид-во художньої літератури, 1946-1947;
Українські народні пісні. – К.: Військове вид-во Народного Комісаріату Оборони, 1945;
Підгайний Л. Леся Українка: популярний нарис про життя і творчість. – К.: Державне літературне вид-во, 1941;
Історія громадянської війни в СРСР / Ред. М. Горький. – К.: Партвидав ЦК КП(б)У, 1938;
Клаузевиц К. 1812 год. – М.: Государственное военное изд-во Наркомата Обороны Союза ССР, 1937;
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строительства / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. – М.: История фабрик и заводов, 1934;
Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Росиия: приложение №3 и 4 к журналу "Вокруг света". – Л.: Красная газета, 1929;
Практичний українсько-російський словник для читачів "Робітничої Газети Пролетар". – Харків: Робітнича Газета Пролетар, 1929;
Нові шляхи: літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. –Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1929-1932;
Збірник праць, присвячений пам'яті Володимира Гнатюка / впорядкував Філарет Колесса. – Львів: Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1929;
Левитська Л.А. Селянський стінний розпис на Поділлі: (Зіньківський та Солобковецький р.) / Л.А. Левитська. – К.: Вид-во Київського краєвого сіль-госп. музею та П.П.П. виставки, 1928;
Молода Україна: альманах для молоді. – Львів: Накладня Михайла Таранька, 1923;
Пичета В.И. История народного хозяйства в Росии ХІХ-ХХ вв.: начало индустриализации и разложение крепосного хозяйства / В.И. Пичета. – М.: Русский книжник, 1922;
Ибсен Г . Полное собраніе сочиненій Генриха Ибсена: приложеніе къ журналу "Нива" на 1909 г. / сост. и пер. А. и П. Ганзенъ. – СПб: Т-во А. Ф. Марксъ, 1909;
Шрейдер Д.И. Японія і Японцы: путевые очерки современной Японіи. – СПб.: Изданіе А.Ф. Девріена, 1895;
Аскольдов Н.Правда о Николае Романове. – М.: Московское изд-во, [б.р.]. - ( Бібліотека Революціи 1917 года "Свободная Россія" ).

Колекція нараховує 349 примірників.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

Паспорт колекції.