2007 року Український технічно-господарський інститут у м. Мюнхен (Німеччина) передав у дар Науковій бібліотеці НаУКМА видання та архів інституту. Це був вищий навчальний заклад політехнічного профілю, що постав у 1932 році як підрозділ Української господарської академії (УГА) в Подєбрадах, приватної вищої школи, заснованої з ініціативи Українського громадського комітету в Празі на підставі розпорядження міністерства хліборобства Чехословацької республіки від 16 травня 1922 року. УГА створювалася для надання фахової освіті молоді з України. Уряд країни зліквідував академію у 1935 році.
Після ліквідації академії УТГІ став самостійною установою, дав роботу викладачам, зберіг первинну структуру (три факультети — агрономічно-лісовий, економічно-кооперативний, хімічно-технологічний) та продовжив започатковану нею діяльність із підготовки спеціалістів.
В УТГІ працювало біля 70 викладачів, основу яких становив професорсько-викладацький склад Української господарської академії. Інститут видавав підручники, тексти лекцій чи посібники практично з усіх навчальних курсів.
У 1945 УТГІ припинив свою діяльність у Подебрадах і відновив функціонування у Регенсбурзі (Німеччина). Паралельно з діяльністю інституту в Регенсбурзі відкрито ветеринарний факультет у Мюнхені.
УТГІ за період 1945-50 років видав та перевидав 42 підручники. Серед них: О.Бочковський “Націологія”, А.Животко “Нарис історії української преси”, А.Яковлів “Цивільний процес”, “Торговельне право” та ін. Продовжував виходити періодичний орган “Вісті УТГІ”. Опубліковано ряд наукових збірників “Наукові записки УТГІ”. У цей період в інституті працювало багато відомих українських вчених, зокрема Г.Ващенко, Д.Дорошенко, П.Зайцев, М.Стахів, С.Драгоманів, А.Яковлів, Л.Окіншевич.
У Регенсбурзі інститут функціонував до 1949 року. Пізніше почався масовий виїзд професорсько-викладацького і студентського складу до США та Канади. З 1962 року функціонування інституту продовжується у складі Товариства сприяння українській науці. Відсутність фінансової підтримки з боку держави та незначна підтримка з боку благодійників змушує інститут згортати свою діяльність. 15 грудня 2009 року було оприлюднено комунікат УТГІ про припинення членства у Товаристві та наукової діяльності загалом.
Архів інституту, що охоплює період діяльності інституту у 1930-1940-х роках було вивезено з Чехословаччини радянськими військами і сьогодні зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади. Архів, що відклався в установі після війни, передано до бібліотеки НаУКМА.

Станом на 1.01.2024 р. фонд колекції нараховує 358 прим. / 148 назв.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.

Архів УТГІ

Вісті УТГІ

Про УТГІ