За змістом це наукові видання гуманітарно-суспільної тематики, переважають книжки з історії церкви, зокрема, української релігійної думки, історії України, української художньої літератури та літературознавства. Колекція також містить релігійні, літературно-мистецькі, історичні та громадсько-політичні часописи, довідкові та бібліографічні видання.
За місцем видання – це книжки та часописи, що видавалися українськими видавництвами у Канаді, Великій Британії, США, Італії, Франції, Німеччині, а також Радянській Україні; за хронологією - ХХ ст., за мовами – переважно українською.
Серед видань релігійної тематики значний інтерес становлять видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи (Рим), зокрема, за редакцією та присвячені митрополиту А. Шептицькому; видання з історії української греко-католицької церкви; видання творів митрополита Ілларіона (І. Огієнка), праці І. Власовського, Ф. Онуфрійчука, О. Лотоцького, І. Нагаєвського, Д. Дорошенка, А. Жуковського та ін.
Література з історії в колекції представлена працями провідних українських істориків: О. Барвінського, І. Борщака, М. Брайчевського, Д. Дорошенка, В. Сичинського, О. Оглобліна; виданнями українських наукових інституцій у Польщі, США, Канаді тощо.
На підставі Угоди між Університетом та керівництвом УАПЦ у Канаді Науковою бібліотекою було здійснено розповсюдження надісланої літератури серед бібліотек України; більш як 20 бібліотек та церков Києва, Львові, Тернополя, Миколаєва тощо отримали літературу з колекції УАПЦ. Серед бібліотек, що отримали книжки та періодичні видання, бібліотеки Київської семінарії, Львівської богословської академії тощо. Очолював роботу по розповсюдженню літератури пан отець Юрій Мицик, доктор історичних наук, професор, тоді завідувач кафедрою історії НаУКМА.

 Станом на 1.01.2024 колекція нараховує 2529 прим. / 1813 назв.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.