У 2009 р. Наукова бібліотека НаУКМА придбала бібліотечну колекцію родини Ярем у їхніх нащадків. Вона має гуманітарний характер і включає українську літературу, надруковану до 1914 р. (прижиттєві видання І.Франка, М.Коцюбинського, В.Стефаника), твори німецьких класиків (Й.Гете, Й.-Ф.фон Шіллера, Й.-Г.Гердера, Г.-Е.Лессінга, Г.Гайне та ін.) мовою оригіналу, енциклопедії, словники, праці з мовознавства, літературознавства філософії, психології, педагогіки тощо. Книжкова колекція представлена в е-каталозі Наукової бібліотеки НаУКМА, з нею можна знайомитися за пошуковим запитом «Ярема» і полем «колекція».

Початок родинній бібліотеці поклав педагог, засновник і активний діяч низки українських культурно-освітніх та фінансово-допомогових закладів та товариств в Перемишлі Олексій Ярема (1854-1930), про що свідчить його заповіт своєму племінникові Я.Яремі та укладений ним бібліотечний каталог. Основна частина бібліотеки була зібрана Якимом Яремою, про що свідчить укладений ним в 11 зошитах каталог. Бібліотека продовжувала поповнюватися сином Якима Яреми – Степаном Яремою (1928 -2008), науковцем, видатним вченим у галузі механіки руйнування.
Разом з бібліотечною колекцією до Наукової бібліотеки надійшов також архів родини Ярем, в якому переважають науково-творчі та особисті документи Якима Яреми, а також містяться особисті та творчі матеріали Олексія Яреми, дружини Я.Яреми – Марії Яреми (1893-1967) та Степана Яреми.

Біографія Я.Яреми:
23 вересня 1884 – народився в с. Арламівська Воля (нині Мостиського р-ну Львівської обл.)
1903-1908 – навчання у Львівському університету та університеті м. Грац (Австрія)
1909-1914 – викладач в гімназіях м. Самбір та м. Тернопіль
1914-1917 – учасник першої світової війни, в російському полоні у м. Саратов, сотник УГА
1918-1919 – організатор культурно-просвітницької роботи, шкіл, видавець газети «Український Стрілець» у таборі інтернованих українських вояків в м. Німецьке Яблонне (Чехія)1922 – доктор філософії (Карлів університет, Прага)
1922-1925 – викладач матеріальних курсів, професор, завідувач кафедри педагогічної психології Українського високого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова у Празі
1925-1928 – директор української гімназії в м. Ржевиця (Чехія)
1930-1939 – викладач гімназії товариства «Рідна Школа» у Тернополі
1932 – заснував Подільський музей у Тернополі
1940 – дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка
1940 – викладач Львівського університету ім. І.Франка та науковий співробітник Інституту літератури АН УРСР у Львові
1946-1950 – науковий співробітник Київського інституту літератури АН УРСР
1948 – кандидат філологічних наук
1950-1964 – завідувач кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту
15 грудня 1964 – помер у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.

Яким Ярема – автор численних праць з педагогіки, психології, мовознавства, літературознавства, зокрема:
Маркіян Шашкевич як лірик-поет. – Тернопіль, 1911
«Мойсей» - поема Івана Франка. – Тернопіль, 1912
Уява Шевченка. – Тернопіль, 1914
Читанка для українського народу. – Відень-Прага, 1923
Вступ до філософії. – Прага, 1924
Провідні ідеї філософії Томи Масарика: З приводу 75-ліття народження. – Прага, 1925
Педагогічна психологія. – Прага, 1928
Українська духовність в її культурно-історичних виявах. – Львів, 1937
Німецько-український підручний словник. – Львів, 1941
Czytanka dla klasy czwartej. – Київ-Львів, 1950 ( у співавторстві: С.Федчишин, П.Гаузфатер)
Російсько-український ветеринарний словник – Київ, 1964 (у співавторстві: Л.П.Погребняк) та ін.

Окремі праці про життя і діяльність Я.Яреми:

Ільницький, М. Франкіана Якима Яреми / М. Ільницький // Дзвін. — 2006. — № 8. — С. 146-149.
Науковий доробок українських галицьких педагогів у галузі дидактики: хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. Т. К. Завгородня. — Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 232 с.
Смолінська, О. Внесок Якима Яреми в розвиток педагогічної психології [Текст] / О. Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2005. — № 3. — С. 130-136.
Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років = Ukrainian Literary Thought in Halychyna for 150 years : хрестоматія : в 2 т. Т. 1 / за ред. Л. Т. Сеника ; редкол.: Л. Бондар, Д. Гамаш, І. Денисюк [та ін.]. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 316 с.
Яким Ярема / Упоряд., ред. і прим. С.Яреми. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. — 244 с. — (Українська педагогічна думка Галичини в іменах ; Вип.1).
Ярема, Я. Франкознавчі студії / Я. Ярема ; Львівське від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд. С.Ярема; Наук. ред. І.Лучук. — Львів : Б.в., 2007. — 288 с. — (Франкознавча сер.).
Ярема, Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка [Текст] = Chronology of Life and Works of Ivan Franko / Я. Ярема. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 240 с.

Станом на 1.01.2023 рік фонди колекції становлять 3254 прим. / 2646 назв.

Колекція повністю представлена в електронному каталозі.

 Паспорт колекції.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою