Користувачу

Академічна доброчесність та плагіат

Незалежно від галузі знань, кожен несе етичну відповідальність під час проведення досліджень. Плагіат є етичною проблемою. Ця проблема є вагомою при написанні наукових досліджень, де плагіат є підставою для відмови в публікації статті чи матеріалу конференції. Це також згубно впливає на оцінку результативності роботи дослідників, втрату авторитету та професійного становища, навіть на втрату роботи.

Плагіат - це використання чужих слів, ідей чи інших інтелектуальних надбань без чіткого посилання на джерело цієї інформації. Це може бути навмисно або ненавмисно. Важливо розрізнити дві форми поведінки:

- перший – коли Ви видаєте чужий текст як власний або намагаєтесь розмити межу між власними ідеями чи словами та тими, що були запозиченими з іншого джерела;

- другий – коли Ви необережно або невідповідно цитуєте ідеї та слова, запозичені з іншого джерела.

Другий тип поведінки - це не плагіат, а неспроможність правильно цитувати ресурси для своєї роботи.

Існують різні типи плагіату:

- Крадіжка: Якщо ви берете речення або оригінальну фразу і видаєте її як свою, це вважається крадіжкою.

- Мозаїчний або «клаптиковий» плагіат: Якщо Ви використовуючи слова та фрази з оригінального тексту (які можуть бути або не можуть бути розпізнані) та скріплюйте їх разом власними реченнями.

- Перефразування: приймати слова автора та трохи їх змінювати, не цитуючи оригінальний текст - це плагіат.

- Неточне цитування: Коли ви цитуєте іншого автора у власному творі, обов'язково цитуйте саме те, що було сказано. Прямі цитати - це коли ви вживаєте точні слова автора. Непрямі цитати - це коли ви вживаєте оригінальні думки автора, але не його точні слова. Обидва випадки треба цитувати!

- Копіювання: Ви не можете повторно використовувати / переробити власний твір для використання в іншій роботі. Якщо ви цитуєте свою попередню роботу, пам’ятайте поставити посилання на неї. В іншому випадку це – самоплагіат.

Виявлення плагіату можна здійснити вручну або за допомогою програмного забезпечення. Зараз багато університетів використовують програмне забезпечення для виявлення плагіату у творах своїх студентів, викладачів та співробітників. Цей тип програмного забезпечення дозволяє порівнювати великі масиви тексту для полегшення виявлення плагіату. Існує комерційне програмне забезпечення (наприклад, Turnitin) та безкоштовне програмне забезпечення для виявлення плагіату.

 Детальніше: Академічна доброчесність у процесі виконання наукових досліджень [Презентація]

 

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою